Құрметті білім алушылар мен қызметкерлер!

 

«Торайғыров университеті» КЕАҚ  2022-2023 оқу жылына арналған «Білім беру қызметтеріне жеңілдіктер ұсыну» ережесіне сәйкес ерекше дарынды және талантты жастарды, халықтың әлеуметтік қорғалатын топтарындағы студенттерді қаржылық қолдау мақсатында, сондай-ақ жоғары сапалы оқу үлгерімін ынталандыру, университеттің білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін          2022 жылғы 03 тамыздан 26 тамызға дейін Студенттерге қызмет көрсету орталығында (СҚО) немесе cos.tou.edu.kz порталында https://cos.tou.edu.kz/authorization.php сілтемесі бойынша өтініштер қабылдайды.

Жеңілдікке үміткер студент (магистрант, докторант) демалыс кезінде (қысқы және жазғы) Академиялық мәселелер жөніндегі басқарма мүшесі – проректордың атына тиісті жеңілдік түрін ұсыну туралы өтінішті Студенттерге қызмет көрсету орталығында жазады. Өтінішке қоса барлық растау құжаттары берілуі тиіс.

Жалпы ереже сілтемеде көрсетілген https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=7835

| 321
Толығырақ
2022-08-03

«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 140008, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

 

Faculty of Computer Science (Компьютерлік ғылымдар факультеті): профессорлар – 8,5 жүктеме, қауымдастырылған профессорлары (доценттері) – 8 жүктеме, аға оқытушылары – 14 жүктеме, оқытушылары (ассистенттері) – 4 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесінің болуы және педагогикалық, басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

 

Кафедра профессорлары: «Үш тұғырлы тіл» - 2,5 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 6 жүктеме, «Құқықтану» - 3,5 жүктеме, «Шетел филология» - 2 жүктеме, «Электрэнергетика» - 6,5 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» – 5 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 4,5 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 2,5 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» - 3 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 3 жүктеме, «Агротехнология» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» – 3 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білімі, ғылыми дәрежесі, «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл, оның ішінде қауымдастырылған профессор (доцент) лауазымында кемінде 3 жыл өтілінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы 3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,2 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы немесе диссертацияларын ҚР және шетелдерде қорғаған докторанттардың, ғылыми дәреже ізденушілерінің жетекшісі болуы.

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың қауымдастырылған профессорлары (доценттері): «Орындаушылық өнер» - 3 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 1 жүктеме, «Құқықтану» - 2 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 3 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 1 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 1 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 2 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 1,5 жүктеме, «Электрэнергетика» - 0,25 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» – 5 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 1,5 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «Биология и экология» - 1,5 жүктеме, «Агротехнология» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1,25 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білім және кафедра бағыты бойынша ғылыми дәрежесінің болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл/ немесе кафедра қызметінің бағытына сәйкес мамандығы бойынша кемінде 5 жыл практикалық өтілінің болуы, оның ішінде ТОП немесе орта менеджмент санатында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы                   3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,0 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың аға оқытушылары: «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 3 жүктеме,  «Құқықтану» - 1 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 2 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 1 жүктеме, «Дене шынықтыру және спорт» - 1 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» – 2 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 2 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Электрэнергетика» - 1 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 1 жүктеме, «Агротехнология» - 2 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 3 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 2 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе кафедра қызметінің бағыты бойынша кемінде 3 жыл практикалық қызмет өтілі, оның ішінде әкімшілік-басқару құрамында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 800 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

Ерекшелік: белгіленген талаптарға сәйкес практикалық жұмыс өтілі бар және алғаш рет жұмысқа орналасатын тұлғалар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың оқытушылары (ассистенттері): «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 1 жүктеме, «Дене шынықтыру және спорт» - 2 жүктеме, «Шетел филология» - 1 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 1 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 1 жүктеме, «Металлургия» - 1 жүктеме, «Машинажасау және стандарттау» - 2 жүктеме, «Агротехнология» - 2 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-практикалық жұмыс өтілі 1 жыл немесе маман дипломының болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 600 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

- Ерекшелік: алғаш рет жұмысқа орналасқан адамдар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш береді.

 

Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

1) жеке басын растайтын құжаттардың көшірмелері;

2) алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (075у нысаны бойынша медициналық анықтама);

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы туралы дипломдардың көшірмелері;

4) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін есепке алу бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

5) қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары) біліктілікті арттыру курстары оқытылатын пәндерге сәйкес болуы тиіс, өту кезеңі үш жылдан аспауы тиіс;

6) соңғы 5 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің тізімі;

7) Жұмыс жоспары (университеттің даму бағдарламасының тармағына сәйкес), оқытушының 3 жылға арналған жұмыс жоспарының үлгісі, оқытушының жеке кабинетінде орналастырылады, ал университет қызметкерлері болып табылмайтын үміткерлерге «Бос орындар» бөлімінде тіркеледі;

 

Конкурсқа қатысуға арналған құжаттарды қабылдаудың аяқталу мерзімі 2022 жылғы 10 тамыз (сағат 18.00 дейін)

Ps: Құжаттар жоғарыда көрсетілген толық пакет болған жағдайда, электрондық нұсқасы сайтта және қағаз нұсқасы HR-қызметінде қабылданады.

 

Қадамдық нұсқаулық

1. Tou.edu.kz/ru сайтында мәзірден оқытушылар конкурсын таңдау (жоғарғы оң жақ бұрыш);

2. Өтінім;

3. Деректерді толтыру (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

4. Деректерді сақтау;

5.Деректерді сақталғаннан кейін білім беру саласындағы нормативтік актілерді білу бойынша онлайн режимде тестілеуден өту;

6. Конкурстық комиссия Төрағасының атына үлгі бойынша өтініш жазу.

7. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің жарияланым бедері бар тізімі (мұқабасы, шығыс деректері, мақала мәтіні, мазмұны) ғылыми хатшыға электронды түрде konkurs_tou@mail.ru email арқылы жіберіледі.

8. Ескертулер болған жағдайда, тізім түзету және пысықтау үшін электронды түрде сіздің email-ға жіберіледі. Ескертулер болмаған жағдайда Ғылыми хатшы авторға тізімді бекітіп, HR-қызметіне тапсыру және қол қойғызу үшін белгіленген мерзімде жолдайды (2022 жылғы 10 тамыз, сағат 18.00 дейін).

 

HR-қызметіне 8(7182)67-36-65 (ішкі. 11-81, 11-87) ұялы 8-705-405-02-04 хабарласыңыздар

| 320
Толығырақ
2022-08-01

Құрметті жоғары оқу орындарының студенттері!


«Қазақстан халқына» қоры «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім беру гранттары» қайырымдылық бағдарламасын жүзеге асыру аясында гранттар мен шәкіртақылар беруге конкурс жариялайды. 
Бағдарлама 2022-2023 оқу жылында жүзеге асырылады. 
Бағдарлама туралы толық ақпаратты «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының: https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs.html сайтынан табуға болады.
Қор ЖЖОКБҰ-на қабылдауға қатысты мәселелер бойынша кеңестер мен ақпарат бермейді. Осы сұрақтар бойынша ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына хабарласыңыз.
Сондай-ақ Қор ЖЖОКБҰ-ң ақылы бөлімдерде оқитын студенттеріне Қордың қаражаты есебінен оқуын жалғастыруға мүмкіндік береді. «Қазақстан халқына» қоғамдық қорынан грант пен шәкіртақы алу үшін студенттер 1 тамыздан бастап 15 тамыз аралығында «Taiburyl» ҚБ-ң https://www.taiburyl.kz/ сайтына онлайн-өтінім береді.

| 319
Толығырақ
2022-07-28

 

Құрметті студенттер!

«Студенттердің академиялық ұтқырлығы» бағдарламасын іске асыру аясында Орал мемлекеттік экономикалық университеті (РФ, Екатеринбург) 2022 оқу жылының күзгі семестрлерінде оқуға 2, 3, 4 курс студенттері арасында қабылдау жариялайды. Бағыттар тізімімен келесі сілтеме бойынша танысуға болады: https://www.usue.ru/

 

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі:

Офлайн бөлімде оқуды жоспарлап отырған студенттер үшін: 15 тамыз 2022 ж.

