«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 140008, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, бос лауазымдарға орналасуға конкурс жариялайды:

Кафедра меңгерушілері:  «Өнеркәсіптік, азаматтық және көлік құрылыс», «Дене шынықтыру және спорт».

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білім, ғылыми дәрежесінің болуы және педагогикалық, басшы лауазымдардағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Кафедра профессорлары:  «Ақпараттық технологиялар» - 1.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің, "қауымдастырылған профессор (доцент)" ғылыми атағының және ғылыми-педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл жұмыс өтілінің болуы.

Кафедралардың қауымдастырылған профессорлары (доценттері): «Биология және экология» - 2, «Металлургия» - 1, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көліктiк құрылыс» - 1, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 1, «Қаржы және есеп» - 1.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми дәрежесінің болуы, ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 5 жыл.

Кафедралардың аға оқытушылары: «Сәулет және дизайн» - 1, «Металлургия» - 1, «Өнеркәсіптік, азаматтық және көліктiк құрылыс» - 2, «Құқықтану» - 4, «Дене шынықтыру және спорт» - 4, «Экономика» - 2, «Әлеуметтік ғылымдар, журналистика және ақпарат» - 2, «Ұш тұғырлы тіл» - 3, «Шетел филология» - 2.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білім, ғылыми-педагогикалық қызметтегі жұмыс өтілі кемінде 3 жыл, оның ішінде оқытушы лауазымында кемінде бір жыл немесе мамандығы (қызмет бейіні) бойынша практикалық жұмыс өтілі кемінде 5 жыл және/немесе ғылыми дәрежесінің болуы.

Кафедралардың оқытушылары (ассистенттері): «Биотехнология» - 3,  «Металлургия» - 2, «Электротехника және автоматтандыру» - 2.

Біліктілікке қойылатын талаптар: жоғары білім, мамандығы бойынша кемінде 3 жыл жұмыс өтілі және/немесе магистр академиялық дәрежесінің болуы.

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғалар конкурстық комиссия төрағасының атына өтініш береді.

Өтінішке мынадай құжаттар қоса беріледі:

1) жеке басын растайтын құжаттардың көшірмелері;

2) алдын ала медициналық куәландырудан өткені туралы құжат (086у нысаны бойынша медициналық анықтама);

3) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың көшірмелері, ғылыми атағы туралы құжат және салыстыру үшін түпнұсқалары;

4) тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін есепке алу бойынша мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

5) қайта даярлау және біліктілігін арттыру туралы сертификаттардың көшірмелері (бар болса) және салыстырып тексеру үшін түпнұсқалары (біліктілікті арттыру курстары оқытылатын пәндерге сәйкес болуы тиіс, өту кезеңі үш жылдан аспауы тиіс);

6) ғылыми жарияланымдардың, жұмыстар мен өнертабыстардың тізімі (ғылыми хатшының қолымен расталған, FК үшін мақалалар оттисктерi қоса берілген) n.e.pfeifer@mail.ru; kundyz_mb@mail.ru;

7) оқытушының 3 жылға арналған жұмыс жоспары (жоспар нысаны қоса беріледі);

8) факультет декандары лауазымына үміткерлер үшін факультеттің перспективалық даму жоспары университеттің даму жоспарына сәйкес болуы тиіс;

9) кафедра меңгерушісі лауазымына үміткерлер үшін кафедраның перспективалық даму жоспары факультет пен университеттің даму жоспарына сәйкес болуы тиіс.

