Кафедрасының жетістіктері

1 Оқу процесі

2017-2018 оқу жылында «Бірыңғай ЭПК» құрастырылды,осы элективті пәндер қатарына униыерситеттегі барлық пәндер енгізілді. «Сапа менеджментінің біріктірілген жүйелері» атты пәнді кафедра ұсынды. (Сапа менеджментінің интеграцияланған жүйелері); элективті пәндердің жалпы каталогы, онда келесі пәндер енгізілген: бағдарламалық басқару жүйелері, Машина жасау технологиясының негіздері, Машина сапасын конструкторлық-технологиялық қамтамасыз ету, халықаралық стандарттар.

Барлық пәндер бойынша мемлекеттік компоненттік немесе вуздық болса да, дәріс және тәжірибе оқытылу компьютерлік технологияларға сай өтеді(кейстер арқылы). Дистанционды оқу үшін online сабақтар өткізіледі.

Профильді пәндерді оқу үшін слайд-дәрістер, презентациялар, виртуалды зертханалық жұмыстар, есептеу орындау бойынша компьютерлік бағдарламалар кеңінен қолданылады.

Қашықтықтан оқитын студенттерге арналған "металл кесетін станоктар" пәні бойынша видеолекция, 5 тақырып жазылған (профессор Шумейко И. А.).

"KSP Steel" ЖШС ПФ және "КазИнСт"РМК ПФ кафедра филиалдарымен жұмыс жалғасуда. 2017-2018 оқу жылында кафедра филиалдарында оқу сабақтарын аға оқытушы, магистр Ткачук А. А., аға оқытушы Маркова С. Ю. жүргізді.

2017-2018 оқу жылында оқу үрдісіне енгізудің екі актісі бекітілді: "Сандық бағдарламамен басқарлатын білдектер үшін басқару бағдарын жасау" оқу процесіне енгізу актісі. 13.06.2018 жыл, магистрант топ. ММс-22н Кенжебекова А. Е., ғылыми жетекшісі кафедра меңгерушісі Ықсан Ж. М.; техникалық мамандықтардың білім алушыларына арналған зертханалық жұмыстарды орындауға арналған оқу үрдісіне әдістемелік нұсқауларды енгізу актісі (жоғары оқу орны ішінде пайдалану үшін)," цилиндрлік тісті дөңгелектердің эвольвентті профилін элементтік бақылау", 13.06.2018 жылы бекітілген, магистрант топ. ММс-22н Евтушенко Т. Л., ғылыми жетекшісі кафедра меңгерушісі Ықсан Ж. М., профессор Шумейко И. А.

2 Академиялық мобильділік

Кафедрада студенттер мен магистранттардың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығы жүзеге асырылады.

2021 жылы 6 семестрде онлайн оқытуға 5В071200-жасаудағы Машина мамандығы бойынша Мж – 301 тобының білім алушылары Қарағанды Мемлекеттік Техникалық Университетіне жіберілді.

2021 жылы дәріс оқуға (онлайн) мемлекеттік университет. Семей қ. Шәкәрім "Сапа жуйлері" пәні бойынша магистр, аға оқытушы С. О. Түсіпова және Қарағанды мемлекеттік техникалық университетіне "машина жасау өндірісінің технологиялық процестері" пәні бойынша т. ғ. к., профессор А. и. Денчик жіберілді.

ММс-12П, ММс-22н, ММр-22н топтарының магистранттары Новосібір мемлекеттік техникалық университетінде, Омбы мемлекеттік техникалық университетінде, Қазақ агротехникалық университетінде ғылыми тағылымдамадан өтеді. С. Сейфуллин, Астана қ., Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік техникалық университетінде; Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде, Ұлы Петр атындағы Санкт-Петербург политехникалық университетінде.

Жыл сайын 5В073200 – Стандарттау және академиялық ұтқырлық бойынша сертификаттау мамандығы бойынша топтарда Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің студенттері оқиды.

Мемлекеттік бюджет, ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігінің қаржыландыруы есебінен 2022 жылғы 16 қазаннан бастап 2023 жылғы 19 ақпанға дейін (30 credits) 6В07501 "Стандарттау, сертификаттау және метрология" білім беру бағдарламасы бойынша академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру шеңберінде ССМ-302(с) тобының екі білім алушысы А. Е. Ертісбаев пен Л. С. Дугина (салалар бойынша)" химия-технологиялық және металлургия университетінде (University of Chemical Technology and Metallurgy), София қаласында (Болгария) оқыды.