Онлайн оқуды жоспарлайтын студенттер үшін: 1 қыркүйек 2022 ж.

 

Конкурсқа қатысу үшін: қатысуға өтінішті, студенттік анкетаны, жіберуші университеттің жолдамасын толтыру, уәждеме, паспорт немесе жеке куәлік (көшірме, + pdf форматында сканерлеу). Жоғарыда аталған құжаттарды келесі сілтеме бойынша жүктеуге болады: https://disk.yandex.ru/d/N7pZmA353FY7Rg

 

Құжаттар пакеті International office-ке жеткізілуі керек (117 каб.), Сондай-ақ пошта арқылы жіберілуі керек: mobilnost_psu@mail.ru Барлық сұрақтар бойынша International office-ке (117-бөлме) немесе + 7-7182-67-36-85 (1205) телефондары арқылы хабарласыңыз.

| 318
Толығырақ
2022-07-27

Құрметті түлектер мен жоғары оқу орындарының студенттері!

«Қазақстан халқына» қоры «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім беру гранттары» қайырымдылық бағдарламасын жүзеге асыру аясында гранттар мен шәкіртақылар беруге конкурс жариялайды.

Бағдарлама 2022-2023 оқу жылында жүзеге асырылады.

Қор бакалавриат бағдарламалары бойынша жоғары білім алу ақысын төлеу үшін мемлекеттік немесе өзге грант ала алмаған, ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан түлектерге, жетім балаларға және мүгедектігі бар балаларға шәкіртақы төленетін гранттар береді.

«Қазақстан халқына» қоғамдық қорының гранттары мен шәкіртақысына үміткерлер (түлектер) өзі таңдаған жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарының (бұдан әрі – ЖЖОКБҰ) қабылдау комиссиясына 10 тамыздан бастап 17 тамыз аралығында өтінім береді.

Маңызды: үміткер өтінімді өз бетінше береді және осы үдеріс үшін жауапкершілікті өз мойнына алады, бұл ретте ҰБТ-ға қойылатын талаптар жыл сайын өзгеруі мүмкін екенін ескергені жөн, сондықтан бұл ақпаратты қабылдаушы ЖЖОКБҰ-дан алдын ала нақтылауы қажет.

Бағдарлама туралы толық ақпаратты «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының: https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs.html сайтынан табуға болады.

Қор ЖЖОКБҰ-на қабылдауға қатысты мәселелер бойынша кеңестер мен ақпарат бермейді. Осы сұрақтар бойынша ЖЖОКБҰ-ның қабылдау комиссиясына хабарласыңыз.

Сондай-ақ Қор ЖЖОКБҰ-ң ақылы бөлімдерде оқитын студенттеріне Қордың қаражаты есебінен оқуын жалғастыруға мүмкіндік береді. «Қазақстан халқына» қоғамдық қорынан грант пен шәкіртақы алу үшін студенттер 1 тамыздан бастап 15 тамыз аралығында «Taiburyl» ҚБ-ң https://www.taiburyl.kz/ сайтына онлайн-өтінім береді.

КАЗГЮУ студенттері «Эндаумент КАЗГЮУ» корпоративтік қорының сайтында өтінім береді: https://endowment.kazguu.kz/ru/

«Taiburyl» ҚБ мен «Эндаумент КАЗГЮУ» КҚ студенттерден (ЖЖОКБҰ ақылы бөлімінде оқитындар және Қор қаражаты есебінен оқуын жалғастырғысы келетіндер) өтінімдерді қабылдау және оларды өңдеу үшін өтеусіз техникалық алаңдарын ұсынады, яғни «Қазақстан халқына» ҚҚ білім беру гранттары» қайырымдылық бағдарламасын іске асыруда «Қазақстан халқына» қорына көмек көрсетіп, жобаның техникалық әріптестері болып табылады.

Грант алушылар қабылдаушы университеттің академиялық талаптарын ұстануы тиіс және бағдарлама бойы толық оқу курсынан өтуге міндетті. Бұл шарттың орындалмауы қаржылық қолдауды тоқтатуға негіздеме болуы мүмкін

 

Сұрақтар-жауаптар:

1. «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім беру гранттарын алуға кім үміткер бола алады?

Білім беру грантын алуға үміткерлер:

  1. ЖЖОКБҰ-да (оқу орындарының тізбесі Қордың сайтында жарияланған) күндізгі оқу бөлімінде бакалавриат бағдарламалары бойынша конкурстық негізде білім алуға үміткер түлектер.

Бұл ретте Қор ЖЖОКБҰ-ға өтінімдер қабылдауды және конкурс өткізуді жүзеге асыру құқығын қалдырады (Бағдарламаға қатысушыларды іріктеу критерийлеріне сәйкес).

  1. Қатысушыларды іріктеу критерийлеріне сәйкес бакалавриат бағдарламалары бойынша күндізгі оқуын жалғастыру үшін ЖЖОКБҰ студенттері.  Қордың грантына (шәкіртақымен) үміткер студенттерді іріктеуді:

- «Taiburyl»  Қоғамдық бірлестігі жүргізеді,

- «КАЗГЮУ Эндаумент» корпоративтік қоры КАЗГЮУ студенттерін іріктеу үшін жүргізеді

 

2. Бағдарламаның қатысушыларын іріктеу критерийлері қандай?

 

1) ЖЖОКБҰ комиссиясы арқылы өткізілетін конкурстардың қорытындылары бойынша «Қазақстан халқына» қоғамдық қорының білім беру гранттары мен шәкіртақысын беру үшін Бағдарламаның қатысушылар іріктеу критерийлері:

ҰБТ тапсырған және ЖЖОКБҰ-ға түсу үшін қажет өту баллын жинаған түлектер:

ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан тұлғалар;

- жетім бала санатына жататын және кәмелеттік жасқа дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған тұлғалар;

- мүмкіндіктері шектеулі, соның ішінде мүгедектігі бар тұлғалар.

 

2) ЖЖОКБҰ студенттерінің арасында өткізетін конкурстардың қорытындылары бойынша Қордың гранты мен шәкіртақысына үміткер Бағдарлама қатысушыларын іріктеу критерийлері:

- мүмкіндіктері шектеулі, соның ішінде мүгедектігі бар студенттер;

- жетім бала санатына жататын және кәмелеттік жасқа дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған студенттер;

- ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан студенттер;

- толық емес отбасыдан, 1 және 2 топтағы мүгедек балаларды тәрбилеп жүрген отбасыдан шыққан студенттер;

- ата-аналары/ата-анасының бірі 1 және 2 топ мүгедегі болып табылатын студенттер.

Бұл ретте «Қазақстан халқына» ҚҚ-ның гранты мен шәкіртақысын алуға үміткерлер (ақылы топтарда оқитын студенттер) 01-15 тамыз аралығында:

- «Taiburyl» ҚБ сайтында: https://www.taiburyl.kz/

- ҚазМЗУ студенттері «ҚазМЗУ эндаумент» корпоративтік қорының сайтында https://endowment.kazguu.kz/ru / - онлайн өтінім бере алады.

 

Бұл ретте «Қазақстан халқына» ҚҚ-ң грантын және шәкіртақысын алуға үміткерлер (ақылы топтарда оқитын студенттер) «Taiburyl» ҚБ-ң https://www.taiburyl.kz/ сайтында 1 тамыздан бастап 15 тамыз аралығында онлайн-өтінім бере алады.

 

3. Гранттар қандай университеттерге және қандай мамандықтарға беріледі?

«Қазақстан халқына» ҚҚ-ң 2022-2023 оқу жылына білім беру гранты» қайырымдылық бағдарламасына қатысатын ЖЖОКБҰ (университеттердің) тізбесі «Қазақстан халқына» ҚБ-ң https://qazaqstanhalqyna.kz/ru/programs/17-charity-ru/190 сайтында жарияланған.

