Құрметті білім алушылар! «Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау жарияланады.

 

Білім беру бағдарламасыКурсСаныБазалық білімі
Өсімдік шаруашылығы21Высшее образование(ВПО)
Химиялық инженерия және процесстер21Высшее образование(ВПО)
Химиялық инженерия және процесстер11Высшее образование(ВПО)
Химиялық инженерия және процесстер11Высшее образование(ВПО)
Металлургия21Техническое и профессиональное образование(СПО)
Мұнай-газ ісі23Техническое и профессиональное образование(СПО)
Химиялық инженерия және процестер21Техническое и профессиональное образование(СПО)
Электр техникасы және энергетика22Техническое и профессиональное образование(СПО)
Ақпараттық технологиялар22Техническое и профессиональное образование(СПО)
Психология11Высшее образование(ВПО)
Механика және металл өңдеу11Техническое и профессиональное образование(СПО)
Аударма ісі11Техническое и профессиональное образование(СПО)
Орман шаруашылығы31Общее среднее образование(ОСО)
Өсімдік шаруашылығы31Общее среднее образование(ОСО)
Стандарттау, сертификаттау және метрология (сала бойынша)31Общее среднее образование(ОСО)
Сәулет33Общее среднее образование(ОСО)
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру32Общее среднее образование(ОСО)
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру34Общее среднее образование(ОСО)
Химиялық инженерия және процестер31Общее среднее образование(ОСО)
Электр техникасы және энергетика31Общее среднее образование(ОСО)
Автокөлік құралдары31Общее среднее образование(ОСО)
Механика және металл өңдеу31Общее среднее образование(ОСО)
Механика және металл өңдеу33Общее среднее образование(ОСО)
Ақпараттық технологиялар31Общее среднее образование(ОСО)
Физика31Общее среднее образование(ОСО)
Қоршаған орта31Общее среднее образование(ОСО)
Биологиялық және сабақтас ғылымдар31Общее среднее образование(ОСО)
Мал шаруашылығы21Общее среднее образование(ОСО)
Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс21Общее среднее образование(ОСО)
Қала құрылысы, құрылыс жұмыстары және азаматтық құрылыс21Общее среднее образование(ОСО)
Сәулет21Общее среднее образование(ОСО)
Тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру21Общее среднее образование(ОСО)
Химиялық инженерия және процестер22Общее среднее образование(ОСО)
Механика және металл өңдеу21Общее среднее образование(ОСО)
Механика21Общее среднее образование(ОСО)
Орындаушылық өнер21Общее среднее образование(ОСО)
Сән, интерьер дизайны және өнеркәсіп дизайны21Общее среднее образование(ОСО)
Орман шаруашылығы14Общее среднее образование(ОСО)
Сәулет11Общее среднее образование(ОСО)
Электр техникасы және автоматтандыру11Общее среднее образование(ОСО)
Қоршаған орта12Общее среднее образование(ОСО)
Журналистика және репортер ісі11Общее среднее образование(ОСО)
Археология и этнология11Общее среднее образование(ОСО)


Өтініш беру

 

 

* Конкурсқа қатысу үшін білім алушылар шарт негізінде мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:
• Басқарма Төрағасы-Ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;
• транскриптке өтініш;
• жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «Студенттерге» - «Босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған.

Бос гранттар беру конкурсына оқудың барлық кезеңінде академиялық берешегі жоқ білім алушылар қатыса алады.
Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. GPA (GradePointAverage – Грейт Поинт Эверейдж) үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы») бағалары бар білім алушылар басым құқыққаие болады, содан кейін – А, А- («өте жақсы») бағасынан - В+, В, В -, С+ («жақсы») бағасына дейін бағалары бар білім алушылар, бұдан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалары бар білім алушылар.
Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бөлінісінде, түсу жылын ескере отырып қаралады және университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына шығарылады. Білім беру бағдарламаларының тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, бос білім беру гранттары даярлық бағыты немесе білім беру саласы ішінде қайта бөлінеді.

 

 

| 413
Толығырақ
2023-06-01

Құрметті білім алушылар!