Фото-Студенттердің академиялық ұтқырлығы, Болгария, 2022 жыл

"8D07101 - Машина жасау" білім беру бағдарламасы бойынша оқитын докторанттар Евтушенко т. л. және Базенов г. м.Ресей Федерациясында Чебобоксары қаласында - Н. И.Ульянов атындағы ЧувМУ университетінде (2020 жыл), Мәскеу қаласында - Н. Э. Бауман атындағы ММТУ университетінде (2022 жылғы наурыз)ғылыми тағылымдамадан өтті.

Н. Э. Бауман атындағы ММТУ - да тағылымдамадан өткен кафедраның Фото - докторанттары, 2022 жыл

Сонымен қатар академиялық ұтқырлық бойынша оқытушылар да іссапарға жіберіледі. "Эрасмус+ жобасын іске асыру шеңберінде іссапарға жіберу туралы" 16.09.2022 жылғы № 3.1-06/568 бұйрығына сәйкес Erasmus+ № 585849 – EPP жобасының жұмыс кездесуіне қатысу үшін-1-2017-1-UK-EPPKA2-CBHE-JP ASIAXIS "параллельді таза орта үшін жылу-энергетикалық жүйелер бойынша университеттік оқытуды жетілдіру PhD дағдыларын дамытудағы жақсартулар " (ASIAXIS) профессор Касенов А.Ж. Римге (Италия), палазцо Бранкаччо сарайына (Palazzo brancaccio) 07.10.2022 жылдан 12.10.2022 жылға дейін жіберілді.

3 ғылыми-зерттеу жұмысы

2021 жылдың ақпан айында 2021-2023 жылдарға арналған "ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарды зерттеу және жобалау" тақырыбында 45 234 543 теңге сомасына ғылыми-техникалық жобаны іске асыруға грант алынды, ғылыми жетекші А.Ж. Қасенов, "Машина жасау және стандарттау"кафедрасының жас ғалымдары орындаушылар.

2020 жылдың желтоқсанында 6D071200 – Машина жасау мамандығы бойынша философия докторы (PhD) диссертациясын қорғады.

Кәсіпорындармен шаруашылық келісімшарттық жұмыстарды жасасу бойынша жұмыстар жалғасуда. Мәселен, "ERG Service" АҚ кәсіпорнында кейіннен қаржыландырылатын шаруашылық келісімшарттық ҒЗЖ жасасу мүмкіндігімен жел энергетикасы қондырғысы бойынша тұсаукесер дайындалуда, ғылыми жетекші и. А. Шумейко.

С Торайғыров атындағы ПМУ мен "ДАФА" фирмасы ЖШС арасында "аграрлық және көліктік техниканы жобалау, жөндеу және диагностикалау" тақырыбы бойынша 05.01.2017 жылғы № 1642/1 шарт жасалды, сұратылған қаржыландыру көлемі 2017-2021 жылдарға 10 000 000 млн.теңгені құрайды.

Жол картасына сәйкес "Проммашкомплект" ЖШС кәсіпорнымен ынтымақтастық шеңберінде осы кәсіпорынның қаражаты есебінен "Проммашкомплект "ЖШС мамандандырылған аудиториясы және" R. W. S. Wheelset "ЖШС Б-210 аудиториясына жөндеу жүргізілді (аудиторияның ашылуы 2018 жылғы қыркүйекте өтті), кейіннен" Проммашкомплект" ЖШС кәсіпорнының шығарылатын өнімімен жарақтандырылды.

Өндіріске енгізу актілері алынды: "Проммашкомплект" ЖШС-де магистранттың ҒЗЖ нәтижелерін жөндеу-аспаптық учаскесі. ММет - 24п Истратова Е.С., ғылыми жетекшісі профессор Денчик А. и., "Кастинг" ЖШС ҚҚ-да, өлшемдерді орындау әдістемесін енгізу (МВИ). Фотометриялық әдіс бір аспалы көміртекті болаттағы кремний мен фосфорды анықтау, магистрант гр. ММет - 24п кезекті В. И., ассоциацияның ғылыми жетекшісі. профессор (доц.) Қасенов А. Ж.,

4 Біліктілікті арттыру

2019-2023 жылдар аралығында "Машина жасау және стандарттау" кафедрасының барлық оқытушылары біліктілігін арттырудан өтті. Біліктілікті арттырудан бірлесіп өту кафедраның жыл сайынғы дәстүріне айналды.
2023 жылы 6в07151 - машина жасау және реверс инженеринг инновациялық білім беру бағдарламасы бойынша кафедра мамандарының біліктілігін арттыру мәселесіне ерекше назар аударылды, оқытушылар "реверс-инжиниринг негізінде стандартты емес жабдықтарды жобалаудың заманауи үрдістері", "өлшеу әдістері мен құралдары" курстарынан өтті. Өндірістік процестерді бақылау және диагностикалау".