Мамандықты түлектің өзі таңдайды, яғни мамандықтар бойынша шектеулер жоқ.

4. Грант қандай оқу кезеңіне таралады, оқу құны бойынша шектеме бар ма?

Шәкіртақы төленетін грант Бағдарламаның аясында шарт жасалған сәттен бастап бакалавриат бағдарламалары бойынша толық оқу кезеңін қамтиды.

Оқу құны бойынша шектеме әрбір грант алушы студент үшін 1 млн. теңге мөлшерін құрайды, егер студенттің жылдық оқуының құны 1 млн. теңгеден артық болса, онда 1 млн. теңгеден асатын айырмашылықты грант алушы студенттің өзі төлеуі тиіс.

5. Грант алушылардың Қордың алдында қандай да бір міндеттемелері бар ма?

Қор бөлетін гранттар өтеусіз көмек болып табылады. Сома қайтарылмайды және грант алушы оқуын аяқтағаннан кейін оның оқуына жұмсалған қаражатты «өтеуге» міндетті емес.

6. Грант беру туралы кесімді шешімді кім қабылдайды?

Ағымдағы оқу жылында түлектердің арасынан үміткерлерді іріктеуді білім беру гранттарын жүзеге асыру аясында ЖЖОКБҰ (университтер) жанында әрекет ететін қабылдау комиссиясы немесе кез-келген басқа комиссия жүзеге асырады. Яғни, түпкілікті шешімді ЖЖОКБҰ жанындағы Комиссия қабылдайды. Қорға қабылдау комиссиясының отырысындағы хаттаманың көшірмесі және іріктеуден өткен үміткерлердің тізімі беріледі.

Студенттердің арасында грантқа үміткерлерді іріктеуді «Taiburyl» ҚБ жанында құрылған комиссиялар жүзеге асырады. Қорға қабылдау комиссиясының отырысындағы хаттаманың көшірмесі және іріктеуден өткен студенттердің тізімі беріледі.

7. Студент қандай жағдайларда гранттан айырыла алады?

Білім беру грантын төлеу мынадай жағдайларда тоқтатылады:

- жеке себептері бойынша немесе денсаулығына байланысты оқуын тоқтатқан кезде (академиялық демалыс), студент білім беру ұйымынан шығарылған кезде, студент басқа оқу орнына ауысқан кезде, студент алмасу бағдарламаларының аясында басқа білім беру ұйымында оқыған жағдайды ескермегенде.

   

8. «Қазақстан халқына» қорының грантына үміткер басқа бағдарламаларға қатыса ала ма? Не болмаса мемлекеттік грантқа үміткер бола ала ма?

Грантқа үміткер (түлек) конкурстарға қатыса алады:

- мемлекеттік грант берілетін конкурсқа қатыса алады, себебі «Қазақстан халқына» қорының грантын алуға қатысты өтінім республикалық конкурстық комиссия республикалық бюджеттен білім беру гранттарын беру конкурсын өткізгеннен кейін беріледі, яғни грантқа өтінім 10 тамыздан бастап 17 тамыз аралығында (5 күн ішінде) қабылданады;

-  конкурстарды өткізу мерзімдері бір-біріне сай болмаған жағдайда басқа бағдарламалар бойынша (жергілікті атқарушы органдардың гранттары және басқалары), конкурстарды өткізу мерзімдері сай болған жағдайда қандай да бір конкурстың пайдасына таңдау жасалады.

 

9. ҚР-ң аумағында тұратын басқа елдің резиденті конкурсқа қатыса ала ма?

- қатыса алмайды.

 

10. Мектепті/колледжді ағымдағы жылы емес, бұрын тәмамдаған үміткер конкурсқа қатыса ала ма?

- қатыса алады.

 

11. Өтінімді қалай беруге болады?

Мектептер мен балалар үйлерінің түлектері жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиясына өтінімді растаушы құжаттармен бірге береді.

 

12. Білім беру гранттарын алу үшін конкурсқа қатысу үшін түлектер ЖОО-рдың қабылдау комиссияларына мынадай құжаттарды тапсырады:

п/н

Документы

1

Ата-анасының/заңды қамқоршылардың жеке куәлігінің түрлі-түсті көшірмесі

2

Ата-анасының/заңды қамқоршылардың жеке куәлігінің түрлі-түсті көшірмесі

3

Орта мектепті бітіргені туралы аттестаттың көшірмесі / колледж дипломы (үміткердің ауылдық жерден шыққанын растайды)

4

ҰБТ сертификатының көшірмесі (ағымдағы жылдың кез келген сертификаты)

5

Төменде көрсетілген санаттардың бірінің (немесе бірнешесінің) құжаттамалық растауы:

мүмкіндіктері шектеулі, соның ішінде мүгедектігі бар тұлғалар;

- жетім бала санатына жататын және кәмелеттік жасқа дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған тұлғалар;

ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан тұлғалар;

- ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан тұлғалар;

6

Егер үміткер жетім немесе балалар үйінің тәрбиеленушісі болса, ата-анасының қайтыс болуы туралы анықтама немесе балалар үйінің анықтамасы талап етіледі

7

Үміткердің ата-анасының соңғы жарты жылдағы зейнетақы аударымдары туралы анықтама

8

АӘК (АСП)  алушының мәртебесі туралы ақпарат (алатын орны-ҚР ХҚКО)

9

Республикалық деңгейдегі олимпиадаларға қатысуды және жеңісті растайтын сертификаттар мен дипломдардың көшірмелері (бар болса)

10

Мәдениет және спорт саласындағы республикалық турнирлерде жүлделі орындар алғандығын куәландыратын сертификаттар/дипломдар көшірмелері (болған жағдайда)

 

13. Ақылы бөлімдерде оқитын студенттер үшін құжаттардың тізбесі:

 

п/н

Документы

 

1

Студенттің жеке куәлігінің көшірмесі

2

Ата-анасының/заңды қамқоршылардың жеке куәлігінің түрлі-түсті көшірмесі

3

Орта мектепті бітіргені туралы аттестаттың көшірмесі / колледж дипломы

(үміткердің ауылдық жерден шыққанын растайды)

4

Төменде көрсетілген санаттардың бірінің (немесе бірнешесінің) құжаттамалық растауы:

- мүмкіндіктері шектеулі, соның ішінде мүгедектігі бар тұлғалар;

- жетім бала санатына жататын және кәмелеттік жасқа дейін ата-анасының қамқорынсыз қалған тұлғалар;

ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан тұлғалар;

- ауылдық жерлердегі жағдайы төмен отбасылардан шыққан тұлғалар;

- толық емес отбасыдан 1 және 2 топтағы мүгедек балаларды тәрбилеп отырған отбасыдан шыққан студенттер;

- ата-аналары/ата-анасының біреуі 1 және 2 топ мүгедегі болып табылатын студенттер

 

5

Егер үміткер жетім немесе балалар үйінің тәрбиеленушісі болса, ата-анасының қайтыс болуы туралы анықтама немесе балалар үйінің анықтамасы талап етіледі

6

АӘК (АСП)  алушының мәртебесі туралы ақпарат (алатын орны-ҚР ХҚКО)

 

7

Үміткердің/не ата-анасының/Кәмелетке толғанға дейін туған аға-інілері мен апа-сіңлілерінің (қарындастарының) мүгедектігін растау туралы анықтама (ХҚО алу орны)

8

Үлгерімі туралы мәліметтерді қоса алғанда, оқу орнынан анықтама (транскрипт)

(алған орны-деканат)

9

Үміткердің ата-анасының соңғы жарты жылдағы зейнетақы аударымдары туралы анықтама

10

Үміткердің балаларының туу туралы куәлігінің көшірмесі (бар болса)

 

11

Республикалық деңгейдегі олимпиадаларға қатысуды және жеңісті растайтын сертификаттар мен дипломдардың көшірмелері (бар болса)

12

Мәдениет және спорт саласындағы республикалық турнирлерде жүлделі орындар алғандығын куәландыратын сертификаттар/дипломдар көшірмелері (болған жағдайда)

13

Мотивациялық хат:

- өзіңіз және отбасыңыз туралы ақпарат; қызығушылықтарыңыз бен қызығушылықтарыңыз, жетістіктеріңіз туралы;

- оқу ақысын төлеуге қаржылай көмек көрсету қажеттілігінің себептері туралы ақпарат;

- білім алу үшін осы мамандықты таңдау себебі туралы ақпарат

 

 

14. Өтінімдер қай мерзімде беріледі?

