Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар

Ғылыми-зерттеу жұмыс

Ғылыми-зерттеу жұмыстары кафедра қызметінің басым бағыттарының бірі болып табылады. Философия, мәдениеттану, әлеуметтану және саясаттану саласындағы барлық ғылыми зерттеулер Ғылым және жоғары білім министрлігінің мемлекеттік бағдарламасы аясында жүзеге асырылады.

Кафедраның ғылыми мүдделерінің ауқымы кең ауқымды салаларды қамтиды: тарих, философия, дінтану, этика, эстетика, парасаттылық философиясы, иррационалдық философия, мәдениет және тұлға, ғылым философиясы, этнографияның аймақтық мәселелері, этноконфессиялық сфера. , жаңа діни ағымдар, қазақ философиясы, әлеуметтік-мәдени өзгерістер, мәдениетаралық коммуникация , гендерлік мәселелер, саясаттану, саяси көшбасшылық, саяси партиялар мен партиялық жүйелер, т.б.

Оқытушылар құрамы: философия ғылымдарының кандидаттары – Невержицкий С.В., Құдабаев А.Ж., Әлмұханов С.Х., Қожамжарова М.Ж., Ахметова Г.Г.; Саяси ғылымдардың кандидаты - Бегімтаев А.И., А.А., Калиев И.А., Калиев И.А., Калиев И.А., Калиев И.С., аға оқытушылар, Султанова Г.С., Искакова Г.С., Мажитова А.А., Жәлаубаева, Рахымбаева. М.Н., Смағұлова Б.Т., Поломарчук Б.В.; оқытушылар (ассистенттер) – Салимова Р.С., Қырықбаева М.С.

Жыл сайын педагогикалық ұжым республикалық конкурстарға қатысады:
– «Үздік ЖОО оқытушысы 2020» байқауының жеңімпазы – PhD докторы, доцент Аубакирова С.С.
– «Үздік ЖОО оқытушысы 2022» байқауының жеңімпазы – философия ғылымдарының кандидаты, доцент Қожамжарова М.Ж.
– «Болашақ» халықаралық стипендиясының иегері – PhD докторы, доцент Аубакирова С.С.
– Жыл сайынғы мемлекеттік стипендияның иегері – PhD докторы, доцент Аубакирова С.
- Торайғыров университетінің үздік ғалымы – PhD докторы, доцент Аубакирова С.С.

Кафедра ғылыми жобаларды гранттық қаржыландыру конкурстарына және әлеуметтік зерттеулерге қатысады:
- 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру: «Кәсіпкерлік университет Қазақстан Республикасындағы жоғары білімді трансформациялау тәсілі ретінде: өтпелі кезең мәселелері», ғылыми жетекшісі: PhD, доцент Аубакирова Салтанат Советовна. Тақырыпты орындаушылар: РhD, доценттер Әбдікақимов Мұхтар Тыныштықбекұлы, Жұмабекова Гауһар Айтпекқызы, әлеуметтану магистрлері Артықбаева Гүлжан Тұрыспекқызы, Жаябаева Рамиля Генадықызы, философия магистрі, Искакова Зауреш Сабырбековна, докторант Коспаков Айтуар.
- әлеуметтікқ зерттеулерді жүргізу бойынша қызметтерді көрсету туралы келісім. Орындаушылар: Кожамжарова Майра Жанайдаровна, Алтыбасарова Мейрамгуль Армияновна, Каппасова Гульсара Маданиевна, Смагулова Бахыт Таскеновна, Султанова Гульнара Шайхьяновна, Жаябаева Рамиля Генадьевна, Рахимова Мадина Нуржановна, Мажитова Айнаш Әлібайқызы.
Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы үнемі біліктілігін арттырудан өтеді
 Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы жыл сайын ҚР ҰЭМ КОКСВО ұсынған журналдарда, халықаралық сілтеме жасалған журналдарда (Thomson Reuters, Scopus, RSCI және т.б. негізінде), сондай-ақ халықаралық ғылыми-практикалық конференциялар жинақтарында ғылыми мақалалар жариялайды.

Студенттер мен магистранттар ғылыми жетекшілерімен бірге әртүрлі ғылыми шараларға белсенді қатысады. Жыл сайын магистранттар мен студенттер республикалық және халықаралық деңгейдегі конференцияларда баяндама жасайды (Сәтбаев, Торайғыр оқулары).

Оқу-әдістемелік жұмыс
Философия және әлеуметтік ғылымдар кафедрасы – бакалавриат және магистратура деңгейінде оқу үдерісін қамтамасыз ететін кәсіби мамандардың шығармашылық ұжымы.
Кафедра өз қызметінің сипаты бойынша университеттің барлық факультеттерінің оқу-тәрбие жұмыстарымен тығыз байланысты және студенттер арасында әлеуметтік-мәдени, тәрбиелік және тәрбие жұмыстарын жүргізуге бағытталған. Жеке тұлғаны, азаматтықты, патриоттықты тәрбиелеу – кафедрадағы барлық тәрбие жұмысының басты міндеті.

Кафедра оқытушылары кафедраның барлық ПО үшін ОМКС әзірлейді және ағылшын тілінде «Этика», «Ғылым тарихы мен философиясы», «Жаңғыру мәдениеті және жаңа уақыт» (Сұлтанова Г.Ш.) сабақтарын жүргізеді.
Ғылым және технология кафедрасында шетелдік ғалымдар дәрістер ұйымдастырады: София университетінің профессоры. Охридский Татьяна Дронзина (Болгария), профессор Гүлсім Сонгул Еркан (Түркия), Ресей мемлекеттік гуманитарлық университетінің философия ғылымдарының кандидаты Гүлшат Құлымжанқызы Оразалиева (Мәскеу, Ресей Федерациясы).
Кафедрадағы оқу қызметі типтік пән бағдарламаларына сәйкес мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

Барлық мамандықтар бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттары бар кафедраның оқу-әдістемелік жұмыс жоспарының типтік орындалуы жұмыс бағдарламаларын, силлабустарды, курстық жұмыстарды (жобаларды) орындау бойынша әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулықтарды, білімді бақылау және қорытындылау материалдарын әзірлеу және қайта бекіту арқылы жүзеге асырылды; бақылау мемлекеттік және орыс тілдерінде.

Кафедра оқытушылары студенттер мен магистранттарды оқытудың интерактивті, инновациялық әдістерін белсенді қолданады. Тәжірибелік сабақтарда студенттер семинар тақырыптарына жауаптарын көрсету үшін алдын ала дайындалған слайдтарды пайдаланады. Курстық жұмыстарды, дипломдық жұмыстарды және магистрлік диссертацияларды/жобаларды қорғау слайдтардың міндетті түрде көрсетілуін талап етеді.

Кафедрада ғылыми-әдістемелік семинар ұйымдастырылып, онда оқытушылар баяндамалар жасайды, оның мазмұны оқу-әдістемелік қызметті одан әрі жетілдіруге ықпал етеді. Кафедра оқытушылары жыл сайын ашық сабақтар өткізіп, сабақтарға өзара барады, бұл да пәндерді оқыту деңгейін көтеруге ықпал етеді. Кафедраның сапа саласындағы мақсаттарына сәйкес әдістемелік жұмыс бойынша оқу үдерісін әдістемелік қамтамасыз ету деңгейін айтарлықтай арттыруға қол жеткізілді.