Шаһарман Әйгерім Пішенбайқызы
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
филология ғылымдарының кандидаты
Білімі
жоғары, Абай атындағы Алматы мемлекеттік университеті, мамандығы – араб тілі, 1998ж.
Жұмыс тәжірибесі
21 жыл
Оқытатын пәндері
Казахская народная устная литература, История казахской письменности и латинского алфавита, Методика преподавания литературы в вузе, Методика преподавания литературы в вузе, Проблемы востоковедения, Филология в системе современного гуманитарного образования
Ғылыми басылымдары
1. Араб тіліндегі анықтық артиклін қазақ тіліне аудару мәселелері. 2. Араб тіліндегі сөйлем түрлерін оқыту. 3. Араб, қазақ және орыс тілдеріндегі фразалық тіркестер мазмұнында адам эмоциясының көрінісі. 4. Қазіргі тіл біліміндегі дискурс мәселесі. 5. Дискурс және оның құрама бөліктері. 6. Дискурс және оны қолданудың тиімділігі. 7. Тіл біліміндегі «дискурс» ұғымы. 8. «Дискурс» ұғымы туралы. 9. Дискурс лингвистикалық зерттеулер объектісі ретінде. 10. Мәтін және дискурс: басты айырым белгілері. 11. Қазақ тіліндегі «сауап» және «күнә» концептілері жайында, Қазақ әдеби тілі тарихының өзекті мәселелері. 12. Изучение понятия «дискурс. 13. Дискурстың қалыптасуына әсер ететін факторлар, діни дискурс құрылымы. 14. Дискурс в лингвистике. 15. Қазіргі қазақ тіліндегі «сауап» және «күнә» концептілері. 16. Дискурстун турлөру: І. 17. Дискурстун турлөру: ІІ. 18. Қазақ тілі (жаратылыстану мамандықтарына арналған бақылау жұмысына әдістемелік нұсқау), Павлодар, 2008 19. Іскери – кәсіби қазақ тілі пәнінен практикалық сабақтарға арналған әдістемелік нұсқау, Павлодар, Кереку, 2009 20. RELIGIOUS DISCOURSE IN KAZAKH: DESCRIPTION AND STRUCTURE // Scopus // Mergul Kulakhmetova*(S. Toraighyrov Pavlodar State University/Kazakhstan/mergul.kulakhmetova@mail.ru), Anar Mustafayeva (Al-Farabi Kazakh National University/Kazakhstan/rummana@mail.ru),Meiramgul Altybassarova(S. Toraighyrov Pavlodar State University/Kazakhstan/mergul.kulakhmetova@ mail.ru 21. ANTINOMIES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION. IV INTERNATIONAL CORRESPONDENCE SCIENTIFIC SPECIALIZED CONFERENCE «INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF HISTORY, CULTURAL STUDIES AND PHILOLOGY» Boston. USA. November 19-20, 2018. Rakhimzhanov K.Kh.1, Akosheva M.K.2 , Shaharman A.P.3 (Republic of Kazakhstan) Email: Akosheva54@scientifictext.ru IV Зарубежная международная научная специализированная конференция, Бостон, США, 19-20 ноября, 2018. 22. Metaphors in Anatomical Scopus (Temirgazine et al. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.) Terminology Zifa Temirgazina, Marzhan Akosheva, Î Yrysgul Shakaman, Zauresh Kurmanova, Î and Meruyert Kairova. July, 2019
Ғылыми зерттеу саласы
тіл теориясы, қазіргі қазақ, қырғыз тілдерінің өзекті мәселелері, тілдегі жаңа ғылыми бағыттар
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
ҚР БҒМ «Өрлеу» біліктілікті арттыру Ұлттық орталығы» АҚ тыңдаушысы, ҚР Кіші Ғылым Академиясының ұйымдастыруымен өткізілген Н.А.Оразахынованың «Сатылай кешенді оқыту» технологиясы бойынша 1-үйренушілік деңгейі курсының тыңдаушысы
Кабинет нөмірі, корпус
А-219
ORCID
0000-0002-3649-2735