Түлектерден өтінімдерді (жоғары оқу орындарының қабылдау комиссиялары) мына кезең ішінде қабылдайды:

- 10 тамыздан бастап 17 тамыз аралығында. 

Ақылы топтарда оқитын студенттердің арасында грант алуға үміткерлерден құжаттар 1 тамыздан бастап 15 тамыз аралығында қабылданады. Бұл ретте студенттер грант алуға өтінімді «Taiburyl» ҚБ-ң https://www.taiburyl.kz/ сайтында онлайн береді.

 

15. Өтінімдер қаншай уақыт ішінде қарастырады?

Түлектердің өтінімдерін ЖЖОКБҰ жанындағы қабылдау комиссиясы 17 тамыздан бастап 21 тамыз аралығында қарастырады.

Студенттердің өтінімдерінің Комиссиясы 16 тамыздан бастап 25 тамыз аралығында қарастырады.

| 317
Толығырақ
2022-07-22

Құрметті білім алушылар! «Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау жарияланады.

Өтініштерді беру мерзімі 2022 жылдың 14 шілдесі мен 19 шілдесі дейін.

 

Білім беру бағдарламасыКурсСаныБазалық білімі
Өсімдік шаруашылығы21Общее среднее образование(ОСО)
Химия32Общее среднее образование(ОСО)
Орман шаруашылығы32Общее среднее образование(ОСО)
Жер туралы ғылым31Общее среднее образование(ОСО)
Қоршаған орта31Общее среднее образование(ОСО)
Мал шаруашылығы31Общее среднее образование(ОСО)
Филология11Высшее образование(ВПО)


Өтініш беру

 

 

* Конкурсқа қатысу үшін білім алушылар шарт негізінде мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:
• Басқарма Төрағасы-Ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;
• транскриптке өтініш;
• жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «Студенттерге» - «Босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған.

Бос гранттар беру конкурсына оқудың барлық кезеңінде академиялық берешегі жоқ білім алушылар қатыса алады.
Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. GPA (GradePointAverage – Грейт Поинт Эверейдж) үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы») бағалары бар білім алушылар басым құқыққаие болады, содан кейін – А, А- («өте жақсы») бағасынан - В+, В, В -, С+ («жақсы») бағасына дейін бағалары бар білім алушылар, бұдан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалары бар білім алушылар.
Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде, түсу жылын ескере отырып қаралады және университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына шығарылады. Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, бос білім беру гранттары даярлық бағыты немесе білім беру саласы ішінде қайта бөлінеді.

 

 

| 315
Толығырақ
2022-07-13

«Ғылым Қоры» АҚ «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті» ММ атынан 2022 жылға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін коммерцияландырудың неғұрлым перспективалы жобаларын гранттық қаржыландыруға арналған конкурстың өткізілетінін хабарлайды.

 

Конкурстық құжаттама «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ (бұдан әрі – Сараптама орталығы) (www.ncste.kz/ru/competition)  және «Ғылым Қоры» АҚ (www.science-fund.kz) сайттарында орналастырылған.

 

Өтінімдерді қабылдауды бастау мерзімі – 2022 жылғы 6 маусым.

Өтінімдерді қабылдау аяқтау мерзімі – 2022 жылғы 5 шілде (қоса алғанда).

 

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! ӨТІНІМДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ МЕРЗІМІ 2022 ЖЫЛҒЫ 14 ШІЛДЕГЕ ДЕЙІН ҰЗАРТЫЛДЫ

 

Конкурстық өтінімдер Сараптама орталығының автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы www.is.ncste.kz сілтемесі бойынша өтінім берушінің электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталған электрондық түрде қабылданады.

 

Конкурстық құжаттаманы түсіндіру және өтінімді дайындау мәселелері бойынша кеңесті 2022 жылғы маусымның 6-нан бастап шілденің 4-і аралығында +7(7172)76-85-78 (Ракишева А.Б.), 26-63-59 (Керимбаев А.Р.), 76-85-76 (Омаров К.К.) телефондары бойынша (күн сайын сағат 10:00-ден 12:00-ге дейін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша), сондай-ақ онлайн конференциялар арқылы (күн сайын сағат 15:00-ден 17:00-ге дейін Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша, сілтеме: Zoom конференциясының  идентификаторы: 810 8633 5329, қосылу коды: 951722) алуға болады.

| 314
Толығырақ
2022-07-05

Ақпараттық хабарлама

 

«Кәсіпкерлік университеті Қазақстан Республикасындағы жоғары білімді трансформациялау тәсілі ретінде: өтпелі кезең мәселелері» 66КМУ2/3 мемлекеттік бюджеттік ғылыми-зерттеу жобасы аясында «Торайғыров университеті» КЕАҚ «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» кафедрасы ғалымдарды, оқытушыларды, докторанттарды, магистранттар мен студенттерді
2022 жылғы 05 шілде айында «Қазақстанның жоғары оқу орындарында жастар кәсіпкерлігін дамыту» атты дөңгелек үстелге қатысуға шақырады

Дөңгелек үстел нәтижесінде сертификаттар мен алғыс хаттар табысталады.

Дөңгелек үстелде ЖОО-да жастар арасында кәсіпкерлікті қалыптастыру мен дамытудың өзекті мәселелерін, сондай-ақ студенттердің кәсіпкерлік құзыреттілігін талқылау жоспарлануда.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын және неміс, т.б.

 

ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНІҢ БАЙЛАНЫС МӘЛІМЕТТЕРІ

 

Павлодар қ., Ломова көшесі, 64, «ТОРАЙҒЫРОВ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ

«Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» кафедрасы
(А-517 кабинеті)

тел. 8 (7182) 67-36-87

(ішкі. 11-53)

 

Дөңгелек үстелдің ұйымдастыру комитеті осы ақпаратты мүдделі тұлғаларға таратқаныңыз үшін сізге алғысын білдіреді

 

Құрметпен, ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

ҚАТЫСҚАНЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!

| 306
Толығырақ
2022-06-24

"Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ-ның "Торайғыров университеті" КЕАҚ-дағы брифингі

 

Ағымдағы жылдың 23 мамырында "Болашақ"халықаралық стипендиясын тағайындау үшін конкурстық іріктеуге қатысу үшін құжаттар қабылдау басталды.

"Болашақ" бағдарламасы шеңберінде ел экономикасының басым секторлары үшін кадрлар мен мамандар даярлау жүзеге асырылады. "Болашақ" бағдарламасын кеңінен ақпараттық жариялау мақсатында "Халықаралық бағдарламалар орталығы" АҚ "Торайғыров университеті"КЕАҚ ғалымдары, студенттері, профессор-оқытушылар құрамы арасында стипендия тағайындау ережелері мен шарттарын егжей-тегжейлі түсіндіру үшін брифинг өткізеді.

