Қоғам мен мемлекеттің жандандыру жағдайында ұлттық әлем бейнесі құндылықтарын қалыптастыру мәселесі (қазақстандық қарапайым саяси дискурсы материалдары негізінде)

Көпсалалы көлік құралын жасау және зерттеу

Аумақтық табиғи-рекреациялық жүйелерді дамытуға тартылатын инвестициялардың экологиялық-экономикалық тиімділігін қамтамасыз етудің әдістемелік тәсілдерін әзірлеу

Қазақстанның солтүстік-шығысындағы дәрілік өсімдіктердің интродукциялық әлеуетін зерттеу

Жоғары температуралық қондырғылардың тәуекелдері мен қалдық мерзімін бағалауға арналған кешен құру

Жоғары дисперсті металлургиялық отқа төзімділерді алу үшін жаңа ұнтақтайтын дезинтегратор тораптарының жұмысын зерттеу

ЖОО-дағы ағылшын және қазақ тілдері сабақтарында тілдік емес мамандықтар студенттерінің көшбасшылық қабілеттерін дамыту

Электрлік станциялардың ашық тарату құрылғыларының жаңа сұлбаларын құрастыру жолымен энергияны үнемдеу

Ресурс-энергия үнемдеуші металл кескіш аспаптарды зерттеу және жобалау

Экологиялық қауіпсіз құрылыс материалдарын өндіруде пайдаға жаратылуы қиын болатын тұрмыстық қалдықтарды қолданудың инновациялық тәсілін әзірлеу

Қазақстанның Солтүстік-Шығысындағы жаздық бидайдың деструктивті биотасын (фитофагтар мен фитопатогендер) фитосанитариялық бақылаудың экологиялық жүйесін дамыту

Азол негізіндегі металл-органикалық координациялық полимерлер: синтездеу, қасиеттерін зерттеу, жаңа көп функциялы материалдар алу

Рухани жаңғыру: Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының мәдени-әдеби мұрасы

Солтүстік-Шығыс Қазақстанның неолиті

Орталық Қазақстанның солтүстік-шығыс аудандарының ерте металл дәуірі

Пьезоэлектрлік, пьезомагниттік және термо-пьезоэлектрлік қасиеттері бар ортадағы өзара байланысты серпімді және Электромагниттік толқындарды зерттеу

Предпринимательский университет как способ трансформации высшего образования в РК: проблемы перехода