Попович Ольга Александровна
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
филология ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
жоғары, ПМПИ, орыс тілдің және әдебиеттің мұғалімі (1991); 10.02.01 – орыс тілі (1999)
Жұмыс тәжірибесі
28 жыл
Оқытатын пәндері
тарихи грамматика, тілдің логикалық анализы, мәтіннің филологиялық анализы, тіл біліміне кіріспе
Ғылыми басылымдары
32 1) «Имя собственное в структуре художественного текста (на материале поэтических произведений Б. Окуджавы и В. Высоцкого)», 2) «Эволюция словообразовательного гнезда глагола движения (на материале глагола «вести»).- Монография. - Павлодар.-2016 г. 3) «Первичные значения глаголов движения (опыт логико-семантического описания языковых единиц)», 4) «Ключевые звенья лингвистической экспертизы»
Ғылыми зерттеу саласы
тіл тарихы, мәтіннің лингвистикасы
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
республика олимпиадаларының жеңімпаздары - студенттер жетекшісі
Кабинет нөмірі, корпус
А-324
Жұмыс телефоні
8(7182) 673631 (1255)
ORCID
ORCID - 0000-0001-6600-3026