Оқу-зертханалық база

Кафедрада практикалық психологтың кабинеті жұмыс атқарады.

Кабинетте келесі пәндер бойынша дәріс, тәжірибелік және лабораториялық сабақтар өткізіледі: Психологиялық оқыту әдісі, Конфликтология, Тәжірибелік психология, Психодиагностика, Мінез-құлық ауытқушылық психологиясы, Психологиялық кеңес беру негіздері.

Оқу процесінде техникалық білім беру құралдары қолданылады: телевизор, видеомагнитофон, музыкалық орталық орталық, DVD ойнатқыш, ноутбук. Тәжірибелік сабақтарда диагностикалық және түзету материалдары қолданылады: Кос Кубиктері, Шульте Кестесі, МАК.