Шабамбаева Анара Габдулбариевна
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
гуманитарлық ғылымдар магистрі
Білімі
- жоғары. С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Тарих» мамандығы 2013; - магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, 6М020300 – «Тарих» мамандығы, 2015; - докторантура, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, 6D020300-«Тарих» мамандығы, 2019.
Оқытатын пәндері
Шетелдік археология
Ғылыми басылымдары
1) Existential foundations of the transcendental subject: "Defense potential of christianity" // Journal of Language and Literature, 2015. 2) Фарабитанудың көшбастаушы ғұлама ғалымы А.Ж. әл-Машани // «Еуразия гуманитарлық институты хабаршысы» ғылыми журнал, №4 , 2017. – 38 - 44 бб. 3) Ақжан Жақсыбекұлы Машанов. Көкшетау, 2019. – 310 б. 4) Akzhan Zhaksybekuly Mashanov. Kokshetau, 2019. – 288 р. 5) The contribution of A.Mashanov to development of Farabiology // «Хабаршы-Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая/ Серия «Исторические и социально-политические науки», №2, 2019. - С. 391-396. 6) The appearance of agrarian property in the nomadic society in central Asia in the 18th and the first half of the 19th centuries // Space and Culture, 2019. РР. 124-135
Ғылыми зерттеу саласы
Қазіргі тарих, жария тарих, ғылымның тарихы, элит тарихы, соғыс және бейбітшілік тарихы, Қазақстан мен Орталық Азиядағы көші-қон және демографиялық процестер.
Кабинет нөмірі, корпус
429
E-mail
shabambaeva.anar@mail.ru