 

Күні мен уақыты: 2022 жылғы 23 маусым, 15:00

Сілтеме: https://us02web.zoom.us/j/89019541281?pwd=qQjAhg9MJCEzrKqEX6cGsQEVdnkR0a.1

Кіру коды: 123456

| 305
Толығырақ
2022-06-21

Құрметті білім алушылар! «Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау жарияланады. Өтініштерді беру мерзімі 2022 жылғы 26 маусымға дейін

 

шифр

Дайындық бағыты

Шифр

Білім беру бағдарламаларының тобы (және білім беру бағдарламалары)

Бос гранттар саны

Курс

Оқыту түрі

Базалық білімі

Бакалавриат

1

6В054

Математика және статистика

В056

Механика

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

2

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

3

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Тамақ өндірісі

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Тамақтану технологиясы

 

 

 

 

4

6В112

Өндірістегі еңбек гигиенасы және еңбекті қорғау

В094

Санитарлық-профилактикалық шаралар

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

 

 

 

 

5

6В073

Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

1

1

күндізгі

Техническое и профессиональное образование

 

 

 

 

Құрылыс

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

 

 

 

 

 

 

 

 

Көлік құрылысы

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерлік жүйелер және желілер

 

 

 

 

6

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В271

Мұнай-газ ісі

1

1

күндізгі

Техникалық және кәсіптік білім

7

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В062

Электротехника және энергетика

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Электр энергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

Жылу энергетика

 

 

 

 

8

6В082

Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

1

1

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

 

 

 

 

9

6В112

Өндірістегі еңбек гигиенасы және еңбекті қорғау

В094

Санитарлық-профилактикалық шаралар

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау

 

 

 

 

10

6В075

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

В076

Стандарттау, сертификаттау және метрология (салалар бойынша)

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

 

 

 

 

11

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

12

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В060

Химиялық инженерия және процестер

1

2

күндізгі

Техникалық және кәсіптік білім

 

 

 

 

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Oil and Gas Refining

 

 

 

 

13

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В054

Физика

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

14

6В021

Өнер

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Дизайн

 

 

 

 

15

6В021

Өнер

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Дизайн

 

 

 

 

16

6В021

Өнер

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Дизайн

 

 

 

 

17

6В081

Агрономия

В077

Өсімдік шаруашылығы

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Агрономия

 

 

 

 

18

6В052

Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Экология

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

 

 

 

 

19

6В051

Биология және сабақтас ғылымдар

В050

Биология және сабақтас ғылымдар

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинадағы қолданбалы биология және модельдеу

 

 

 

 

20

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Мұнай-газ ісі

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлургия

 

 

 

 

21

6В113

Көлік қызметтері

В095

Көлік қызметтері

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Тасымалдауды ұйымдастыру, қозғалыс және көлікті пайдалану

 

 

 

 

22

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Мұнай-газ ісі

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлургия

 

 

 

 

23

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В071

Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Мұнай-газ ісі

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлургия

 

 

 

 

24

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В062

Электротехника және энергетика

1

2

күндізгі

Техникалық және кәсіптік білім

 

 

 

 

Жылу энергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

Электр энергетика

 

 

 

 

25

6В072

Өндірістік және өңдеу салалары

В068

Тамақ өндірісі

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Тамақтану технологиясы

 

 

 

 

26

6В061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық жүйелер

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science

 

 

 

 

27

6В073

Сәулет және құрылыс

В073

Архитектура

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

28

6В073

Сәулет және құрылыс

В074

Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Құрылыс

 

 

 

 

 

 

 

 

Құрылыс материалдарын, бұйымдарын және құрастырылымдарын өндіру

 

 

 

 

 

 

 

 

Көлік құрылысы

 

 

 

 

 

 

 

 

Инженерлік жүйелер және желілер

 

 

 

 

29

6В051

Биология және сабақтас ғылымдар

В050

Биология және сабақтас ғылымдар

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Биология

 

 

 

 

 

 

 

 

Биотехнология

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинадағы қолданбалы биология және модельдеу

 

 

 

 

30

6В061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

1

2

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық жүйелер

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science

 

 

 

 

31

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В060

Химиялық инженерия және процестер

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Органикалық заттардың химиялық технологиясы

 

 

 

 

 

 

 

 

Oil and Gas Refining

 

 

 

 

32

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

33

6В061

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар

В057

Ақпараттық технологиялар

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Информатика

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақпараттық жүйелер

 

 

 

 

 

 

 

 

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету

 

 

 

 

 

 

 

 

Computer Science

 

 

 

 

34

6В083

Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

 

 

 

 

35

6В052

Қоршаған орта

В052

Жер туралы ғылым

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

География

 

 

 

 

36

6В053

Физикалық және химиялық ғылымдар

В053

Химия

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

37

6В052

Қоршаған орта

В051

Қоршаған орта

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Экология

 

 

 

 

 

 

 

 

Қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану

 

 

 

 

38

6В071

Инженерия және инженерлік ісі

В062

Электротехника және энергетика

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Теплоэнергетика

 

 

 

 

 

 

 

 

Электр энергетика

 

 

 

 

39

6В021

Өнер

В031

Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіптік дизайн

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Дизайн

 

 

 

 

40

6В082

Мал шаруашылығы

В078

Мал шаруашылығы

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы

 

 

 

 

41

6В083

Орман шаруашылығы

В079

Орман шаруашылығы

1

3

күндізгі

Жалпы орта білім

 

 

 

 

Орман ресурстары және орман шаруашылығы

 

 

 

 

МАГИСТРАТУРА

1

7М023

Тілдер және әдебиет

M060

Филология

1

1

күндізгі

Жоғары оқу

 

 

 

 

Қазақ филология

 

 

 

 

 

 

 

 

Орыс филология

 

 

 

 

2

7М051

Биология және сабақтас ғылымдар

M080

Биология

1

1

күндізгі

Жоғары оқу

3

7М081

Агрономия

M131

Өсімдік шаруашылығы

1

1

күндізгі

Жоғары оқу

 

 

 

 

Агрономия

 

 

 

 


Өтініш беру

 

 

 

* Конкурсқа қатысу үшін білім алушылар шарт негізінде мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:
• Басқарма Төрағасы-Ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;
• транскриптке өтініш;
• жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «Студенттерге» - «Босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған.

Бос гранттар беру конкурсына оқудың барлық кезеңінде академиялық берешегі жоқ білім алушылар қатыса алады.
Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. GPA (GradePointAverage – Грейт Поинт Эверейдж) үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы») бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады, содан кейін – А, А- («өте жақсы») бағасынан - В+, В, В -, С+ («жақсы») бағасына дейін бағалары бар білім алушылар, бұдан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалары бар білім алушылар.
Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының топтарың бөлінісінде қаралады және университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына шығарылады. Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, бос білім беру гранттары даярлық бағыты немесе білім беру саласы ішінде қайта бөлінеді.

 

 

| 303
Толығырақ
2022-06-15

«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 140008, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

 

Faculty of Computer Science (Компьютерлік ғылымдар факультеті): профессорлар – 8,5 жүктеме, қауымдастырылған профессорлары (доценттері) – 9 жүктеме, аға оқытушылары – 19 жүктеме, оқытушылары (ассистенттері) – 4 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесінің болуы және педагогикалық, басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

 

Кафедра профессорлары: «Экономика» - 4 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 2,5 жүктеме, «Филология» - 2 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 8 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 3 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 1 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 6 жүктеме, «Шетел филология» - 3 жүктеме, «Жылуэнергетика» - 1 жүктеме, «Электрэнергетика» - 6,5 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» – 5 жүктеме, «Биология және экология» – 1,5 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 4,5 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 4 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» - 3 жүктеме, «Металлургия» - 2 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 4 жүктеме, «География және туризм» – 0,75 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 6 жүктеме, «Сәулет және дизайн» – 2 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білімі, ғылыми дәрежесі, «қауымдастырылған профессор (доцент)» ғылыми атағының болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл, оның ішінде қауымдастырылған профессор (доцент) лауазымында кемінде 3 жыл өтілінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы 3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,2 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы немесе диссертацияларын ҚР және шетелдерде қорғаған докторанттардың, ғылыми дәреже ізденушілерінің жетекшісі болуы.