Құжаттарды қабылдаудың аяқталу мерзімі 2020 жылғы 02 қазан (қоса алғанда)

Қадамдық нұсқаулық

1. Tou.edu.kz/ru сайтында мәзірден оқытушылар конкурсын таңдау (жоғарғы оң жақ бұрыш);

2. Өтінім;

3. Деректерді толтыру (растайтын құжаттарды қоса бере отырып);

4. Деректерді сақтау;

5. Білім беру саласындағы нормативтік актілерді білу бойынша онлайн режимде тестілеуден өту;

6. Хабарландыруда көрсетілген тізім бойынша қоса берілген құжаттармен Конкурстық комиссия төрағасының атына үлгі бойынша өтініш жазу және  doc@tou.edu.kz мекенжайға жіберу;

7. Екі жұмыс күні ішінде сіз кафедра меңгерушісімен сұхбатқа шақырыласыз

 

Техникалық сұрақтар бойынша 8-747-7360201

HR-қызметіне 8(7182)67-36-65 (ішкі. 11-81, 11-87) хабарласыңыздар

Толығырақ
2020-09-17

Құрметті әріптестер!

 

«Болашақ» бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өту сұрақтары бойынша International Office-қа хабарласыңыз (251 кабинет). 

 

Тағылымдамадан өтуге өтінім беру үшін қажетті құжаттар

 

-  Нысан бойынша толтырылған сауалнама;

-  Жұмыс орнын сақтау шартымен маман даярлауға жұмыс берушінің өтінімі;

-  Жеке куәлік және төқұжат;

-  Қосымшасы бар бакалавр немесе маман дипломы, сонымен қоса шетелдік білім беру ұйымында оқыған жағдайда – білім туралы құжатты тану және/немесе нострификациялау туралы куәлік не Заңның 39-бабы 8-тармағында бекітілген ерекшеліктерді ескере отырып, білім туралы құжатты тану туралы басқа құжат;

-  Еңбек қызметін растайтын құжаттар, сондай-ақ осы Қағидаларға сәйкес еңбек қызметінің талап етілетін кезеңіне сәйкес аударылған міндетті зейнетақы жарналары туралы үзінді көшірме;

-  Тағылымдамаға қабылдаушы шетелдік ұйымның тағылымдамадан өту үшін тиісті нәтижесі бар талабы болған жағдайда, сондай-ақ визаны ресімдеу қажет болған кезде шет тілінен емтихан тапсырғаны туралы белгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

-  Мемлекеттік тілден емтихан тапсырғаны туралы блгіленген нысандағы жарамды ресми сертификат;

-  Шетелге шығатын тұлғалар үшін 082 нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама;

-  Тағылымдамаға қабылдаушы шетелдік ұйымның атынан тағылымдама өту мерзімі, құны көрсетілген (есеп- айырысулар толық жазылған), мемлекеттік немесе орыс тіліне нотариалды куәландырылған аудармасы бар шартсыз шақыртуын растайтын құжат (қаржылық шарттарды қоспағанда);

-  Жұмыс органы бекіткен талаптарға сәйкес құрылған және тағылымдамаға жәберуші әрі қабылдаушы ұйым бекіткен тағылымдамадан өту бағдарламасы.  

Толығырақ
2020-09-08

Некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет», 140008, г. Павлодар,       ул. Ломова, 64, телефон (8-7182) 67-36-65, объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

Заведующих кафедрами: «Зоотехнология, генетика и селекция», «Промышленное, гражданское и транспортное строительство», «Теплоэнергетика», «Физика, математика и приборостроение», «Химия и химические технологии»,  «Электротехника и автоматизация», «Физическая культура и спорт», «Филология», «Иностранная филология».

Требования к квалификации: высшее образование, наличие ученой степени и стаж работы на педагогических, руководящих должностях не менее 5 лет.

Профессоров кафедр: «Архитектура и дизайн» - 4, «Агротехнология» - 2, «Биотехнология» - 1, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 3, «Информационные технологии» - 4, «Машиностроение и стандартизация» - 2, «Металлургия» - 1, «Механика и нефтегазовое дело» - 3, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 3, «Транспортная техника и логистика» - 3, «Физика. математика и приборостроение» - 4, «Химия и химические технологии» - 6, «Теплоэнергетика» - 2, «Электроэнергетика» - 8, «Электротехника и автоматизация» - 4, «Психология и педагогика» - 5, «Правоведение» - 2, «Филология» - 2, «Трехъязычие» - 3, «Экономика» - 1, «Иностранная филология» - 3.

