Жаябаева Рамиля Геннадьевна
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
әлеуметтану магистрі
Білімі
жоғары, Омск мемлекеттік педагогикалық университеті, «Орыс тілі және әдебиет» мамандығы, 2006 ж., С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Әлеуметтану» мамандығы 2008 ж. (магистратура).
Жұмыс тәжірибесі
12 жыл
Оқытатын пәндері
Әлеуметтану, Гендерлік әлеуметтану, Көші-қон әлеуметтануы, Этноәлеуметтану, Мәдениеттану
Ғылыми басылымдары
Жалпы саны – 17. 1. «Instagram as an advertising platform» Сагитова А.Б. // XVII Сәтбаев оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 2017. – С. 448-451. 2. Жаябаева Р.Г., Абдикакимов М.Т., Артыкбаева Г.Т. Социология предпринимательства и маркетинг: ЖОО студенттеріне арналған оқу құралы. – Павлодар: Кереку, 2017. – 169 б. 3. «Образование – фундаментальный фактор успеха» // Республиканская научно-практическая конференция «Тенденции и перспективы развития современной науки и образования в Казахстане», 2018. – С. 236-240. 4. Субкультуры: история и современность (исчезнувшие субкультуры). XVI Сәтбаев оқулары атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция жинағы, 2016 ж. Павлодар қ. https://orcid.org/0000-0001-6674-932X
Ғылыми зерттеу саласы
миграциялық үрдіс кезіндегі гендерлік аспект
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Ж. Прашкевичтің «Маркетинг технологиясы» атты тренингі (2016, ПМУ); Семинар «Построение эффективных моделей монетизации» (2016, ПМУ). «Өрлеу» БАҰО- «Современные педагогические технологии в высших учебных заведениях в рамках обновленного содержания образования» (240 сағат) маусым 2018 жыл.
Кабинет нөмірі, корпус
А-517
Жұмыс телефоні
1153