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың қауымдастырылған профессорлары (доценттері): «Орындаушылық өнер» - 4 жүктеме, «Экономика» - 5 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 3 жүктеме, «Филология» - 3 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 3 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 3 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 6 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 5 жүктеме, «Шетел филология» - 2 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 1 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 3 жүктеме, «Электроэнергетика» - 2,25 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» – 7 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 1 жүктеме, «Металлургия» - 2 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 2 жүктеме, «Биология и экология» - 5 жүктеме, «Биотехнология» - 1 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 3 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары білім және кафедра бағыты бойынша ғылыми дәрежесінің болуы;

- Ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 1 жыл/ немесе кафедра қызметінің бағытына сәйкес мамандығы бойынша кемінде 5 жыл практикалық өтілінің болуы, оның ішінде ТОП немесе орта менеджмент санатында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы, соңғы                   3 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 3 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 1,0 млн. теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың аға оқытушылары: «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Экономика» - 6 жүктеме, «Үш тұғырлы тіл» - 5 жүктеме, «Тұлғалық дамыту және білім беру» - 3 жүктеме, «Қаржы және есеп» - 5 жүктеме, «Қазақстан тарихы» - 1 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 3 жүктеме, «Дене шынықтыру және спорт» - 9 жүктеме, «Шетел филология» - 3 жүктеме, «Жылуэнергетика» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 3 жүктеме, «Металлургия» - 4 жүктеме, «Көліктік техника және логистика» - 3 жүктеме, «Механика және мұнай газ ісі» – 3 жүктеме, «Машина жасау және стандарттау» - 1 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Электрэнергетика» - 3 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 7 жүктеме, «Агротехнология» - 4 жүктеме, «Зоотехнология, генетика және селекция» - 1 жүктеме, «Биотехнология» - 3 жүктеме, «Сәулет және дизайн» - 3 жүктеме, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс» - 3 жүктеме, «Биология және экология» - 7 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 3 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе кафедра қызметінің бағыты бойынша кемінде 3 жыл практикалық қызмет өтілі, оның ішінде әкімшілік-басқару құрамында жұмыс тәжірибесінің болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 2 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 800 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

Ерекшелік: белгіленген талаптарға сәйкес практикалық жұмыс өтілі бар және алғаш рет жұмысқа орналасатын тұлғалар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Кафедралардың оқытушылары (ассистенттері): «Орындаушылық өнер» - 1 жүктеме, «Филология» - 1 жүктеме, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 1 жүктеме, «Электрэнергетика» - 1 жүктеме, «Электртехника және автоматтандыру» - 2 жүктеме; «Көліктік техника және логистика» - 1 жүктеме, «География және туризм» - 2 жүктеме, «Химия және химиялық технологиялар» - 1 жүктеме.

 

Біліктілікке қойылатын талаптар:

- Жоғары (біліктілігі - маман) немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- Білім беру ұйымдарындағы ғылыми-практикалық жұмыс өтілі 1 жыл немесе маман дипломының болуы;

- Web of Science / Scopus базасына кіретін журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы 5 жылда ҚР БҒМ БҒСБК ұсынған журналдарда кемінде 1 жарияланымның болуы немесе соңғы күнтізбелік жыл ішінде кемінде 600 000 мың теңге қаржыландырылатын жобалардың болуы.

- Ерекшелік: алғаш рет жұмысқа орналасқан адамдар;

- Білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ ішкі нормативтік құжаттарын білу;

- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) бағдарламаларында жұмыс істеу.

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш береді.

 

Өтінішке келесі құжаттар қоса беріледі:

1) жеке басын растайтын құжаттардың көшірмелері;

2) алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (075у нысаны бойынша медициналық анықтама);

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы туралы дипломдардың көшірмелері;

4) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін есепке алу бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

5) қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары) біліктілікті арттыру курстары оқытылатын пәндерге сәйкес болуы тиіс, өту кезеңі үш жылдан аспауы тиіс;

6) соңғы 5 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің тізімі;

7) Жұмыс жоспары (университеттің даму бағдарламасының тармағына сәйкес), оқытушының 3 жылға арналған жұмыс жоспарының үлгісі, оқытушының жеке кабинетінде орналастырылады, ал университет қызметкерлері болып табылмайтын үміткерлерге «Бос орындар» бөлімінде тіркеледі;

 

Құжаттарды қабылдаудың аяқталу мерзімі 2022 жылғы 16 маусым (қоса алғанда 18.00 сағ дейін)

Ps: Құжаттар жоғарыда көрсетілген толық пакет болған жағдайда қабылданады

 

Қадамдық нұсқаулық

1. Tou.edu.kz/ru сайтында мәзірден оқытушылар конкурсын таңдау (жоғарғы оң жақ бұрыш);

2. Өтінім;

3. Деректерді толтыру (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

4. Деректерді сақтау;

5.Деректерді сақталғаннан кейін білім беру саласындағы нормативтік актілерді білу бойынша онлайн режимде тестілеуден өту;

6. Конкурстық комиссия Төрағасының атына үлгі бойынша өтініш жазу.

7. Ғылыми және ғылыми-әдістемелік еңбектердің жарияланым бедері бар тізімі (мұқабасы, шығыс деректері, мақала мәтіні, мазмұны) ғылыми хатшыға электронды түрде konkurs_tou@mail.ru email арқылы жіберіледі.

8. Ескертулер болған жағдайда, тізім түзету және пысықтау үшін электронды түрде сіздің email-ға жіберіледі. Ескертулер болмаған жағдайда Ғылыми хатшы авторға тізімді бекітіп, HR-қызметіне тапсыру және қол қойғызу үшін белгіленген мерзімде жолдайды (2022 жылғы 16 маусым, сағат 18.00 дейін).

 

Техникалық сұрақтар бойынша 8-747-7360201 (Мансур)

HR-қызметіне 8(7182)67-36-65 (ішкі. 11-81, 11-87) ұялы 8-701-488-79-59 хабарласыңыздар

| 258
Толығырақ
2022-06-06

Құрметті магистранттар, докторанттар және жас ғалымдар!

 

«Кәсіпқор» инновациялық және дуалды білім беру қоры (Нұр–Сұлтан қ.) барлық мамандықтағы магистранттар мен докторанттарды, сондай – ақ зерттеуші ғалымдарды жыл сайынғы «FIDOK-2022 - ғылыми зерттеулердегі сандық құралдар жинағы» ғылыми тағылымдамаға қатысуға шақырады.

Ғылыми тағылымдаманың қорытындысы бойынша қатысушыларға сертификат беріледі.

Тағылымдамаға қатысу:

магистранттар үшін – 72 академиялық сағат - 200 000 теңге. Оқу кезеңі - 16-30 маусым 2022 ж.

докторанттар үшін - 192 академиялық сағат - 250 000 теңге. Оқу кезеңі – 16 маусым – 15 шілде 2022 ж.

ғалым-зерттеушілерге - 24 академиялық сағат - 165 000 теңге. Оқу кезеңі - 16-17 маусым 2022 ж.

Бағасына оқыту (оффлайн / онлайн), сондай-ақ 16-18 маусымда Қапшағай қаласына бару семинары (2 тәулік нөмірінде тұру, 3 рет тамақтану, кешкі бағдарлама, Алматы-Қонаев (Қапшағай)-Алматы трансфері кіреді.

Толығырақ ақпаратты International Office- тан, 117 каб. алуға болады, немесе e-mail арқылы хабарласып: mobilnost_psu@mail.ru,  немесе тел.: +7-7182-67-36-85 (ішкі 1205).

 

| 254
Толығырақ
2022-06-01

          Республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқуға үміткерлерді іріктеу бойынша Торайғыров университетіндегі комиссия отырысының қорытындысы

 

    2022 жылғы 19 мамырда республикалық бюджет қаражаты есебінен академиялық ұтқырлық шеңберінде шетелде оқуға үміткерлерді іріктеу жөніндегі Тәуелсіз сараптау  комиссияның отырысы өтті.

    Комиссия отырысының қорытындысы бойынша, берілген өтінімдер қаралғаннан кейін академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға конкурс өткізген білім алушылардың негізгі және резервтік тізімдері анықталды. Комиссия мүшелерінің қарауына берілген 25 өтінімнің ішінен негізгі тізім үшін 12 үміткер іріктеліп алынды, 11 үміткер резервтік тізімге енді. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2008 жылғы 19 қарашадағы № 613 бұйрығымен бекітілген «Шетелде, оның ішінде академиялық ұтқырлық шеңберінде оқуға жіберу ережесіне» сәйкес үміткерлер іріктеудің үш негізгі критерийі бойынша бағаланды:

- шет тілін білу деңгейі;

- барлық оқу кезеңіндегі академиялық үлгерімі;

- марапаттардың болуы (республикалық және халықаралық деңгейлерде).