 

«Жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру процесінде босаған «бакалавр» немесе «магистр» дәрежелері берілетін жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ақы төлеу үшін бос білім беру гранттарын беру Қағидалары» негізінде cos.tou.edu.kz порталында https://cos.tou.edu.kz/authorization.php сілтемесі бойынша оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау студенттерге қызмет көрсету орталығында 2023 жылғы 01 қаңтардан 15 қаңтарға дейін жарияланады.

Конкурсқа қатысу үшін шарт негізінде білім алушылар мынадай құжаттарды тіркеуі қажет:

- Басқарма Төрағасы-ректордың атына конкурсқа қатысу туралы өтініш;

- транскриптке өтініш;

- жеке куәліктің көшірмесі.

Босаған гранттар тізімі университет порталында, «студенттерге»-«босаған гранттар» бөлімінде орналастырылған (сілтеме: https://tou.edu.kz/ru/?option=com_content&view=article&id=9974).

Конкурс үлгерімнің GPA орташа балы негізінде аралық аттестаттау нәтижелері бойынша өткізіледі. Үлгерімнің орташа балының GPA (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) көрсеткіштері бірдей болған жағдайда, тек А, А- («өте жақсы»), содан кейін – А, А- («өте жақсы») - В+, В, В -, С+ бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады («жақсы»), бұдан әрі – оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалар.

Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының тобы, оқу курсы, оқу базасы (мектеп/колледж базасында) контекстінде қарастырылады.

Білім беру бағдарламалары тобына үміткерлер болмаған жағдайда бос білім беру гранттары оқу саласы бойынша және одан әрі білім беру саласы бойынша қайта бөлінеді.

Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған өңірлерге (Серпін) қоныс аударатын ауыл жастары қатарынан Қазақстан Республикасының азаматтарын оқытуға бөлінетін бос гранттарға осы бағдарлама шеңберінде айқындалған өңірлерден келген өтініш берушілер ғана үміткер бола алады.

"F" бағалары бар білім алушылар бос білім беру гранттарына үміткер бола алмайды.

Оқу барысында босатылған бос гранттарды беру туралы шешімді Университеттің Ғылыми кеңесінің ұсынысы бойынша Ғылым және жоғары білім министрлігі қабылдайды.

| 412
Толығырақ
2023-06-01

«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 14000, Павлодар қаласы, Ломов көшесі 64, Академиялық қызмет департаменті директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Қызметтің мәні педагогикалық жүктемені есептеу және штаттық кестелердің қалыптасуын бақылау, факультеттер мен кафедралардың оқу-әдістемелік жұмысын ұйымдастыруды үйлестіру және бақылау, жеке істерді жүргізу және білім алушылардың қозғалысын тіркеу, қатаң есептілік құжаттарын ресімдеу және беру, университетте оқу процесін ұйымдастыру және үйлестіру, білім алушылардың кәсіптік практикаларын өткізуді ұйымдастыру және бақылау, түлектердің жұмысқа орналасуын ұйымдастыру және бақылау болып табылады.

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:

- - жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім;

- білім беру саласындағы ғылыми-педагогикалық жұмыс немесе практикалық қызмет өтілі кемінде 5 жыл;

- білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарын білу.

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) жеке куәлігінің көшірмесі;

2) соңғы жұмыс орнынан кадр қызметі куәландырған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы;

3) автобиография;

4) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері мен салыстыру үшін олардың түпнұсқалары;

5) қайта даярлау және біліктілікті арттыру сертификаттарының (бар болған жағдайда) көшірмелері мен салыстыру үшін олардың түпнұсқалары;

6) № 075/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-кеңестік қорытынды);

7) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы есепке алудың болуы не болмауы туралы анықтама.

10) конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат беруге құқылы;

11) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

12) конкурсқа қатысушы Департаментті дамытудың 3 жылға арналған перспективалық жоспарын ұсынуы тиіс.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурстың өтетін күні мен орны қосымша хабарланатын болады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде университеттің  HR-қызметіне (226 каб.) тапсыру қажет, телефоны: 8 (7182) 67-36-65, 87002476207.

| 409
Толығырақ
2023-05-24

Wiley Online Library вебинарлары

Құрметті студенттер, оқытушылар және университет қызметкерлері!

Wiley Online Library вебинарлар сериясына қош келдіңіз.