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование, наличие ученой степени, ученого звания «ассоциированный профессор (доцент)» и стаж работы не менее 5 лет научно-педагогической деятельности.

Ассоциированных профессоров (доцентов) кафедр: «Архитектура и дизайн» - 4, «Агротехнология» - 1, «Биотехнология»- 2, «Биология и экология» - 3, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 2, «Информационные технологии» - 2, «Механика и нефтегазовое дело» - 1, «Металлургия» - 2, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 1, «Транспортная техника и логистика» - 3, «Физика, математика и приборостроение» - 3, «Электроэнергетика» - 2, «Электротехника и автоматизация» - 2, «Психология и педагогика» - 3, «Правоведение» - 1, «История Казахстана» - 1, «Трехъязычие» - 4, «Финансы и учет» - 1, «Экономика» - 2, «Исполнительское искусство» - 1, «Иностранная филология» - 2.

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование, наличие ученой степени, стаж работы не менее 5 лет научно-педагогической деятельности.

Старших преподавателей кафедр: «Архитектура и дизайн» - 4, «Биология и экология» - 3, «География и туризм» - 1, «Зоотехнология, генетика и селекция» - 1, «Информационные технологии» - 6, «Машиностроение и стандартизация» - 2, «Металлургия» - 2, «Механика и нефтегазовое дело» - 2, «Промышленное, гражданское и транспортное строительство» - 5, «Теплоэнергетика» - 3, «Транспортная техника и логистика» - 2, «Физика, математика и приборостроение» - 2, «Химия и химические технологии» - 3,  «Электроэнергетика» - 4, «Электротехника и автоматизация» - 4, «Психология и педагогика» - 3, «Правоведение» - 5, «История Казахстана» - 3, «Финансы и учет» - 2, «Экономика» - 7, «Исполнительское искусство» - 3, «Иностранная филология» - 6, «Физическая культура и спорт» - 2.

Требования к квалификации: высшее (или послевузовское) образование, стаж работы не менее 3 лет научно-педагогической деятельности, в том числе не менее одного года в должности преподавателя или стаж практической работы по специальности (профилю деятельности) не менее 5 лет и/или наличие ученой степени.

Преподавателей (ассистентов) кафедр: «Биотехнология» - 1, «География и туризм» - 1, «Механика и нефтегазовое дело» - 1, «Физика, математика и приборостроение» - 2, «Электроэнергетика» - 1, «Электротехника и автоматизация» - 2, «Психология и педагогика» - 4, «Филология» - 2, «Исполнительское искусство» - 2, «Иностранная филология» - 1.

Требования к квалификации: высшее образование при наличии стажа по специальности не менее 3 лет и/или наличие академической степени магистра.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают заявление на имя председателя конкурсной комиссии.

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) копии документов подтверждающие личность;

2) документ о прохождении предварительного медицинского освидетельствования (медицинская справки по форма 086у);

3) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, документ об ученом звании и подлинники для сверки;

4) справка о наличии либо отсутствии сведений по учетам, выдаваемая Комитетом правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом уголовного правонарушения;

5) копии сертификатов о переподготовке и повышении квалификации (при наличии) и подлинники для сверки (курсы повышения квалификации должны соответствовать преподаваемым дисциплинам, период прохождения не должен превышать трех лет);

6) список научных публикаций, работ и изобретений (заверенные подписью ученого секретаря          с приложением оттисков статей для УС) n.e.pfeifer@mail.ru; kundyz_mb@mail.ru;

7) план работы преподавателя на 3 года, размещенный в личном кабинете преподавателя, для кандидатов не являющимися сотрудниками Университета предоставляется в HR службу в электронном варианте tusupova_a_m@mail.ru;

8) для кандидатов на должность деканов факультета перспективный план развития факультета           в соответствии с планом развития Университета;

9) для кандидатов на должность заведующего кафедрой перспективный план работы развития кафедры в соответствии с планом развития факультета и университета.

