Торайғыров Ержан Мұратұлы
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
тарих ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ қауымдастырылған профессоры
Білімі
жоғары, 2000 ж. С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Тарих» мамандығы; 2010 ж. 07.00.02 - Отан тарихы мамандығы бойынша кандидаттық диссертация қорғады.
Жұмыс тәжірибесі
21 жыл
Оқытатын пәндері
Ежелгі дүние тарихы, Антик өркениеті, Орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, Әлем тарихтың іргелі мәселелеріне жаңаша көзқарас, АҚШ тарихы, Қазақстан Республикасы әлемдік қоғамдастықта.
Ғылыми басылымдары
40-дан астам ғылыми мақаласы, 4 монографиялар, 4 оқу құралы, 3 электронды жәрдемақы. 1. Социально-экономическое и культурное развитие Прииртышского региона во 2-ой половине XVIII – начале XX вв. - Монография. – Павлодар, 2014. – 128 с. 2. Философско-мировоззренческие и историко-культурные аспекты развития казахстанского общества. Коллективная монография. - Павлодар, 2012. – С.103-120. 3. Государственная политика взаимодействия Республики Казахстан и Российской Федерации в рамках стратегического партнерства (компаративистский подход). Коллективная монография. - Павлодар: Кереку, 2017. – 256 с. 4. Глобальные вызовы современности и роль Республики Казахстан в укреплении евразийской безопасности. Монография. - Павлодар : Кереку, 2018. – 131 с. 5. Формирование политической культуры современного общества. Учебное пособие. - Москва, 2013. – 138 с. 6. История Древнего мира: первобытное общество. Учебное пособие. - Павлодар, 2014. – 120 с. 7. Республика Казахстан в мировом сообществе. Учебное пособие. - Павлодар : Кереку, 2018. – 147 с. 8. Актуальные вопросы мирового политического процесса. - Учебное пособие. Павлодар, 2015. – 264 с. 9. Политика и религия. Учебное пособие. - Павлодар, 2016. – 264 с. 10. История первобытного общества. Электронное учебное пособие. - Павлодар, 2014. 11. Актуальные вопросы мирового политического процесса. Учебное пособие. Электронное учебное пособие. - 2016. 12. Политика и религия. Учебное пособие. Электронное учебное пособие. - 2016.
Ғылыми зерттеу саласы
Қазақстан тарихы, Павлодар Ертіс өңірінің тарихы, 18-19 ғасырлардағы Қазақстан тарихы, Қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихы.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2017 ж. ҚР БжҒМнің алғыс хаттары, Thomson Reuters ғылыми зерттулерге арналған ресурстар онлайн семинар қатысушысы.
Кабинет нөмірі, корпус
428
E-mail
toraigyrov.e@tou.edu.kz