Алдын ала тіркелу қажет. Вебинардың тұрақты уақытының 90%-дан астамына қатысқан қатысушылар электрондық пошта арқылы сертификат алады.

Тақырып 1. Wiley Online Library кіріспе (қайталау)

2023 жылдың 23 мамыр күні Алматы уақыты бойынша сағат 15.00

Вебинарға тіркелу сілтемесі:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_gpwUJOEXRHKhI79n6afCmg

Тақырып 3. Мақаланы журналда жариялауға қалай дайындау керек

2023 жылдың 25 мамыр күні Алматы уақыты бойынша сағат 15.00

Вебинарға тіркелу сілтемесі:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_v8OkFVNUSZq70-WXOaoWDA

| 408
Толығырақ
2023-05-23

Wiley Online Library вебинарлары

Құрметті студенттер, оқытушылар және университет қызметкерлері!

Wiley Online Library вебинарлар сериясына қош келдіңіз.

Алдын ала тіркелу қажет. Вебинардың тұрақты уақытының 90%-дан астамына қатысқан қатысушылар электрондық пошта арқылы сертификат алады.

Тақырып 2. Ғылымиметрия негіздері (WOL)

2023 жылдың 18 мамыр күні Алматы уақыты бойынша сағат 15.00

Вебинарға тіркелу сілтемесі:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IYwSCbEHQfK5KoBhk0bsbg

 

| 407
Толығырақ
2023-05-16

Wiley Online Library вебинарлары

Құрметті студенттер, оқытушылар және университет қызметкерлері!

Wiley Online Library вебинарлар сериясына қош келдіңіз.

Алдын ала тіркелу қажет. Вебинардың тұрақты уақытының 90%-дан астамына қатысқан қатысушылар электрондық пошта арқылы сертификат алады.

Тақырып 1. Wiley Online Library кіріспе

2023 жылдың 3 мамыр күні Алматы уақыты бойынша сағат 11.00

Вебинарға тіркелу сілтемесі:

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_EP3JWXGFSnSNW8FO6j9EEw

| 406
Толығырақ
2023-05-10

Құрметті қызметкерлер мен профессор-оқытушылар құрамы!

Сіздердің назарларыңызға "Торайғыров университеті" КЕАҚ қызметкерлерінің шетелдік іссапарларының қорытындылары бойынша есептілік қағидалары ұсынылады

| 405
_с титульным_Int.office.pdf
Толығырақ
2023-04-27

Университеттің ғылыми ақпараттық ресурстарға ұлттық жазылу шеңберінде ағымдағы жылдың соңына дейін Wiley Online Library  (https://onlinelibrary.wiley.com) ғылыми журналдарының толық мәтінді базасы қолжетімді.

1500-ден астам Wiley журналының толық мәтіндеріне қол жетімді. Экономика және бизнес, есептеу ғылымдары және информатика, математика, психология, әлеуметтану, гуманитарлық ғылымдар, құқық және тағы сол сияқты барлық пәндер қамтылған. 1997 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейінгі басылымдар ұсынылған.

Мамыр айында тегін вебинарлар сериясы өтеді.

ЖОО желісінен кіру-авторизациясыз, тек тіркелген пайдаланушылар үшін қашықтан кіру қол жетімді, университет компьютерлерінен тіркеуден өту қажет.

Егер жұмыс жасау барысында қандай да бір қиындқтар туындаса, Beisembayev кітапханасына хабарласуыңызды сұраймыз: mediateka@inbox.ru

| 404
Толығырақ
2023-04-24

Құрметті әріптестер, экономикалық мамандықтардың студенттері!

Торайғыров атындағы университеттің «Қаржы және есеп» кафедрасы «Экономика, менеджмент және қаржы: перспективалық бағыттар және заманауи сын-қатерлер жағдайында бәсекеге қабілетті даму» тақырыбы бойынша экономикалық мамандықтар бойынша студенттердің ғылыми жұмыстарының Халықаралық байқауын жариялайды.

Байқауға 2-ші, 3-ші және 4-ші курстардың экономикалық мамандықтары бойынша оқитын қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарының студенттері шақырылады, олар жетекші бейінді кафедраның аға оқытушысы, доценті, профессорының басшылығымен саны 2-ден 3-ке дейінгі топ құрамында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындайды. Кандидатураларды ұсыну құқығын жоғары оқу орындары дербес белгілейді.

