Кафедрасының жетістіктері

1 Оқу процесі

2017-2018 оқу жылында «Бірыңғай ЭПК» құрастырылды,осы элективті пәндер қатарына униыерситеттегі барлық пәндер енгізілді. «Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері» атты пәнді кафедра ұсынды. (Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйелері); элективті пәндердің жалпы каталогы, онда келесі пәндер енгізілген: бағдарламалық басқару жүйелері, Машина жасау технологиясының негіздері, Машина сапасын конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету, халықаралық стандарттар.

Барлық пәндер бойынша мемлекеттік компоненттік немесе вуздық болса да, дәріс және тәжірибе оқытылу компьютерлік технологияларға сай өтеді(кейстер арқылы). Дистанционды оқу үшін online сабақтар өткізіледі.

Профильді пәндерді оқу үшін слайд-дәрістер, презентациялар, виртуалды зертханалық жұмыстар, есептеу орындау бойынша компьютерлік бағдарламалар кеңінен қолданылады.

Қашықтықтан оқитын студенттерге арналған "металл кесетін станоктар" пәні бойынша видеолекция, 5 тақырып жазылған (профессор Шумейко И. А.).

"KSP Steel" ЖШС ПФ және "КазИнСт"РМК ПФ кафедра филиалдарымен жұмыс жалғасуда. 2017-2018 оқу жылында кафедра филиалдарында оқу сабақтарын аға оқытушы, магистр Ткачук А. А., аға оқытушы Маркова С. Ю. жүргізді.

2017-2018 оқу жылында оқу үрдісіне енгізудің екі актісі бекітілді: "Сандық бағдарламамен басқарлатын білдектер үшін басқару бағдарын жасау" оқу процесіне енгізу актісі. 13.06.2018 жыл, магистрант топ. ММс-22н Кенжебекова А. Е., ғылыми жетекшісі кафедра меңгерушісі Ықсан Ж. М.; техникалық мамандықтардың білім алушыларына арналған зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу үрдісіне әдістемелік нұсқауларды енгізу актісі (жоғары оқу орны ішінде пайдалану үшін)," цилиндрлік тісті дөңгелектердің эвольвентті профилін элементтік бақылау", 13.06.2018 жылы бекітілген, магистрант топ. ММс-22н Евтушенко Т. Л., ғылыми жетекшісі кафедра меңгерушісі Ықсан Ж. М., профессор Шумейко И. А.

2 Академиялық мобильділік

Кафедрада студенттер мен магистранттардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығы жүзеге асырылады - 2018 жылдың қаңтар айынан бастап 2018 жылдың маусым айына дейін СжС-101(қ) тобында 5В073200 - Стандарттау және сертификаттау мамандығы бойынша Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің екі студенті білім алды.

ММс-12п, ММет-14п, ММет-24п п тобының магистранттары Новосібір мемлекеттік техникалық университетінде, Омбы мемлекеттік техникалық университетінде, с. Торайғыров атындағы Қазақ агротехникалық университетінде ғылыми тағылымдамадан өтті. С. Сейфуллин атындағы қазату, Астана қаласы.

 3 Ғылыми-зерттеу жұмысы

2018-2020 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға 135 000 000 теңге сомасына "машина бөлшектерінің беттерін жоғары өнімді өңдеуге арналған металл кескіш құралдарды зерттеу және жобалау" тақырыбына өтінім берілді. проф. (доц.) Қасенов А. Ж., Мусина Ж. К., Итыбаева Г. Т. Басқа жоғары оқу орындарының әріптестерімен бірлесіп 2018-2020 жылдарға арналған "Қазақстан Республикасы экономикасының өңдеуші салаларын аспаптық қамтамасыз ету кешенін әзірлеу" тақырыбында 1 313 241 670 теңге сомаға ғылыми, ғылыми-техникалық бағдарламалар бойынша бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру конкурсына қатысады. проф. (доц.) Касенов А.Ж., Мусина Ж.К., Итыбаева Г.Т. Өскемен қ.

Кәсіпорындармен шаруашылық келісім-шарт жұмыстарын жасау жұмыстары жалғасуда. Мысалы, "ERG Service" АҚ филиалы - Павлодар машина жасау зауыты кәсіпорнында Жел энергетикалық қондырғы бойынша презентация дайындалуда, кейіннен қаржыландырылатын шаруашылық келісім-шарт ҒЗЖ жасау мүмкіндігі бар, ғылыми жетекші Шумейко И. А.

С. Торайғыров атындағы ПМУ мен "ДАФА" фирмасы ЖШС арасында 05.01.2017ж. № 1642/1 "Аграрлық және көлік техникасын жобалау, жөндеу және диагностикалау", келісім шарт жасалды, сұратылған қаржыландыру көлемі 2017-2021 жылдарға 10 000 000 млн.теңгені құрайды.

Жол картасына сәйкес "Проммашкомплект" ЖШС кәсіпорнымен ынтымақтастық шеңберінде осы кәсіпорынның қаражаты есебінен Б-210 аудиториясына "Проммашкомплект "ЖШС және" R. W. S. Wheelset "ЖШС мамандандырылған аудиториясына жөндеу жүргізілді (аудиторияның ашылуы 2018 жылдың қыркүйек айында өтті).

2017-2018 оқу жылында өндіріске енгізудің екі актісі: "Проммашкомплект" ЖШС-де ҒЗЖ нәтижелерінің жөндеу-инструменталды учаскесі магистрант гр. ММет-24 п Истратова Е. С., ғылыми жетекші профессор Денчик А. И., 16.11.2017 ж.); "Кастинг" ЖШС ПФ-да өлшеулерді орындау әдістемесін енгізу (МВИ). Бір аспадан көміртекті болаттағы кремний мен фосфорды анықтаудың фотометриялық әдісі, магистрант гр. Мет-24п Очередная В. И., қауым. ғылыми жетекшісі. проф. (доц.) А. ж. Қасенов, 15.12.2017 жыл.