Срок окончания приема документов для участия в конкурсе 25 августа 2020 года (включительно)

Пошаговая инструкция

1.         На сайте tou.edu.kz/ru в меню выбрать вкладку «конкурс преподавателей» (правый верхний угол);

2.         Подать заявку;

3.         Заполнить данные (с прикреплением подтверждающих документов);

4.         Сохранить данные;

5.         В течении одного рабочего дня на ваш электронный адрес придет логин и пароль. После получения логина и пароля, вы должны пройти тестирование в онлайн режиме, на знание нормативных актов в области образования

6.         Написать заявление по образцу на имя Председателя конкурсной комиссии с приложенными документами по списку указанных в объявлении и отправить на адрес pgu@psu.kz

7.         В течении двух рабочих дней вы будете приглашены на интервью с заведующим кафедрой

 

По техническим вопросам обращаться по номеру 8-747-7360201

В HR-службу по номеру 8(7182)67-36-65 (вн. 11-81, 11-87)

Толығырақ
2020-08-11

ПАВЛОДАР ОБЫЛЫСЫ ӘКІМДІГІ

КОММЕРЦИЯЛЫҚ ЕМЕС АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ «Торайгыров университет»

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА

 

Философия, тарихшылар, саясаттанушылар, оқытушылар, мектеп мұғалімдері, докторанттар, магистранттар мен студенттерді Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына арналған «Хакім Абай – әлемдік өркениет феномені» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясына қатысуға шақырамыз.

Материалдарды тапсыру мерзімі 2020 жылдың 10 тамызына (қоса алғанда) дейін техникалық хатшының электрондық поштасына жолдауыңыз тиіс.

Ұйымдастыру комитетінің байланыс контактілері: Павлодар қ., Ломов көшесі, 64-үй, Торайгыров университет, Ғылым және инновациялық технологиялар бөлімі (А-233б кабинеті), тел. 8 (718-2) 67-36-49   (ішкі: 12-44, 12-08), ұялы тел. 87082466965

Конференцияны өткізу форматы: онлайн, Zoom платформасында

Конференция идентификаторы: 875 9580 9790

Кіру коды: ToU2020

Басталуы: 10.00

 


СООБЩЕНИЕ.docx
ХАБАРЛАМА.docx
INFORMATION NOTICE.docx
Толығырақ
2020-07-28

Уважаемые  коллеги!

            Доводим до Вашего сведения,  что согласно  Справке о государственной регистрации юридического лица от  07.07.2020 года № 17462-1945-АО РГП на ПХВ «Павлодарский государственный имени С. Торайгырова» Министерства образования и науки Республики Казахстан  реорганизовано в некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.  

           С этой даты  Университет  функционирует  с полным  наименованием:

 на государственном языке  «Торайгыров университеті»  коммерциялық емес  акционерлік  коғамы;

  на русском языке       некоммерческое акционерное  общество «Торайгыров  университет»;

на английском языке  non-profit limited company  «Toraighyrov University».

          БИН (бизнес-идентификационный  номер)  99 01 4000 46 54

           Уполномоченным лицом  Некоммерческого  акционерного  общества «Торайгыров университет» избран Бегентаев Мейрам  Мухаметрахимович.

До формирования  органов общества  НАО    вся документация направляется и подписывается уполномоченным лицом Бегентаевым М.М.

          Согласно ст.47 Трудового кодекса Республики Казахстан  «Трудовые отношения при изменении наименования, ведомственной принадлежности работодателя, смене собственника акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, реорганизации работодателя – юридического лица»

          В случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности работодателя, смены собственника акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, реорганизации работодателя – юридического лица трудовые отношения с работниками продолжаются без изменений.

 

                                                                   С уважением  HR  служба

Толығырақ
2020-07-08

ШЫҰУ бағдарламасы аясында Солтүстік-Қытай электр энергетикалық университеті "Энергетика" бағыты бойынша университетіміздің оқытушыларын «Жаңартылатын энергия көздері жүйесінің техникалық дайындығы 2020» атты тренигтен өтуге шақырады.

Оқудың басталуы: 11.10.2020-04.11.2020.

Орын саны- 2.