5 Ұйымдар мен кәсіпорындармен ынтымақтастық

2015 оқу жылында ПФ РГП «КазИнСт», ТОО «Полимер», КГКП «Павлодар машина жасау колледжі» бірге қызмет жасауға келісімге келді. Сонымен қатар ПФ РГП «КазИнСт» базасында сәйкес кафедра филиалын құру туралы келісімге келді. 2018 жылдың қыркүйегінде «Региональный Научно-Практический центр «Система» ЖШС базасында кафедра филиалын құру туралы шарт жасалды.

Бірнеше жыл бойы кафедра Карағанды мемлекеттік техникалық университетінің «Машина жасау технологиясы» кафедрасымен қызмет етеді (диссертациялардың алдын ала қорғауы, еңбектерді бірге жазу, ғылыми семинарлар және т.б.). Кафедра «Павлодар машина жасау зауыты»-филиал  АҚ «ERG Service», ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖК «Фирстов А.А.» кәсіпорындарымен өте жақын жұмыс істейді (элективті пәндердің каталогын келістіру, дипломдық жобаларды қорғау, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау бойынша тапсырыстарды орындау, өндірістік тәжірибелерді өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, төраға және рецензенттер ретінде ПМЗ АҚ жұмыскерлерін қатыстыру.

ПФ ЖШС "KSP Steel",  АҚ  ПНХЗ, Павлодар машина жасау зауыты - филиал АҚ "ERG Service", АО «Казахстан электролиз зауыты», ПФ РГП «Стандарттау және сертификаттау Казахстан институты» рецензент ретінде қызметкерлерді қатыстыру және т.б.). Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаларының басқа кәсіпорындармен ынтымақтастық реттелген (өндірістік тәжірибелерді өткізуге арналған ұзақ мерзімді келісім шарттары, ҒЗЖ орындау бойынша тапсырыстарды орындау).

 6 Студенттердің қоғамды және ғылыми-зерттеу жұмыстарға қатысу

Студенттер мен магистранттар жас ғалымдардың, магистранттардың, студенттер мен оқушылардың "XVIII Сәтбаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясына, "ІХ Торайғыров оқулары"Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысты. Нәтижелері бойынша келесі дипломдар алынды:

- жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың "ХVIII Сәтбаев оқулары" атты Халықаралық ғылыми конференциясына қатысқаны үшін І дәрежелі дипломмен 2 курс студенті марапатталды. СиС-202 Кондратьева Анна (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.).

- жас ғалымдар, студенттер мен оқушылардың "VII Сатпаев оқулары" Халықаралық ғылыми конференциясында II дәрежелі дипломмен 2 курс студенті марапатталды. СиС-202 Некрытая Виолетта (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.).

Студенттер мен магистранттар "VIII Торайғыров оқулары", XVII Сәтбаев оқулары" конференцияларына қатысқаны үшін алғыс хаттар мен сертификаттарға ие болды.

2017-2018 оқу жылында студенттер мен магистранттардың қатысуымен конференция материалдарында және журналдарда барлығы 50 жарияланым.

5В073200 "Стандарттау, сертификаттау және метрология" мамандығы бойынша IX республикалық ЖОО аралық студенттік пәндік олимпиадасына қатысқаны үшін СиС-302 тобы студенттері Некрытая В. В. (ғылыми жетекші аға оқытушы Маркова С. Ю.) III дәрежелі диплом алды. СиС-302 Лунина В. Е., Кувалдина В. А. алғыс хаттар алды. Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті (Қарағанды қ.), 18.04.2018 ж. - 21.04.2018ж.

Қазақстан ЖОО оқу орындарының рейтингінде алатын орны (5В071200 — Машина жасау)

Қазақстан ЖОО оқу орындарының рейтингінде алатын орны (6M071200 — Машина жасау)