Кафедрасының жетістіктері

1. Оқу-әдістемелік жұмыс

2023 жылы кафедраның 8 оқытушысы жоспар бойынша біліктілікті арттыру курстарын өтті: Буркитбаева У.Д., Сергазинова З.М., Алигожина Д.А., Маженова Л.М., Мапитов Н.Б., Қабдолла М.О., Арынова Ш.Ж., Байтемирова А.К. - Павлодар қ., Қазақстан, "ЭКОПРОМ" Ұлттық орталығы" ЖШС, тақырыбы: "Табиғатты қорғауды жобалау, нормалау. Экологиялық мониторинг". Оқытушылар жоспарды орындады. Сонымен қатар, кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы біліктілікті арттыру курстарына, семинарларға, тренингтерге қатысты: Оқытушының ғылыми-педагогикалық қызметіндегі ақпараттық-коммуникативтік технологиялар: онлайн оқыту технологиялары мен әдістемелері (72 сағат); Жәндіктердің биоалуантүрлілігі аумақтың экологиялық жай-күйінің көрсеткіші ретінде (72 сағат); 3 жылдан аз ғылыми педагогикалық өтілі бар кафедраның жас оқытушылары жоғары оқу орнының HR-қызметі талант-менеджмент орталығымен бірлесіп ұйымдастырған "Жаңартылған білім беру мазмұны шеңберінде пәндік құзыреттілікті дамыту" (72 сағат) және "Оқытушылардың жеке әлеуетін дамыту" (72 сағат) курстарынан өтті; және т. б.

6B05203 «Қоршаған ортаны қорғау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану» бағыты бойынша, «Торайғыров университеті» КЕАҚ мен Беларусь мемлекеттік технологиялық университеті арасында жасалған, Бакалаврларды даярлаудың қос дипломды білім беру бағдарламасы бойынша, 3-4 курс студенттері Беларусь Республикасында оқып жатыр (Минск қ).

2. Академиялық ұтқырлық және шетелдік лекторлар

- магистранттар мен студенттер арасында ішкі және сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасы жүзеге асырылуда;

- Абдираимов Ердаулет, "Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" ББ 4 курс студенті (University of Lodz, Польша);

- профессор Младен Кучинич (Загреб Университеті) студенттер мен магистранттарға, докторанттарға дәріс курсын оқыды.

3. Ғылыми жұмыс

-  2022-2023 оқу жылдары  ПОҚ-ымен 7 - оқыту-әдістемелік жұмыстары, 90 мақала, оның ішінде ҚР БҒСБК журналдарында – 10 мақала, Томсон Рейтер, Скопус – 7 мақала, отандық конференциялар материалдарында – 66 мақала, шетелдік конференцияларда – 7 мақала.

- кафедрадағы ғылыми-зерттеу жұмыстарына студенттер белсенді қатысады. 2022-23 жылдары студенттердің  ПОҚ-ымен бірге  21 мақалалары жарық көрді; 

- ҚР ДСж ӘДМ КГСЭН «Павлодар облыстық санитариялық-эпидемиялогиялық сараптамасы» РМҚК  базасы негізінде кафедра филиалы жұмысын жалғастырды: кафедра филиалының жұмысы курстық және дипломдық жұмыстарды орындау және студенттермен өндірістік практиканы өтуімен жүзеге асырылады; 

- барлығы 6 монография жарияланды: Ахметов К.К. «Симулиды (мошки) Павлодара (фауна, биология, экология, фенология и контроль их численности)»; Калиева А.Б. «Солтүстік-Шығыс Қазақстан соналары (Diptera,Tabanidae) биологиясының ерекшеліктері»; Кукушева А.Н. «Гибридті қымыздық көпмақсатты пайдалану дақылы»; Уалиева Р.М. «Павлодар облысының аумағында жаздық бидайдың агроценоздарындағы деструктивті биотаның фитосанитариялық мониторингі»; Уалиева Р.М., Кукушева А. Н., Инсебаева М. К., Жумабекова Д. К. «Фитосанитарный контроль и экспертиза деструктивной биоты, оптимизация технологии посева яровой пшеницы в условиях Северо-Востока Казахстана»; Арынова Ш. Ж. «Суды пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігінің индикаторы ретінде антропогендік карбонаттар».

«Биология және экология» кафедрасында мына жоба бойынша жұмыс жүргізілуде:

1) 217 «Ғылымды дамыту» бағдарламасының, 102 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» ішкі бағдарламасының,  «Консалтингтік қызметтер мен зерттеулерге ақы төлеу» 156 ерекшелігі,  «Су ресурстарын, жануарлар және өсімдіктер әлемін, экологияны тиімді пайдалану» басымдығы жобасының тақырыбы: «Қазақстанның Солтүстік-Шығысындағы жаздық бидайдың деструктивті биотасын (фитофагтар мен фитопатогендер) фитосанитариялық бақылаудың экологиялық жүйесін әзірлеу», 2021 жылғы 24 ақпаннан № 66КМУ2/4. Қаржыландыру сомасы 15 095 360 (он бес миллион тоқсан бес мың үш жүз алпыс) теңге;

2) 217 «Ғылымды дамыту» бағдарламасының, 102 «Ғылыми зерттеулерді гранттық қаржыландыру» ішкі бағдарламасының, «Консалтингтік қызметтер мен зерттеулерге ақы төлеу» 156 ерекшелігі, «Су ресурстарын, жануарлар және өсімдіктер әлемін, экологияны тиімді пайдалану» басымдығы жобасының тақырыбы: «Семей орманы резерваттың градиент (трансект) әдіс қолдаумен дендроклиматтық зерттеулері», 2022 жылғы 20 наурыздан № 113-КМУ3/2. Қаржыландыру сомасы 50000000 теңге.

2022-2023 оқу жылында оқу процесіне енгізу актілерінің тізімі: 6В05201-Экология, 6В05203-Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану мамандықтары бойынша, Сергазинова З.М., Калиева А.Б., Кабдолла М.О. авторларының «Экологиялық биогеография» оқу-әдістемесі; Кукушева А.Н. авторының «Гибридті қымыздық көпмақсатты пайдалану дақылы» монографиясы; Арынова Ш.Ж. авторының "Суды пайдаланудың экологиялық қауіпсіздігінің индикаторы ретінде антропогендік карбонаттар" монографиясы; Уалиева Р.М., Кукушева А.Н., Инсебаева М.К., Жумабекова Д.К. авторларының "Қазақстанның Солтүстік-Шығысындағы жаздық бидайдың зиянкестері мен аурулары" оқу-әдістемесі; Уалиева Р.М. авторының "Вредители и болезни яровой пшеницы в условиях Северо-Востока Казахстана" электронды оқу-әдістемесі, Калиевой А.Б., Қабдолла М.О. авторларының "Буынаяқтылармен күресудің биологиялық әдістері" оқу-әдістемесі.