Тыңдаушылардың жасы: 55 жасқа дейін.

Өтініштер 2020 жылдың 18 тамызына дейін қабылданады.

Бағдарламаға қатысу үшін ағылшын тілін жоғары деңгейде білу міндетті, жақсы физикалық қалыпта болу керек.

Солтүстік-Қытай электрэнергетикалық университеті оқу, тұру, тамақтану, жергілікті көлік және жазатайым оқиғалардан сақтандыруды өз тарапынан қамтамасыз етеді.

Оқу бағдарламасын және толық ақпаратты сіз Қосымшадан1 көре аласыз.

Қажетті құжаттар: қатысуға өтінімді толтыру (Application form), фото 3*4, паспорт, резюме (CV), жұмыс берушіден ұсыныс хат. Құжаттардың скан нұсқасын mobilnost_psu@mail.ru электрондық поштасына жіберу қажет.

Толық ақпаратты  Академиялық ұтқырлық орталығынан (260 каб), mobilnost_psu@mail.ru электронды поштасы арқылы немесе тел.: +7-7182-67-36-65 (1205) біле аласыз.

Толығырақ
2020-06-23

Уважаемые магистранты!

Уральский федеральный университет приглашает на обучение на магистратуру и предлагает 14 программ на английском языке.

Срок подачи заявок:

Срок подачи документов: с 10 февраля по 1 октября

Крайний срок подачи заявок: 1 ноября

Для подачи документов на магистратуру необходимо выбрать одну из предоставленных программ по ссылке и заполнить заявку на сайте Уральского федерального университета, где описана 3-х ступенчатая процедура. Обучение на магистратуре проходит на платной основе.

Необходимые документы:

1. Скан паспорта заявителя;

2. Документы о предыдущем образовании (диплом бакалавра или приравненный к нему) с нотариально заверенным переводом на русский язык, при необходимости;

3. Полная расшифровка оценок (за весь период обучения) с нотариально заверенным переводом на русский язык, при необходимости.

Пакет документов нужно принести в Центр академической мобильности (ЦАМ) (260 каб.), а также направить по почте: mobilnost_psu@mail.ru.

Более подробную информацию можно получить связавшись с нами через почту: mobilnost_psu@mail.ru, или в ЦАМ (260 каб.), либо по тел.: +7-7182-67-36-85 (1205).

Толығырақ
2020-06-04

Құрметті студенттер!

«Білім алушылардың академиялық ұтқырлығы» бағдарламасын жүзеге асыру аясында Орал мемлекеттік экономикалық университеті 2020-2021 оқу жылының күзгі және көктемгі семестрінде оқу үшін 2, 3 курс студенттері арасында келесі бағыттар бойынша қабылдау жариялайды: «Экономика», «Менеджмент», «Бухгалтерлік есеп», «Туризм және қонақ үй бизнесі», «Құқық», «Қаржы», «Ақпараттық технологиялар», «Тамақтану технологиялары».

Өтінім берудің соңғы мерзімі:

Күзгі семестр: 15 шілде, 2020 ж.

Көктемгі семестр: 30 қараша, 2020 ж.

Конкурсқа қатысу үшін: қатысуға өтінімді Learning AgreementStudent Application form, сондай-ақ жіберу университетінің Жолдама-хатын , толтыру, мотивациялық хат, паспорт (көшірме, +pdf форматында скан).

2020-2021 оқу жылында ағылшын тілінде курстар қолжетімді болады. Қосымшада ағылшын тілінде оқытылатын пәндер тізімі ала аласыз (алмасу бойынша студенттің жолсілтемесі).

Құжаттар топтамасын академиялық ұтқырлық орталығына (ЦАМ) (260 каб.), сондай-ақ пошта арқылы: mobilnost_psu@mail.ru.

Толығырақ ақпаратты бізбен келесі пошта арқылы алуға болады: mobilnost_psu@mail.ru немесе ЦАМ (260 каб). немесе тел.: +7-7182-67-36-85 (1205).

