Каскабасова Алтынгуль Абаевна
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
Тарих магистрі
Білімі
жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті «Тарих» мамандығы, 2001 ж, С.Торайғыров атындағы ПМУ магистратура «Тарих» мамандығы, 2003 ж
Жұмыс тәжірибесі
17 жыл
Оқытатын пәндері
Алғащқы қоғам тарихы, Ежелгі және орта ғасырлардағы Қазақстан тарихы, Мұражайтану және мұрағатАзия және Африка елдернің жана және қазіргі заман тарихы, Тарихты оқыту әдістемесі, Шет елдер тарихының тарихнамасы және деректануы.
Ғылыми басылымдары
Жалпы көлемі – 30. 1. Из истории арендных отношений на территории Павлодарского Прииртышья в ХІХ - нач. ХХ вв.// Вестник ПГУ, Серия «Гуманитарные науки», 2004 г., №2 2. Арендное землепользование казахов: формы, особенности// Материалы международной научно-практической конференции «Маргулановские чтения», 2004 г. - май 3. Қазақ қоғамының Г.Н. Потаниннің шығармашылығына жасаған ықпалы жөнінде// Сборник «Материалы международной научно-практической конференции «Вторые Потанинские чтения», 2010 г., октябрь 4. Төлеуғали Әбдібековтың қаһарлы ерлігі// Сборник «Материалы международной научно-практической конференции «Государственность и великая степь», 2011 г., декабрь (в соавторстве) 5. Қазақстан ЕКҚҰ құрамында қызметі// Материалы международной конференции молодых ученых, студентов и школьников ХIII Сатпаевские чтения . Павлодар, 2013 г. с 224-226 (в соавторстве) 6. Ашық аспан астындағы мұражай// Павлодарский областной историко-краеведческий музей им. Г.Н. Потанина. – Павлодар: ПОИКМ, 2013 г. - С. 25-29. (в соавторстве)
Ғылыми зерттеу саласы
Қазақстан тарихының жана заман кезеңінін тарихын және тариханамасы.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
С.Торайғыров атындағы ПМУ «Основы компьютерной грамотности» курсы сертификаты 2002. С.Торайғыров атындағы ПМУ «Мониторинг качества образования» сертификаты, 2005 жыл. «Новое в исторической науке: методы и методика исследований» сертификаты. 2008 жыл 2013 ж 11-22 ақпакнда С.Торайғыров атындағы ПМУ «Оқу үрдісінде дистанциялық білім беру технологияларын қолдану» біліктілікті арттыру курстарынан өтті 2015 ж Әл Фараби ат ҚазҰУ Қазақстанның жаңа заман тарихы тақырыбында біліктілікті арттыру курстарынан өтті «ХVII Сатпаев оқулары» Павлодар, 2017 Жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер және оқушылардың халықаралық ғылыми конференция (қатысушы сертификаты) 2018 ж Білім беру саласын дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Алматы қ ағылшын тілі бойынша біліктілікті арттырды, General English», «CLIL», «Business English» сертификат алынды
Кабинет нөмірі, корпус
429
E-mail
kaa80alt@mail.ru