 

Негізгі тізім:

1Ямалтдинов Богдан Маратович 
2

Бакытова Айшат Нурлановна

 
3

Абдираимов Ердэулет Ихтиярулы

 
4

Жақсылық Еламан Ғаныұлы

 
5Аманкелді Сәлима Жангелдіқызы 
6Бояркеев Илья Сергеевич 
7Шакенов Бахтияр Маратович 
8

Каббасова Асима Сериковна

 
9

Ертысбаева Айдана Ерлановна

 
10

Уздымбаева Айсулу Амангельдиевна

 
11

Оңғар Батырхан Елбергенұлы

 
12Муханов Тамерлан Серикбаевич 

 

Резервтік тізім:

1

Мұратбай Дильнұр Қасымжанқызы

6B11101 Туризм

2

Мейрбек Рустам Жанатұлы

6B07102 Машина жасау

3Амангелді Қымбат Қаирболатқызы6B05202 География
4

Бекболат Айдана Нұрланқызы

6В04104 Қаржы

5

Дугина Ларина Сергеевна

6В07501 Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)

6Уздымбаева Гульжанат Амангельдиевна6B04201 Құқықтану
7

Елеусіз Дана Нұрсолтанқызы

6B11101 Туризм

8

Насырова Аружан Тилековна

6B07108 Органикалық заттардың химиялық технологиясы

9Касымова Аружан Аманжоловна6B07205 Металлургия
10

Шарипов Даурен Кайратович

6B05202 География

11Саркен Дастан Булатұлы6B07302 Құрылыс

 

| 252
Толығырақ
2022-05-30

Сфера информационных технологий в Казахстане развивается большими темпами; стремительно набирают обороты новые направления, когда как обороты некоторых уходят на задний план. Что будет с трендами в IT и как выбрать свою IT профессию?

 В эту пятницу, 8 апреля, в 14.30 пройдет наш #21 митап, где приглашенные спикеры  расскажут про развитие трендов в IT-индустрии на ближайшие годы, помогут выбрать свое направление, а также поделятся  личным опытом в построении успешной карьеры в IT!

Наши гости:

▪️ Елдос Нурекен - пентестер Центра Анализа и Расследований Кибератак, расскажет про кибербезопасность;

▪️Далида Еркулиева - операционный директор nFactorial School, веб- разработка;

▪️Рустем Успанов - основатель core247.io, DevOps-инженерия;

▪️Александр Берендеев - управляющий директор АО «Институт Цифровой Техники и Технологий», разработка enterprise систем.

Присоединяйся к митапу #21, готовь свои вопросы нашим гостям и не упусти возможность быть в курсе всех последних тенденций в сфере IT!

Ссылка

| 237
Толығырақ
2022-04-06

Ғалымдарды, ЖОО оқытушыларын, докторанттар, магистранттар және студенттерді

29 сәуір 2022 жылы

«Қоғамның рухани дамуы және Мәшһүр Жүсіптің тарихи мұрасы» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қатысуға шақырамыз.

Конференцияға алыс және жақын шетелдің көрнекті ғалымдары, отандық философтар, мәдениеттанушылар, тарихшылар және Мәшһүр Жүсіп мұрасы бойынша ғылыми ізденістермен айналысатын басқа да ғалымдар қатысады.

Конференцияны өткізу форматы: оффлайн / онлайн

Конференция қорытындысы бойынша қазақ халқының рухани құндылықтарын дамытуда елеулі маңызы бар бұрын белгісіз материалдар мен деректер жарияланатын болады, ғылыми мақалалар жинағы жарияланады.

Жинақ электронды форматта (PDF) ұсынылады, қатысушыларға электронды сертификаттар беріледі.

Конференцияның жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Материалдарды тапсыру мерзімі: 2022 жылдың 23 сәуіріне (ҚОСА АЛҒАНДА) ДЕЙІН www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында.

Электрондық поштаға жіберілген мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ!

Толығырақ ақпарат www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында.

| 238
1. Инф письмо Духовное разв Машхура.pdf
2. Инструкция по подаче статьи.pdf
3. Мақаланы жіберу жөніндегі нұсқаулық.pdf
Толығырақ
2022-04-04

Құрметті білім алушылар!

             2022 жылға академилялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша мемлекеттік қаражат бойынша шетелге (Еуропа елдеріне) оқуға баруға конкурсқа өтініштер қабылдау басталғаны туралы жариялаймыз. Конкурсқа мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқитын 1, 2 және 3 курс студенттері (2021-2022 оқу жылы бойынша) қатыса алады. Конкурстық іріктеудің негізгі критерийі - барлық оқу кезеңінде жоғары оқу үлгерімі, шет тілін білу және тәуелсіз сараптамалық комиссияның бағасы*.

Конкурсқа құжаттарды тапсырудың екі әдісі бар: қағазды университет кеңсесі арқылы немесе электрондық үкіметтің www.egov.kz веб-порталы арқылы (бұдан әрі-портал):

Университет кеңсесі арқылы тапсыру үшін үміткерлер келесі құжаттарды ұсынады:

1)       формадағы студенттің өтініші;

2)       сауалнама форма бойынша;

2) ҚР азаматы паспортының көшірмесі;   

             3) университеттің мөрімен куәландырылған ағымдағы оқу үлгерімі туралы транскрипт;

4) шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

а) шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйесі арқылы алынған сертификат (IELTS, TOEFL), бар болса;

b) шет тілін меңгерген деңгейімен студентті қабылдауға дайын деген шетелдік ЖОО келісім хат;

c) Торайғыров университетінің тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

*Студентте а) немесе b) пункттарында белгіленген құжаттар болмаған жағдайда, үміткер 2022 жылдың 27 сәуірінде ТоУ-нде International Office (117 каб.) тесттен өте алады. Тесттен өту үшін 2022 жылдың сәуірдің 26-на дейін mobilnost_psu@mail.ru  поштасы арқылы хабарласып өтініш тапсыру қажет.

             5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы No ҚР ДСМ-175 /2020 бұйрығымен бекітілген No072 / у нысанындағы медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін) Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімі No 21579) (бұдан әрі - ҚР ДСМ -175/2020 бұйрығы);

              6) өтініш берушінің ата -анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің шетелге шығуға жазбаша келісімі, егер ол Қазақстан Республикасынан кетер кезде он сегіз жасқа толмаса;

             7) студенттің көп балалы отбасын растайтын отбасы құрамы туралы құжат;

             8) оқушының ата -анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балаларға немесе ата -анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын оқушылар санаты үшін (бар болса);

             9) білім алушының мүгедектігін растайтын құжат.

             Электронды үкіметтің веб-порталы арқылы өтініш беру үшін үміткерлер жоғарыда көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2022 жылдың 28 сәуір.

Құжаттарды университет кеңсесі арқылы тапсырған жағдайда құжаттар пакеті International Office жеткізілуі тиіс (117 -каб).

Барлық сұрақтар бойынша International Office (117-каб), телефон арқылы + 7-7182-67-36-32 (1205) немесе mobilnost_psu@mail.ru поштасы арқылы хабарласа аласыз.

* Барлық үміткерлер белгіленген күні барлық құжаттарды тапсырғаннан кейін тәуелсіз сараптамалық комиссиямен әңгімелесуден өтеді.

| 236
Application ToU 2022.doc
МОН РК.docx
Толығырақ
2022-04-04

Құрметті білім алушылар!