Толығырақ
2020-06-04

IELTS в ПГУ. В связи с введённым чрезвычайным положением в стране и принятием мер по нераспространению COVID19, проведение IELTS в ПГУ было перенесено на 20 июня 2020 г.

Предварительная регистрация по ссылке .

Дополнительная информация будет размещена на сайте и в группе в Whatsapp.

Байланыс телефоны:  8-701-951-01-15

Толығырақ
2020-06-04

Құрметті магистранттар!

ШЫҰУ бағдарламасын жүзеге асыру аясында 2020-2021 оқу жылының күзгі семестрінде оқу үшін 1 курс магистранттары арасында келесі Ресей жоғары оқу орындарына қабылдау жарияланады:

1. «МЭИ» Ұлттық зерттеу университеті - «Электроэнергетика», «Жылу энергетикасы» мамандықтары бойынша.

2. Новосібір мемлекеттік университеті - «IT-технологиялар» бағыты бойынша.

3. Алтай мемлекеттік университеті - «Экономика», «IT-технологиялар», «Экология», «Педагогика» бағыттары бойынша.

4. Астрахан мемлекеттік университеті - «Энергетика», «IT-технологиялар», «Экономика», «Педагогика» бағыттары бойынша.

Бағдарламаға қатысу үшін http://edu.rs.gov.ru сайтында тіркелу қажет – таңдаған университеттің магистратурасында оқуға өтінімді толтыру және төменде келтірілген барлық құжаттар пакетін жүктеу:

1. Түрлі-түсті фотосуретпен толтырылған сауалнама-өтініш.

2. Оқыған пәндері мен олар бойынша алған бағалары (баллдары) көрсетілген білімі туралы құжаттардың көшірмелері (Transcript).

3. Кандидат тұратын елдің ресми органы берген Ресей Федерациясында оқу үшін қарсы көрсетілімдердің жоқтығы туралы медициналық қорытындының көшірмесі.

4. Шетел азаматы Ресей Федерациясының шекарасынан өтетін, келу оқу визасының қолданылу мерзімі басталған күннен бастап кемінде 18 ай болатын паспорт беттерінің көшірмелері (шақыруды ресімдеу үшін орнату деректерін қамтитын нақты оқылатын беттер).

5. Құжаттардың көшірмелері (халықаралық және Ұлттық (қалалық және басқа) конкурстар мен олимпиадалардың дипломдары, грамоталары және басқа да жеңімпаздары).

6. Тұруға ықтиярхат немесе шетел азаматының үшінші мемлекеттің аумағында уақытша болуына рұқсат беретін өзге де құжат (шетел азаматының азаматтығынан өзгеше) болған жағдайда, бұл құжат да ұсынылуы тиіс.

Өтініштер 2020 жылдың 12 мамырға дейін қабылданады.

Құжаттардың скан нұсқасын mobilnost_psu@mail.ru электрондық поштаға жіберу қажет.

Барлық сұрақтар бойынша ЦАМ (260 каб.), тел.: + 7-7182-67-36-85 (1205), немесе e - mail бойынша mobilnost_psu@mail.ru хабарласуға болады.

Толығырақ
2020-06-04

Құрметті студенттер!

«Білім алушылардың Академиялық ұтқырлық бағдарламасы» аясында Томск политехникалық университеті 2020-2021 оқу жылының күзгі семестрінде оқу үшін "Физика", "Экология", "Информатика", "Есептеу техникасы", "Аспап жасау", "Жылу энергетикасы", "Электроэнергетика", "Машина жасау", "Химиялық технологиялар", "Биотехнология", "Мұнай-газ ісі", "Экономика", "Менеджмент", "Дизайн" мамандықтары бойынша 1, 2 курс студенттерін және 1 курс магистранттарын шақырады.

Өтініштер 2020 жылдың 31 мамырға дейін қабылданады.

Бағдарламаға қатысу үшін Томск политехникалық университетінің сайтында https://portal.tpu.ru/ciap_eng/apply/ алмасу бағдарламасын таңдап, өтінішті толтыру қажет.

