Артықбаева Гүлжан Тұрыспекқызы
Аға оқытушысы
Білімі
жоғары, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, мамандығы – 6М050100 «Әлеуметтану», 1997 – 2001 ж.; магистратура, Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, мамандығы – 6М050100 «Әлеуметтану», 2001-2003 ж.; аспирантура 2014-2017 гг. 23.00.02 – «Саяси институттар, үдерістер мен технологиялар» мамандығы бойынша Ф. М. Достоевский атындағы Омск МУ
Жұмыс тәжірибесі
20 жыл
Оқытатын пәндері
Әлеуметтану, Методы и технологии в изучении социальных проблем общества, Моделирование и прогнозирование в социологии, Социологический анализ современных девиаций, Математические методы анализа данных в педагогике и психологии и SPSS, Методология и методы социологических исследований, Системы статистического анализа данных (SPSS), Дүние жүзіндегі неке және отбасы, Мәдениет әлеуметтануы.
Ғылыми басылымдары
Жалпы саны – 30-дан аса 1) Pastoral livestock husbandry and rural livelihoods in the forest-steppe of east Kazakhstan. Markus Hauck, Gulzhan T. Artykbaeva, Tamara N. Zozulya, Choimaa Dulamsuren. Journal of Arid Environments, Elsevier, May, 2016 2) Современная экологическая политика и обеспечение экологической безопасности на основе анализа мировой практики. Материалы ХІХ Международной конференции «Культура, личность, общество: методология, опыт эмпирического исследования» памяти профессора Л. Н. Когана. Екатеринбург, 2016 3) Экологическая политика и экологическая ситуация в Омской области. Материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции «Развитие политических институтов и процессов: зарубежный и отечественный опыт». Омск, 2017 4) Социология предпринимательства и маркетинг. Учебное пособие для студентов всех специальностей высших учебных заведений. Павлодар, «Кереку», 2017 5) Девиантты мінез-құлық әлеуметтануы. Учебное пособие для магистрантов специальности 6М050200 и студентов всех специальностей. Павлодар, «Кереку», 2018 6) Артыкбаева Г. Т., Бегимтаев А. И., Жаябаева Р. Г., Арын Д. А. «Состояние и перспективы развития казахстанских сел: социологический анализ». Вестник ПГУ. Серия гуманитарная. Секция «Социология». №1. 2019 г. 7) Артыкбаева Г. Т., Бегимтаев А. И., Альмуханов С.Х., Уызбаева А.А. «Четвертая промышленная революция и цифровизация как перспективы будущего». Вестник ПГУ. Серия гуманитарная. Секция «Социология». №3. 2019 г. 8)Anar Uyzbayeva, Saltanat Aubakirova, Mayra Kozhamzharova, Gulzhan Artykbayeva. Zukhra Ismagambetova «Semiotics of traditional Kazakh food». UNIVERSIDAD DEL ZULIA. Opcion. Revista de Ciencias Humanas y Sociales. Año 35, N 90-2 (2019). 9) Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы экологиялық саясатын жаңғырту мәселелеріне. Артыкбаева Г.Т., Каппасова Г.М., Алтыбасарова М.А., Мусагажинова А.А. ВЕСТНИК КазНПУ им. Абая, серия «Социологические и политические науки», №1(73) 2021 г. С.30-35 10) Кәсіпкерлік білім берудің дамуы мен ролі. Аубакирова С.С., Жумабекова Г.А., Артыкбаева Г.Т., Искакова З.С., Жаябаева Р.Г. Вестник ПГУ. Серия педагогическая. №2. 2021 г. 11) Кәсіпкерлік университтердің құрылу ерекшеліктері мен мәні. Аубакирова С.С., Кожамжарова М.Ж., Абдикакимов М.Т., Артыкбаева Г.Т., Искакова З.С. Вестник КазНУ им.аль-Фараби, серия педагогическая
Ғылыми зерттеу саласы
девиантты мінез-құлық әлеуметтануы, экологиялық саясат, кәсіпкерлік университеттер
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- әл-Фараби ат. ҚазҰУ-дың БАИ, «Әлеуметтану» мамандығы, Алматы, 2013; - әлеуметтік-экономикалық аясында Халықаралық қазақ-неміс-моңғол жобасы «Қазақстан мен Моңғолия Алтай тауларында орман биологиялық қалпына келтіру» бөлігі Германияда, 2014 жылы Гёттинген университетінің ғылыми тағылымдамадан өтті; - «Қазіргі заманғы университетті басқару жүйесі: әлемдік стандарттар мен тиімділік критерийлері» семинары, Павлодар, 2015; - «Маркетингтік технологиялар» мамандығы бойынша П. Прашкевич тренингі, Павлодар, 2016; - «Өрлеу» ҰТКК АҚ-ның қайта даярлау курстары, 2018 ж. - Семинар-тренинг «Білім беру мен педагогика ғылымының теориясы мен әдістемесі», 72 сағат көлемінде, Абай ат. ҚазҰПУ, Гази университеті, Алматы, 2019 ж.; - Саясаттану ғылымдарының докторы, Әулие Клемент Охрид атындағы София университетінің (Болгария) профессоры, медиация бойынша халықаралық жаттықтырушының біліктілігін арттыру курсы, көлемі 72 сағат "Мәдениетаралық коммуникациялар және академиялық ортадағы қақтығыстық жағдайларды шешу" тақырыбы бойынша, Павлодар, 2019 - "Заманауи білім берудегі аралас оқыту" біліктілікті арттыру курсы, 2020 ж.; - "Еуразиялық интеграция мен дипломатияның өзекті мәселелері". Павлодар, 2021 ж.; - "Аралас білім беру жағдайында философия мен мәдениеттануды оқытудың өзекті мәселелері". Павлодар, 2021 ж.; - "Кәсіпкерлік университеті ҚР-да жоғары білім беруді трансформациялау тәсілі ретінде: көшу мәселелері" мемлекеттік бюджеттік жобасы аясында Санкт-Петербург мемлекеттік экономикалық университетінде тағылымдамадан өтті, Санкт-Петербург, Ресей, 2022 ж.; - алғыс хаттар мен құрмет грамоталары.
Кабинет нөмірі, корпус
515 а
Жұмыс телефоні
673680 (1153)
Академиялық дәрежесі
әлеуметтану магистрі
E-mail
artykbaeva.g@teachers.tou.edu.kz
ORCID
https://orcid.org/0000-0001-9376-5560