Ғылыми дәрежесі
PhD
Білімі
жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ (бакалавриат, магистратура). 2017 жылы «Философия» мамандығы бойынша философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін диссертация қорғады.
Оқытатын пәндері
Тарих методологиясы, Алаш қозғалысының тарихы мен тарихнамасы, Әлемдік тарихтың іргелі мәселелеріне жаңа көзқарастар және т.б.
Ғылыми басылымдары
Жалпы саны - 30-дан астам ғылыми басылым, оның ішінде 2 монография. 1. Farabi Felsefesi’nde Güç Kavrami // Kutadgubilig. – 2016. – № 32. – ss. 181-192. (перевод на турецкий Hakan Poyraz, Engin Yurt); 2. Al-Farabi’s Virtuous City as the prototype of the Civil Society // European Journal of Science and Theology. – 2016. – Vol. 12, № 6. – pp. 199-209. (в соавторстве с Д.Н. Нурманбетовой) 3. Онтологическое единство нравственности и политики в философии аль-Фараби. – Павлодар: Toraighyrov University, 2019. – 180 с.
Ғылыми зерттеу саласы
Қазіргі Адамгершілік және саясат философиясы, түркі философиясының тарихы, кино тарихи дерек ретінде
Кабинет нөмірі, корпус
429
E-mail
azerbayev_ad1986@mail.ru