Жұмыс тілдері: қазақ, орыс, ағылшын.

Байқаудың негізгі бағыттары:

1. Қазіргі заманғы сын-қатерлер жағдайында салалық және өңірлік экономика мен қаржыны дамыту.

2. Экономиканың тұрақты даму жобалары: мәселелер мен шешімдер.

3. Кәсіпкерліктің жаңа дәуірі: Индустрия 5.0 тұжырымдамасы бағытында ұйымдарды дамыту.

4. Экономиканың стратегиялық дамуы жағдайындағы бухгалтерлік есеп пен аудиттің өзекті мәселелері.

Байқау сырттай екі кезеңде өткізіледі:

- бiрiншi кезең - ғылыми-зерттеу жұмысын әзiрлеу, дайындау;

- екінші кезең - ұйымдастыру комитетіне конкурстық құжаттаманы ұсыну, конкурстық комиссияның жұмысы (орындау мерзімі 2023 жылдың 10 сәуіріне дейін).

Байқау нәтижелері бойынша келесі бағыттар бойынша қорытындылар шығарылады:

- «Гран-при» - бір команда;

- «1-орын» - бір команда;

- «2-орын» - үш команда;

- «3-орын» - төрт команда.

Ғылыми байқау қосымша ынталандыру номинацияларын ұсынады. Жеңімпаздар мен номинация иегерлері дипломдар мен сертификаттарға ие болады.

Ғылыми байқау туралы ереже қоса берілген.

Конкурстық құжаттама мына мекенжай бойынша ұсынылады:

140008, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Ломов көшесі, 64, Торайғыров университеті, «Қаржы және есеп» кафедрасы, 519-кабинет немесе e-mail: konkurs_fef-fin_psu@mail.ru

Байланыс телефондары:

Тапалчинова А.С. Тел. +77782224979

Бекниязова Д.С. Тел. +77718016173

| 392
1. Итоги Конкурса научных работ Финансы и учет.docx
Толығырақ
2023-04-24

                                                                          Құрметті білім алушылар!

2023 жылға академилялық ұтқырлық бағдарламасы бойынша мемлекеттік қаражат бойынша шетелге (Еуропа елдеріне) оқуға баруға конкурсқа өтініштер қабылдау басталғаны туралы жариялаймыз. Конкурсқа мемлекеттік білім беру гранты негізінде оқитын 1, 2 және 3 курс студенттері (2023-2024 оқу жылы бойынша) қатыса алады. Конкурстық іріктеудің негізгі критерийі - барлық оқу кезеңінде жоғары оқу үлгерімі, шет тілін білу және тәуелсіз сараптамалық комиссияның бағасы*.

Конкурсқа құжаттарды тапсырудың екі әдісі бар: Құжаттар International Office 2 (260 каб) қабылданады немесе электрондық үкіметтің www.egov.kz веб-порталы арқылы (бұдан әрі-портал):

Құжаттар тізімі:

1) формадағы студенттің өтініші (2 дана);

2) сауалнама форма бойынша;

2) ҚР азаматы паспортының көшірмесі;

 3) университеттің мөрімен куәландырылған ағымдағы оқу үлгерімі туралы транскрипт;

4) шет тілін меңгеру деңгейін растайтын құжат (үміткер төмендегі құжаттардың бірін ұсынады):

а) шет тілін білуді бағалаудың халықаралық жүйесі арқылы алынған сертификат (IELTS, TOEFL), бар болса;

b) шет тілін меңгерген деңгейімен студентті қабылдауға дайын деген шетелдік ЖОО келісім хат;

c) Торайғыров университетінің тестілеу нәтижесі (В2 деңгейінен төмен емес);

*Студентте а) немесе b) пункттарында белгіленген құжаттар болмаған жағдайда, үміткер ТоУ-нде International Office (260 каб.) тесттен өте алады. Тесттен өту үшін 2023 жылдың мамырдың 05-на дейін mobilnost_psu@mail.ru поштасы арқылы хабарласып өтініш тапсыру қажет.

