Жұмабекова Гаухар Айтбекқызы
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
философия докторы (PhD)
Білімі
жоғары – С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті (2001-2006 жж.) «Қазақ тілі мен әдебиеті»; - С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті (2009-2011 жж.) Магистратура «Филология»; - Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті (2014-2017 жж.) Докторантура «Журналистика».
Жұмыс тәжірибесі
12 жыл
Оқытатын пәндері
БАҚ социологиясы, заманауи копирайтинг, аналитикалық журналистика, радио және телехабарлар дайындығы, ақпараттық кеңістік: блогтардың жасалуы және өрлеуі, шетел журналистикасы және т.б.
Ғылыми басылымдары
60-тан аса ғылыми мақала, 1 оқу құралы. 1. Genre originality of Mashkhur Zhusip lyrics. Life Science Journal 2014;11(8s), P.336-339. Marsland Press, PO Box 180432, Richmond Hill, New York. USA. Web of Science. Thomson Reuters; ISSN 1097-8135. Impact Factor 2012: 0,165. 2. Publicism about Independence by Abish Kekilbayuly: dependence, independence and future of the Kazakh nation. Man In India, 97 (22), 2017.P. 83-104. India (Scopus). 3. Публицистика Темирхана Медетбека в годы Независимости. «Художественная литература как культурный ансамбль». Сборник статей ІІ Международной научной конференции, посвященной Году Литературы в России. Россия, г. Москва., 2016 г. 50-54 стр. 4. «Рассмотрение концепта «независимость» в казахской публицистике». ІІ Международная конференция «Развитие науки в век информационных технологий». Украина, г.Киев., 2016 г. 2 ч. С.14-17. 5. Политическая публицистика Н.Оразалина о независимости Казахстана. Materials of the international scientific conference «Global science and innovations 2018». Hungary, Eger. February 28, 2018. P. 415-421. 6. Жанр рисала Оразбека Сарсенбая в казахской художественной публицистике. WORLD SCIENCE. Multi-disciplinary Scientific Edition. It is the scientific journal. Vol.8., April 2018. Warsaw, Poland. P. 27-30. 7. Особенности воспоминаний Сакена Иманасова «Мои современники и товарищи по перу». Materials of the international scientific conference «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 3» (GSI-3), 18 May 2018. Leipzig, Germany.P. 129-135. 8. Публицистика Нурлана Оразалина в годы независимости. Современная парадигма гуманитарных исследований: проблемы филологии и культурологии: Сборник материалов Международной научно-практической конференции/ Под общ.ред. С.Г. Григоренко. – Москва: ММУ, 2018г. – 178 с. С.139-141.
Ғылыми зерттеу саласы
журналистика теориясы, журналистика пәндерін оқыту әдістемесі, қазақ көсемсөзі.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
1. «International Association of Development, International scientific internship» (2011 y., Prague, Czech Republic). 2. «Intel Болашақ үшін оқыту бойынша ХХІ ғасырдың ақпараттық білім беру технологияларына кіріспе» (2011 ж., Павлодар). 3. «Қазақстан журналистикасының бүгіні мен болашағы» (2014 ж., Алматы, «Бас редакторлар клубы»). 4. «ІІ Халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі» (2015 ж., Алматы). 5. «Бизнес бастау кәсіпкерлік мектебі, «Аламан» (2017 ж., Павлодар). 6. «Mass Media in the digital era» (2018 у., Almaty, ХV Eurasian Media Forum). 7. «The Future of news» (2018 у., Almaty, ХV Eurasian Media Forum). 8. «Управление проектами по модернизации общественного сознания» в рамках реализации государственной программы «Рухани жаңғыру» (2018 г., Павлодар, ГУ «Управление внутренней политики»). 9. «Бүкіләлемдік радио күніне арналған «Радио – толеранттылық, диалог және бейбітшілік» VI Халықаралық журналистика және коммуникация қысқы мектебі» (2019 ж., Алматы). 10. «Модели обучения международной журналистике в целях устойчивого развития (MTIJ)» (2019 г., Алматы, КазНУ им. аль-Фараби). 11. «Новое в законодательстве о СМИ. СМИ и дети. Журналист как автор» (2019 г., Павлодар, ПГУ, Национальная Ассоциация Телерадиовещателей Казахстана). 12. «Мамандандырылған аккредиттеу шеңберінде жоғары оқу орнының өзін-өзі бағалау бойынша есебін дайындауы» (2019 ж., Павлодар). 13. «Сыни ойлау арқылы «Журналистика» пәні бойынша құзыреттіліктерді дамыту» (2019 ж., Павлодар). Марапаттау, алғыс хаттар: 1. С.Торайғыровтың 125-жылдығына арналған «Х Торайғыров оқулары» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына белсенді қатысқаны үшін Алғыс хат. Павлодар. С.Торайғыров атындағы ПМУ. 07.12.2018. 2. Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындары студенттерінің 5В050400 - Журналистика мамандығы бойынша ХІ республикалық студенттік пән олимпиадасын ұйымдастыру мен өткізу жұмысына белсенді қатысқаны үшін Алғыс хат. С.Торайғыров атындағы ПМУ. 15 – 16.04.2019.