Оқу-әдістемелік жұмыс

Қазақ филологиясы кафедрасында штат бойынша ПОҚ – 14 адам. 

Кафедра құрамы: филология ғылымдарының докторы, профессор Н.Қ. Жүсіпов, филология ғылымдарының докторы, филология ғылымдарының докторы, проф. А.Қ. Тұрышев, ф.ғ.к., доцент. Профессор (доцент) Е.Қ. Жүсіпов, т.ғ.д., проф. Р.М. Муталиева, ф.ғ.д., проф. М.Н. Баратова, ф.ғ.д., проф. Б.М. Қадырова, п.ғ.д., профессор Б.Қ. Қапасова, т.ғ.д., профессор О.А. Iost, ф.ғ.д., профессор А.Д. Цветкова, ф.ғ.д., доцент. Профессор А.О. Карипжанова, ф.ғ.д., доцент. профессор О.А. Попович, ас. Профессор А.П. Шахарман, өнер. мұғалім Р.О. Жұманбаева, оқытушы (ассистент), магистр Н.И. Толокольникова.

Ғылыми дәрежелері бойынша 87%-ды құрайды. Атақтары мен ғылыми дәрежелері бар оқытушылардың орташа жас мөлшерін 47 жас деуге болады.

Кафедрада бекітілген пәндер бойынша дәріс, тәжірибешілік сабақтар, оқытушының студентпен бірлесіп атқаратын жұмыстары, кеңестер, МАК жұмыстары, курстық, диплом жұмыстары мен магистрлік жұмыстарға жетекшілік жасау т.б. жұмыстары атқарылады.

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы белгіленген жүктеме бойынша бекітілген сағаттарын толық орындайды. Әрбір оқу жылында кафедра мүшелері кемінде 5 оқу, оқу-әдістемелік құралдарын әзірлейді.