Жусупов Естай Куандыкович
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
тарих ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
1996 ж.Семей мемлекеттік университетінің тарих факультетін тәмамдады. 2000 ж. 07.00.02 — Отан тарихы мамандығы бойныша кандидаттық диссертация қорғады.
Жұмыс тәжірибесі
14 жыл
Оқытатын пәндері
Павлодар Ертіс өңірінің ежелгі және ортағасырлық тарихы және тарихнамасы, Қазақстанның жаңа заман тарихы, Еуразия тарихы, Мұрғаттану, Қазақстан тарихы.
Ғылыми басылымдары
140 ғылыми еңбек және 3 монография. 1. Мәшһүр Жүсіп тарихшы, Павлодар 2002, 2. Көпейұлы Мәшһүр Жүсіп шығармалары, 8, 10 тома. Павлодар 2006, 3. Zhusupov E.K., Zhusupova L.K. Legends devoted to Abylai khan in the manuscripts by Mashkhur-Zhusip. Middle East Journal of Scientific Research. 2013. - p. 485-489 4. Zhusupov E.K., Zhusupova L.K. The Kazakh Khanate of the 15-18 centuries in the Kazakh oral historical tradition. Middle-East Journal of Scientific Research18 (2): 201-205, 2013 IDOSI Publications, 2013 DOI: 10.5829/idosi.mejsr.2013.18.2.12398 5. Zhusupov E.K., Zhusupova L.K. The information in the Turkic language and their peculiarities. East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbHAm Gestade 1, Wien, Österreich 2014. – p. 560-567.
Ғылыми зерттеу саласы
18-19 ғасырлардағы Қазақстан тарихы, казахская шежіре, тарихи тұлғалар.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2000 жылы университеттің ғылыми кеңес шешміммен Машхүра Жүсіп Көпеев медалімен марапатталды.
Кабинет нөмірі, корпус
429
Жұмыс телефоні
87773329871