 5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2020 жылғы 30 қазандағы No ҚР ДСМ-175 /2020 бұйрығымен бекітілген No072 / у нысанындағы медициналық анықтама (шетелге шығатындар үшін) Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімі No 21579) (бұдан әрі - ҚР ДСМ -175/2020 бұйрығы);

 6) өтініш берушінің ата -анасының, қамқоршыларының, заңды өкілдерінің шетелге шығуға жазбаша келісімі, егер ол Қазақстан Республикасынан кетер кезде он сегіз жасқа толмаса;

 7) студенттің көп балалы отбасын растайтын отбасы құрамы туралы құжат;

 8) оқушының ата -анасының жоқтығын растайтын құжат (жетім балаларға немесе ата -анасының қамқорлығынсыз қалған студенттерге жататын оқушылар санаты үшін (бар болса);

 9) білім алушының мүгедектігін растайтын құжат.

 Электронды үкіметтің веб-порталы арқылы өтініш беру үшін үміткерлер жоғарыда көрсетілген құжаттарды ұсынады.

Өтінімдерді қабылдау мерзімі: 2023 жылдың 08 мамыр.

Құжаттарды университет кеңсесі арқылы тапсырған жағдайда құжаттар пакеті International Office жеткізілуі тиіс (260 -каб).

Барлық сұрақтар бойынша International Office (260-каб), телефон арқылы + 7-7182-67-36-32 (1205) немесе mobilnost_psu@mail.ru поштасы арқылы хабарласа аласыз.

* Барлық үміткерлер белгіленген күні барлық құжаттарды тапсырғаннан кейін тәуелсіз сараптамалық комиссиямен әңгімелесуден өтеді.

| 403
Anketa.docx
Application_form.doc
Толығырақ
2023-04-21

Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан

НАО Торайгыров университет

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

 

Уважаемые коллеги!

 

В рамках содействия повышению квалификации педагогов, работников университета и сторонних слушателей НАО Торайгыров университет со 02 мая по 31 июня 2023 г. планирует проведение занятий по английскому языку в объеме 72 часа в оффлайн-режиме.

Цель обучения: углубленная теоретическая и практическая подготовка слушателей к свободному участию в межкультурном общении на изучаемом языке (pre-IELTS).

После завершения курса участники сформируют компетенции, знания и понимание:

- в говорении – умение грамотно передавать информацию, посредством- устной речи; 

- в письме – умение фиксировать высказывания, посредством письменной- речи;

- в чтении – навыки чтения аутентичных текстов;

-  в аудировании – навыки понимания речи, в ситуациях реального разговора.

Обучение проводит: магистр технических наук Аббас Дахам

Требование к заявителю: уровень английского не ниже Pre-Intermediate

Стоимость курса – 45000 тенге. По окончании курсов слушателям будут выданы сертификаты о повышении квалификации.

Заявки на участие в произвольной форме (Ф.И.О., контактные данные) направить по электронной почте: pk-psu@mail.ru до 24.04.2023 года. Обучение будет осуществляться по мере набора слушателей. В целях организованной подготовки и проведения повышения квалификации просим Вас заблаговременно подать заявку.

Реквизиты для оплаты: НАО «Торайгыров университет», г. Павлодар, ул. Ломова, 64, БИН 990 140 004 654

1. АО «Народный Банк Казахстана», ИИК KZ 15 6010 2410 0000 3308, БИК HSBKKZKX,  Кбе 16, КНП 861, «На курсы ПК, английский язык»

 2. В приложении Каспи (платежи: НАО «Торайгыров университет», назначение платежа «На курсы ПК, английский язык»)

Контактные данные Центра талант-менеджмента Торайгыров университет: г. Павлодар, ул. Ломова, 64, Торайгыров университет, кабинет А-236, тел. 8 (7182) 67-36-65  (вн. 11-82), сот.тел. 8 747 360 9236, 8701 951 0115.