4 Біліктілікті жоғарлату

2017-2018 оқу жылында келесі оқытушылар біліктілігін арттырудан өтті: меңгеруші. меңгерушісі Ж.М. Ықсан, қауым. проф. (доц.) Г.Т. Итыбаева, қауым. проф. (доц.) Ж.К. Мусина., қауым. проф. (доц.) - А.Ж. Қасенов, аға оқытушы С.Ю. Маркова, оқытушылар З.Р. Исабек, А.М. Куватова.

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М.  біліктілікті жоғарлату бойынша 07.12.2015 жылдан 11.12.2015 жылға дейін аралықта көлемі 5 ECTS «Introductory Workshop on Educational System in Sweden» сертификат алды, қ. Лунд (Швеция), желтоқсан 2015 ж. Лунд (Швеция) университетінде болды, 2015-2019 жыл аралығының  Мемлекеттік индустриальды-инновациалы даму бағдарламасының (ГП ИИР-2) аумағындағы ағымдағы ЖОО әріптес болып отыр

Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., ассоц. Профессор (доц.) Касенов А.Ж. Итыбаева Г.Т. 2015 жылдың маусым айында Назарбаев Университетінің жоғары мектебінде «Подготовки и повышения квалификации руководителей высших учебных заведений Республики Казахстан» бағдарламасы бойынша Индустриалды-инновациялық даму Мемлекттік бағдарламасын іске асыру аясында оқудан өтті.

Ассоц. проф. (доц.) Итыбаева Г.Т. ЖОО Академияық бағыты бойынша бірінші модуль қ. Астана Назарбаев Университеті 30-04 шілде 2015 ж.; екінші модуль 06-10 шілде аралығында 2015 ж. қ. Сингапур.

Ассоц. проф. (доц.) Касенов А.Ж.  2015 жылдың маусым айында жоғары білім лидерлі Қордың жоғары ұйымында  біліктілікті жоғарлату курсын Лондон қаласында өтті (Ұлыбритания).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Фото – МжС кафедрасының оқытушылары шетелдік тағылымдамада 

5 Ұйымдар мен кәсіпорындармен ынтымақтастық

2015 оқу жылында ПФ РГП «КазИнСт», ТОО «Полимер», КГКП «Павлодар машина жасау колледжі» бірге қызмет жасауға келісімге келді. Сонымен қатар ПФ РГП «КазИнСт» базасында сәйкес кафедра филиалын құру туралы келісімге келді. 2018 жылдың қыркүйегінде «Региональный Научно-Практический центр «Система» ЖШС базасында кафедра филиалын құру туралы шарт жасалды.

Бірнеше жыл бойы кафедра Карағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен қызмет етеді (диссертациялардың алдын ала қорғауы, еңбектерді бірге жазу, ғылыми семинарлар және т.б.). Кафедра «Павлодар машина жасау зауыты»-филиал  АҚ «ERG Service», ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖК «Фирстов А.А.» кәсіпорындарымен өте жақын жұмыс істейді (элективті пәндердің каталогын келістіру, дипломдық жобаларды қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша тапсырыстарды орындау, өндірістік тәжірибелерді өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, төраға және рецензенттер ретінде ПМЗ АҚ жұмыскерлерін қатыстыру.

ПФ ЖШС "KSP Steel",  АҚ  ПНХЗ, Павлодар машина жасау зауыты - филиал АҚ "ERG Service", АО «Казахстан электролиз зауыты», ПФ РГП «Стандарттау және сертификаттау Казахстан институты» рецензент ретінде қызметкерлерді қатыстыру және т.б.). Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаларының басқа кәсіпорындармен ынтымақтастық реттелген (өндірістік тәжірибелерді өткізуге арналған ұзақ мерзімді келісім шарттары, ҒЗЖ орындау бойынша тапсырыстарды орындау).

 6 Студенттердің қоғамды және ғылыми-зерттеу жұмыстарға қатысу

Студенттер мен магистранттар жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер мен оқушылардың "XVIII Сәтбаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясына, "ІХ Торайғыров оқулары"Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты. Нәтижелері бойынша келесі дипломдар алынды:

- жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың "ХVIII Сәтбаев оқулары" атты Халықаралық ғылыми конференциясына қатысқаны үшін І дәрежелі дипломмен 2 курс студенті марапатталды. СиС-202 Кондратьева Анна (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.).

- жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың "VII Сатпаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясында II дәрежелі дипломмен 2 курс студенті марапатталды. СиС-202 Некрытая Виолетта (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.).

Студенттер мен магистранттар "VIII Торайғыров оқулары", XVII Сәтбаев оқулары" конференцияларына қатысқаны үшін алғыс хаттар мен сертификаттарға ие болды.

2017-2018 оқу жылында студенттер мен магистранттардың қатысуымен конференция материалдарында және журналдарда барлығы 50 жарияланым.

5В073200 "Стандарттау, сертификаттау және метрология" мамандығы бойынша IX республикалық ЖОО аралық студенттік пәндік олимпиадасына қатысқаны үшін СиС-302 тобы студенттері Некрытая В. В. (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.) III дәрежелі диплом алды. СиС-302 Лунина В. Е., Кувалдина В. А. алғыс хаттар алды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (Қарағанды қ.), 18.04.2018 ж. - 21.04.2018ж.

Қазақстан ЖОО оқу орындарының рейтингінде алатын орны (5В071200 — Машина жасау)

Қазақстан ЖОО оқу орындарының рейтингінде алатын орны (6M071200 — Машина жасау)