Қажетті құжаттар: паспорттың көшірмесі, транскрипт, 3*4 фото, мотивациялық хат.

Толық ақпаратты Академиялық ұтқырлық орталығынан (260 каб), mobilnost_psu@mail.ru электронды поштасынан немесе тел.: +7-7182-67-36-65 (1205) біле аласыз.

Толығырақ
2020-06-04

Құрметті студенттер!

COVID-19 эпидемиясының таралуына байланысты, Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2020 жылғы 22 сәуірдегі №156 «Қазақстан Республикасы Білім және Ғылым Министрінің 2020 жылғы 28 қаңтардағы № 39 «Академиялық ұтқырлық бағдарламасын жүзеге асыру жоспарын бекіту туралы» бұйрығының күшін жою негізінде, академиялық ұтқырлық бағдарламасы шеңберінде шетелге бюджет қаражаты есебінен студенттерді 2020 жылы оқуға жіберу тоқтатылғаны туралы хабарлаймыз.

Толығырақ
2020-06-04

Мевлана (Mevlana Exchange Programme) бағдарламасы бойынша Памукале Университетіне (Pamukkale University) (Түркия Республикасында) оқытушылар арасында «Түрік тілі мен әдебиеті», «Экономика», «Менеджмент», «Педагогика» ғылымдар бағыттарына 2020-2021 оқу жылына курстарға қатысу және дәріс оқыту мақсатымен конкурс жарияланады.

Өтініштер 2020 жылдың 12 наурызға дейін қабылданады.

Конкурсқа қатысу үшін қойылатын талаптар: шетел тілін меңгеру деңгейі В2-ден (6.0) кем болмауы.

Конкурсқа қатысу үшін өтінішті толтырып  (Academic Staff Information Form)(Academic Staff Mobility Programme) , паспорт көшірмесін (+ pdf форматтағы скан) Академиялық ұтқырлық орталығына (260 каб.) тапсыру қажет.

Толық ақпаратты ссылке немесе Академиялық ұтқырлық орталығынан ала аласыз (260 каб) немесе тел.: +7-7182-67-36-65 (1205).

Толығырақ
2020-03-03

Мевлана (Mevlana Exchange Programme) бағдарламасы бойынша Памукале Университетіне (Pamukkale University) (Түркия Республикасы) 2020-2021 оқу жылында оқу үшін «Түрік тілі мен әдебиеті», «Экономика», «Менеджмент», «Педагогика» мамандықтарының 1, 2, 3 курс студенттері, 1 және 2 курс магистранттары, 1,2 курс докторанттары арасында конкурс жарияланады.

Өтініштер 2020 жылдың 12 наурызға дейін қабылданады.

Конкурста қатысу үшін бакалавр/магистратура/докторантура студенттеріне қойылатын талаптар: шетел тілін еркін меңгеру (ағылшын тілі), шетел тілдің деңгейі В2-ден (6.0) кем болмауы (сертификаттың бар болуы), бакалавр студенттеріне GPA орташа баллы 2,50/4.0, магистратура/PhD студенттеріне GPA орташа баллы 3.0/4.0 академиялық көреткіштеріне ие болуы міндетті.

Конкурсқа қатысу үшін төменде көрсетілген құжаттарды Академиялық ұтқырлық орталығына (260 каб.) тапсыру қажет: (Student Information form)Student Application form, өтініші, ағылшын тілінің сертификаты, орыс және ағылшын тілдерінде транскрипттар, паспорт (көшірмесі + pdf форматтағы скан).

Толық ақпаратты сілтемеден немесе Академиялық ұтқырлық орталығынан ала аласыз (260 каб) немесе тел.: +7-7182-67-36-85 (1205).

Толығырақ
2020-03-03

2020 ж. 21 мамырында С. Торайғыров атындағы ПМУ-де IELTS халықаралық емтиханын өткізу жоспарланады. Бағасы 72 000 тенге. Емтихан тапсыруға ниет білдірушілерді келесі нысанды толтыруларын сұраймыз (сілтеме).

Университет сайтында алдын-ала тіркелу 2020 ж. 10.04. аяқталады.

