Аубакирова Салтанат Советовна
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
PhD докторы
Білімі
жоғары, С.Торайғыров атындағы ПМУ, мамандығы «Педагогика және психология» 2007, магистратура С.Торайғыров атындағы ПМУ 6М010200 «Философия» 2010ж, докторантура Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 6D020400 «Мәдениеттану» 2016 ж.
Жұмыс тәжірибесі
15 жыл
Оқытатын пәндері
Философия, Мәдениеттану, Дүниежүзілік көркемдік мәдениет, Әлемдік мәдениет тарихы, Мәдениет философиясы мен теориясы, М.Ж.Копеевтің, С.Торайғыровтың және Ж.Аймауытовтың шығармашылығындағы этикалық және эстетикалық, Методолгия полевых исследований, Системные исследования культуры, Мәдениеттануға кіріспе және ғылыми зерттеулер негізі, Мәдениет аралық байланыстардың теориясы мен практикасы, Экспертиза культурных ценностей, Тарихи мәдениеттану
Ғылыми басылымдары
Жалпы саны – 20. 1. Этносаралық қарым-қатынас контекстіндегі толеранттылық. /Адам әлемі. – 2014. – 4 (62). 107-114 бб. 2. Толеранттылық феноменін зерттеудің әдіснамалық қырлары. /ҚазҰУ хабарашысы. Философия, мәдениеттану, саясаттану сериясы. – 2014. - №4 (49). «Қазақ университеті» – 95-102 бб. 3. Роль масс-медиа, интернета в распространении философии и ценностей толерантности. /Вестник КазНУ. Серия философии, культурологии, политологии. – 2015. - №4 (53). -117-122 стр. 4. Tolerance in contemporary Kazakhstan sociocultural space. /European Journal of Science and Theology, December 2014, Vol.10, No.6, 89-98. 5. Tolerance as a phenomenon of kazakh culture. /International Journal of Asian Social Science, 2014, 4(11): 1110-1115. 6. Tolerance Issue in Kazakh Culture. / International journal of environmental & science education 2016, VOL. 11, NO. 4, 349-358. 7. Толеранттылық феноменін зерттеудің алғышарттары // Вестник КазНУ. Серия Политология, Философия, Культурология, 2017 - №4. – 103-113 б. 8. Символическое значение традиционного угощения казахского народа // Адам әлемі – 2018. – №1. – с. 41-55. 9. Мәдениеттану бойынша практикум // в соавторстве А.К. Жолдубаевой. – Алматы: Қазақ университеті, 2018. – 142 б.
Ғылыми зерттеу саласы
Қазақ философиясы, ұлттық мәдениет
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
ҚР БжҒМ министрі Е. Сағадиевтің құрмет грамотасы; НААР экспертінің сертифкаты.