Білім беру бағдарламаларын дамыту бағдарламалары

Бакалавриаттың "6B05101 - Биология" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы

Бакалавриаттың "6B05103 - Медицинадағы қолданбалы биология және моделдеу" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы

Бакалавриаттың "6B05111 - Биология және кинезиология" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Бакалавриаттың "6B05201 - Экология" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Бакалавриаттың "6B05203 - Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Бакалавриаттың "6B11201 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Магистратураның "7M05101 - Биология" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Магистратураның "7M05201 - Экология " білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Магистратураның "7M11201 - Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы 

Докторантураның "8D05101 - Биология" білім беру бағдарламасын дамыту бағдарламасы