Кабиденова Жулдыз Дюсенбаевна
Кафедра меңгерушісі
Ғылыми дәрежесі
PhD (философия докторы)
Білімі
Аль-Фараби атындағы қазақ ұлттық мемлекеттік университеті Тарих мамандығы бойынша толық курс, шетел тіліндежүргізуге құқығы бар қоғамтану және тарих оқытушысы квалификацмясымен (1996) 2005 ж. 07.00.03 – жалпы тарих мамандығы бойынша кандидаттық диссертацияны қорғады.
Оқытатын пәндері
антропология, антикалық өркениет, Қазақстанның қазіргі заман тарихы, әлеуметтік және мәдени антропология, АҚШ тарихы
Ғылыми басылымдары
30 астам. 1. Peculiarities of religious identity formation in the history of Kazakhstan // European science and theology, April 2018, - 109-120 p., Vo14 No. 2 2. Ислам и национальная идентичность: взгляд женщин // Этносоциум и межнациональная культура. №12 (102), Москва, 2016. - 142-150 с. 3. Contours of attitude of adolescents towards religion and religious identification in Kazakhstan // Global Media Journal, Vol.Special Issue No. S2:9, 2016. – Р. 1-6. 4. Религиозная идентичность: анализ основных определений и концептов // Вестник КазНУ. Серия Философия. Политология. Культурология, 1 (50) 2015г. - 52-60 с.
Ғылыми зерттеу саласы
Қазақстанның бірегейлік қалыптасуы, Қазақстанның діни процессі және мәдени бірегейлілігі, діни бірігейлік, күнделікті тарихы және мәдениеті, әлеуметтік және мәдени антропология.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Біліктілігін арттыру және кәсіби тіркеу бойыншы сертификатталған куәліктер (бейіні бойынша білім беру бағдарламалары және оқытылатын пәндер): М. Ломоносов атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті (Мәскеу қ., Ресей), 2010 ж.; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, «Мәдениеттану» бағдарламасы бойынша (Алматы) 2014 ж.; докторлық бағдарлама шеңберінде Middlesex University ғылыми машықтану (Ұлыбритания, Лондон) және Герцен атындағы Ресей Мемлекеттік гуманитарлық университеті, дін әлеуметтануы және дінтану бағдарламалары бойынша (Ресей, Мәскеу).
Кабинет нөмірі, корпус
429
E-mail
erasil_zhuldiz@mail.ru