 

Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру шеңберінде Литва Республикасының Ұлттық стипендиялық бағдарламасы аясында Еуропалық Гуманитарлық Университет (Литва, Вильнюс) 1, 2, 3 курс студенттері, 1 курс магистранттарын және 1,2 курс докторанттарын төмендегі бағыттар бойынша 2022-2023 оқу жылының күзгі семестріне оқуға шақырады: мәдениеттану, философия, саясаттану, дизайн, экономика, құқықтану, журналистика*.

*сондай-ақ, басқа мамандықтардың білім алушылары басқа литвалық университетті таңдай алады.

Қаржылық жағы: ай сайын 420 евро стипендиясы студенттер мен магистранттарға, 840 евро докторанттарға.

Жол жүру, виза және тұру шығындарын білім алушы тарапынан.

Өтініш берудің соңғы мерзімі: 2022 жылдың 29 сәуірі.

Конкурсқа қатысу үшін: онлайн өтінімді https://apply.scholarships.lt/ және шартты келісім үлгісін толтырып, ағылшын тілінде уәждеме хат жазып, ағылшын тілін білу деңгейін растайтын сертификатын (кемінде B2 деңгейінде), факультет деканынан және / немесе кафедра меңгерушісінен ұсыныс хатын қамтамасыз ету қажет.

Байқауға қатысуға қойылатын талаптар: оқу үлгерімі «А», «А-», «В +», «В», шет тілін білу В2 деңгейінен кем емес.

Бағдарлама және құжаттарды тапсыру туралы толығырақ ақпаратпен https://studyin.lt/scholarships/short-term-studies/ бойынша танысуға болады.

Барлық сұрақтар бойынша International Office (117-бөлме), mobilnost_psu@mail.ru эл.поштасы немесе + 7-7182-67-36-85 (1205) телефондары арқылы хабарласыңыз.

| 234
Толығырақ
2022-03-11

Ғалымдарды, ЖОО мен колледждердің оқытушыларын, мектеп мұғалімдерін, докторанттарды, магистранттарды, студенттер мен 5-11 сынып оқушыларын (ғылыми жетекшімен бірге) және ғылыми зерттеулермен айналысатындарды «XXII Сәтбаев оқулары» атты Халықаралық ғылыми конференциясына қатысуға шақырамыз.

12 сәуір 2022 жыл

Өткізу орны: Казақстан, Павлодар қ., Ломов көшесі, 64, Торайғыров университеті.

Конференция оффлайн режимде өтеді. Конференцияның қорытындысы бойынша мақалалар жинағы шығарылады.

Жинақ электрондық формат (PDF) түрінде шығарылады, конференцияның қатысушыларына электрондық сертификаттар беріледі.

Конференция аясында ЖОО, колледж студенттер мен мектеп оқушыларының қатысуымен секциялық отырыстар өтеді.

СЕКЦИЯЛЫҚ ОТЫРЫСҚА ҚАТЫСУ ҮШІН ТІРКЕЛУ: https://forms.gle/u3a4RYb5w6UJfVN17

Секциялық отырыстардың қорытындысы бойынша жеңімпаздар анықталып, оларға дипломдар мен сыйлықтар, және олардың ғылыми жетекшілеріне алғыс хаттар табыс етіледі.

Мақалалар 2022 жылдың 27 наурызына дейін ТЕК www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында қабылданады.

Электрондық поштаға жіберілген мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ!

Толығырақ ақпарат www.sci-conf.tou.edu.kz сайтында.

| 235
1. Инф письмо XXII Сатпаевские чтения 2022 рус каз eng.pdf
2. Инструкция по подаче статьи.pdf
3. Мақаланы жіберу жөніндегі нұсқаулық.pdf
для сайта студенты(2).pdf
для сайта школьники.pdf
Толығырақ
2022-03-01

Құрметті оқытушылар мен қызметкерлер!

Шэньян педагогикалық университеті (Қытай, Шэньян) оқытушылар мен қызметкерлерді қытай тілін және мәдениетін онлайн оқуға шақырады.

Оқу мерзімі: 09.03.2022-23.03.2022 дейін.

Оқыту форматы: онлайн.

Құны: тегін.

Өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі: 28 ақпан 2022 ж.

Қатысу үшін сілтеме бойынша онлайн тіркелуді толтырып, деректеріңізді (орыс және ағылшын тілдеріндегі толық аты-жөні, факультет немесе құрылымдық бөлімшелердің атауы, тіркеу кезінде алатын тіркеу нөмірі) 2022 жылдың 28 ақпанына дейін mobilnost_psu@mail.ru электрондық поштасы арқылы жіберіңіз.

Курс туралы қосымша ақпаратты төмендегі брошюраға сәйкес көруге болады.

Барлық сұрақтар бойынша International Office (117 бөлме) немесе мына телефонға хабарласыңыз: + 7-7182-67-36-85 (1205), немесе бізге электрондық пошта: mobilnost_psu@mail.ru арқылы хабарласыңыз.

| 220
_брошюра.docx
Толығырақ
2022-02-23

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

 

            2022-2023 оқу жылына Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрі бекітетін қабылдау жоспарына сәйкес "Торайғыров университеті" КЕАҚ әскери кафедрасында запастағы офицерлер мен запастағы сержанттардың бағдарламасы бойынша (запастағы сержанттардың бағдарламасы бойынша оқу мерзімі бір жыл) студенттерді іріктеу жүргізілетін болады.

            Конкурс өткізілетін жылға 24 жастан аспаған студенттер конкурсқа қатысуға жіберіледі.

            Әскери кафедрада оқу үшін студенттерді іріктеу конкурсы төрт кезеңде жүзеге асырылады:

            бірінші кезең - медициналық куәландырудан өту;

            екінші кезең - кәсіби-психологиялық тестілеу өткізу;

            үшінші кезең - дене шынықтыруды тексеру;

            төртінші кезең - ЖОО басшысы жасайтын және бекітетін рейтингтік балдың есебіне сәйкес жүзеге асырылатын конкурстық іріктеу. Конкурстың әрбір кезеңінен бір рет өтуге жол беріледі.

            Алдыңғы кезеңнен өтпеген оқуға түсуші келесі кезеңге жіберілмейді.

            Конкурс кезеңдерінің нәтижесімен келіспеген студент сол күні іріктеу комиссиясының төрағасына жазбаша өтініш (еркін нысанда) береді.

            Запастағы офицерлерді даярлау бағдарламасы бойынша оқыту үшін құжаттар бірінші курс (4 жылдық оқумен) және екінші курс (5 жылдық оқумен) студенттерінен қабылданады.

            Запастағы сержанттарды даярлау бағдарламасы бойынша оқыту үшін құжаттар екінші курс (4 жылдық оқумен) және үшінші курс (5 жылдық оқумен), бірінші курс (3 жылдық оқумен)   студенттерінен қабылданады.

            Запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлық мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша және ақылы негізде жүзеге асырылады, ақылы негізде оқу құны мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқу құнынан аспайды.

            Запастағы сержанттар бағдарламасы бойынша әскери даярлық ақылы негізде жүзеге асырылады, оқу құны запастағы офицерлер бағдарламасы бойынша әскери даярлықтың мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша оқу құнынан аспайды.

            Әскери кафедрада оқу үшін конкурсқа қатысуға ниет білдірген Студент 2022 жылғы 01 ақпаннан 01 мамырға дейінгі мерзімде өтінішті ресімдейді, төменде көрсетілген құжаттарды қоса тіркейді:

1. Өтініш (әскери кафедрада Әкімшілік қалашық, 19 мекен-жайы бойынша жазады);

2. Жеке куәлік (түпнұсқасы және көшірмесі);

3. Тіркеу куәлігі немесе әскери билет (түпнұсқа және көшірме);

4. Көлемі 3х4 фотосурет-2 дана;

5. Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама;

6. Спорттық жетістігін растайтын құжат (бар болса);

7. Факультет деканы қол қойған студенттің ЖОО-да нақты оқуы туралы анықтама;

8. Жеке істі рәсімдеуге арналған екі мөлдір файл.

 

Анықтама телефоны: 33-43-36, email: vk_pgu@mail.ru мекенжайы: Әкімшілік қалашық, 19.

| 218
Толығырақ
2022-02-15