Факультет тарихы


Агротехнологиялық факультеті С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университетіңде 2009 жылы Е. М. Арын ректорың бұйрығымен ашылды, себебі өңірдің ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және қайта өңдеу және агроөнеркәсіптік кешен салаларын ғылыми сүйемелдеу саласында жоғары білімі бар мамандарға қажеттілігіне байланысты. Ашылған сәттен бастап факультет деканы – ауыл шаруашылығы ғылымдарының докторы, профессор Т.К. Бексеитов.

2019 жылы ауыл шаруашылық ғылымдары факультеті болып өзгертілді.

Қазіргі уақытта факультетте үш бітіруші кафедра жұмыс істейді:

1.Зоотехнология, генетика және селекция

2.Агротехнология

3.Биотехнология

Факультеттің кадрлық құрамы 53 оқытушыдан тұрады, оның ішінде 47 штаттық, оның ішінде 3 ғылым докторы, 21 ғылым кандидаттары мен PhD докторы, 5 практик – оқытушы және бір шетелдік профессор.

Факультетте  жас ғалым кадрларды даярлау бойынша белсенді жұмыс істеледі.

- 3 оқытушы докторантураны бітіріп, қорғауға дайындалуда;

- 8 оқытушы Ресей жоғары оқу орындарының аспирантурасында оқиды;

- 2021 жылы 2 оқытушы докторантураға түсті.

Ауыл шаруашылық ғылымдары факультеті 6 білім беру бағдарламасы бойынша бакалаврларды дайындайды:

- 6В08101 Агрономия,

- 6В08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы,

- 6В08301 Орман ресурстары және орман шаруашылығы,

- 6В05102 Биотехнология,

- 6В07203 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы,

- 6В09101 Ветеринарлық медицина.

4 магистратура бойынша білім беру бағдарламалары:

- 7М08101 Агрономия,

- 7М08201 Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы,

- 7М05102 Биотехнология,

- 7М07202 Азық-түлік өнімдерінің технологиясы.

Докторантураның бір білім беру бағдарламасы:

- 8D05102 Биотехнология.

Цифрландыру жөніндегі Бағдарламаны іске асыру шеңберінде

1.     «Мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы» ББ

«АТЖ (ақпараттық-талдау жүйесі) негіздерімен мал шаруашылығында Селекция» траекториясы іске асырылуда

2. «Агрономия» ББ «ГАЖ технологияларының негіздерімен егіншілік» траекториясы іске асырылуда

Факультет қызметінің нәтижелері туралы Атамекен мамандықтары рейтингінің қорытындылары куәландырады. Оның ішінде 6 бакалавриат оқу бағдарламасының, 4 оқу бағдарламасы (67 %) көшбасшылар үштігінде, оның ішінде 1 оқу бағдарламасы бірінші, 2 оқу бағдарламасы үшінші орында.

Ауыл шаруашылығы ғылымдары факультеті бойынша студенттер контингенті бастапқыда 250 студент болды, қазіргі уақытта 653 студент бар, оның ішінде 618 бакалавриат, 34 магистратура, 1 докторантура.

Факультеттің игілігі – өндірістік тәжірибесі мол оқытушылар-ғалымдар, профессорлар: Асанбаев Т. Ш., Акильжанов Р. Р., Туганова Б. С., Кабыкенов Т. А., Аскаров С. У., Конопьянов К. Е., Ахажанов К. К., Уахитов Ж. Ж. және т. б.

Ауыл шаруашылық ғылымдары факультетінде ғылыми-зертханалары Ұлттық аккредиттеу орталығымен аккредиттелген «Агроинновация және Биотехнология» ғылыми-зерттеу институты жұмыс істейді. Институт директоры ауыл шаруашылық ғылымдарының кандидаты Қ. Қ. Ахажанов

Факультет ғалымдары «Мықты ЖОО – Мықты өңір» бағдарламасы шеңберінде өңірдің ауыл шаруашылығы салаларының дамуына ғылыми қолдау көрсетеді.