Анықтама үшін А-266, тел. 8 (7182) 67-37-85 (ішкі 1347), 8-701-951-0115.

Толығырақ
2020-03-03

Құрметті студенттер мен оқытушылар

Біз 2020/2021 оқу жылы ішінде Латвияның жоғары оқу орындары мен зерттеу мекемелерінде оқу немесе зерттеу үшін, сондай-ақ Латвияның жоғары оқу орындары ұйымдастырған жазғы мектептерге қатысу үшін Стипендиялар ұсынуға қуаныштымыз.

Латвияда 2020/2021 оқу жылына және 2020 жылдың жазына оқу және зерттеу үшін мемлекеттік стипендияларға өтінім беру 2020 жылдың 1 ақпанында ашылады.

Барлық тиісті ақпарат білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік агенттіктің сайтында жарияланады: http://www.viaa.gov.lv/scholarships («Зерттеулер» бөлімі және «Жазғы мектептер» бөлімі).

Латвияда мемлекеттік стипендияларды алуға өтініш беру мерзімі – 2020 жылдың 1 сәуірі.

Қосымша ақпарат алу үшін білім беруді дамыту жөніндегі мемлекеттік агенттікке, аға маман Марика Пира мырзаға, халықаралық ынтымақтастық бағдарламалары бөліміне, басқару және сыртқы ынтымақтастық бөліміне, электронды поштаға хабарласыңыз: scholarships@viaa.gov.lv.

 

Толығырақ
2020-02-28

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы шетелдіктерді, соның ішінде Қазақстан Республикасының азаматы болып табылмайтын ұлты қазақ тұлғаларды Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқуға арналған стипендиялық бағдарламаның іске қосылғанын хабарлайды (ҚР БҒМ 29.08.2019 жылғы №389 бұйрығы).

2020 жылы бакалавриат – 490, магистратура – 50, докторантура – 10 бағдарламалары бойынша оқуға қарастырылған.

Өтініштер 2020 жылдың 1 наурызынан 1 маусымына дейін қабылданады. ҚР БҒМ бакалавриаттың, магистратураның және докторантураның стипендиялық бағдарламасына қатысатын жоғары оқу орындарының тізбесін анықтады. Ақпараттық сайтта ұсынылған https://enic-kazakhstan.kz

Қосымша ақпарат

Толығырақ
2020-02-20

                                                        Құрметті оқытушылар мен қызметкерлер!

Академиялық ұтқырлық бағдарламасын іске асыру шеңберінде Словакия Республикасының Ұлттық стипендиялық бағдарламасы университеттің оқытушылары мен зерттеушілерін (оның ішінде өнер саласындағы қызметкерлерді) тізіміне енетін Словакия университеттері мен ғылыми ұйымдарында ғылыми тағылымдамадан өтуге шақырады. сілтемеге өтіп көре аласыз.

Тәжірибенің ұзақтығы: 1-10 ай.

Қаржылық жағы: стипендия 734 еуродан 1050 еуроға дейін (жұмыс дәрежесіне және жұмыс өтіліне байланысты), стипендия өмір сүру шығындарын жабуға арналған (тамақ, баспана және т.б.). Стипендия иегерлеріне медициналық тексеруге және сақтандыруға байланысты шығындар (максимум 250 €) және мүмкін іссапар шығындары өтеледі.

Өтініш берудің соңғы мерзімі 2021 жылдың 29 сәуірі.

Конкурсқа қатысу үшін сізге: қатысуға өтінім, түйіндеме, оқу және / немесе ғылыми-зерттеу өнер практикасы туралы толық бағдарлама, жоғары білім туралы дипломның сканері (жоғары ғылыми дәреже), жарияланымдар тізімі / өнер қажетті құрылымдағы іс-шаралар, Словакиядағы университетті немесе ғылыми ұйымды шақыратын шақыру хат.

Барлық сұрақтар бойынша УВАС-қа (117-бөлме) немесе + 7-7182-67-36-85 (1205) телефондары арқылы хабарласыңыз.