 

С уважением, Центр талант-менеджмента

| 400
Толығырақ
2023-04-18

Қазақстан Республикасы, Павлодар қ. 2023 ж. 31 мамырыңда «Металлургия» кафедрасының 40-жылдығына орай өтетін

«МЕТАЛЛУРГИЯ САЛАСЫНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ:ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА»

атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясына қатысуға шақырамыз

Конференцияға қазақстандық және шетелдік техникалық жоғары оқу орындарының, ғылыми-зерттеу институттарының, металлургия кәсіпорындарының өкілдері қатысады. Конференция металлургия саласы мен қазіргі ғылымның өзекті мәселелеріне арналады. Ғылыми негіздердің әртүрлі аспектілеріне, қара және түсті металдар өндірісінің заманауи технологияларына, металлургиялық процестер мен қайта өңдеуге арналған өзекті мәселелерді талқылау жоспарлануда.

Секциялық отырыстарға қатысу үшін тіркелу (2023 жылдың 19 мамырына дейін): https://forms.gle/KrC8819qn2Sw48Vx6

Конференцияның қорытындысы бойынша ғылыми мақалалардың жинағы электронды форматта (PDF) жарияланады, конференция қатысушыларына электронды сертификаттар беріледі.

Материалдарды жіберу мерзімі: 2023 жылдың 19 мамырына дейін (қоса алғанда) ТЕК www.sci-conf.tou.edu.kz сайт арқылы.

Көрсетілген МЕРЗІМНЕН КЕШ және ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТАҒА жіберілген мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ!

Өткізу орны: «Торайғыров университеті» КЕАҚ, Павлодар қ., Ломов көшесі 64, БОК.

Өткізу форматы: оффлайн/онлайн.

Конференцияның бағдарламасы:

09:00 – қатысушыларды тіркеу;

10:00 – пленарлық отырыс (А-5 аудиториясы);

10:00 – секциялық отырыс (Б-119 аудиториясы, Б-корпусы, Ак. Ш. Шөкин көшесі, 139).

Конференцияның ғылыми секцияларымен ақпараттық хат және Торайғыров университетінің ғылыми конференциялар сайт арқылы www.sci-conf.tou.edu.kz танысуға болады.

| 402
1. Мақаланы жіберу жөніндегі нұсқаулық.pdf
2. Инструкция по подаче статьи.pdf
1. Инф письмо МЕТАЛЛУРГИЯ ҚАЗ РУС ENG.pdf
Толығырақ
2023-04-17

Құрметті университет студенттері, оқытушылар мен қызметкерлер!
Университетке 2023 жылдың 30 сәуіріне дейін берілген ресурстарды белсенді пайдалануларыңыз туралы үлкен өтініш жасаймыз [СІЛТЕМЕ]
Пайдалану статистикасы ҚР Ғылым комитетіне жіберіледі. Деректер базасын орталықтандырылған жазылым жобасына енгізу туралы шешім тестілеуге қатысушылардың белсенділігі негізінде қабылданатын болады.
Болашақта қазақстандық ЖОО-лар ұлттық орталықтандырылған жазылым шеңберінде оларға тегін қол жеткізуі үшін Сіздерді ресурстарды белсенді пайдалануға шақырамыз.
Қатысқандарыңыз үшін рахмет!

| 399
Толығырақ
2023-04-10

Химия өнеркәсібі кәсіпорындарының өкілдерін, ғалымдарды, ЖОО және колледж оқытушыларын, докторанттарды, магистранттарды, студенттер мен 8-12 сынып оқушыларын

«XXI ҒАСЫРДАҒЫ ХИМИЯ ЖӘНЕ ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫҢ ЗАМАНАУИ ЖЕТІСТІКТЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ»

атты Халықаралық ғылыми конференциясына қатысуға шақырамыз

16 мамыр 2023 жыл

Конференцияда органикалық және бейорганикалық заттардың химиялық технологиялары, мұнай өңдеу және мұнай химиясы, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды ұтымды пайдалану және химия және мұнай-газ өнеркәсібіндегі менеджмент саласындағы өзекті ғылыми деректерді қарау жоспарлануда.

Конференцияның қорытындысы бойынша ғылыми мақалалар жинағы электрондық формат (PDF) түрінде шығарылады, конференцияның қатысушыларына электронды сертификаттар табыс етіледі.

Материалдарды ұсыну мерзімі: 2023 жылдың 5 мамырына дейін (қоса алғанда) ТЕК www.sci-conf.tou.edu.kz сайт арқылы.

Көрсетілген МЕРЗІМНЕН КЕШ ЖІБЕРІЛГЕН және ЭЛЕКТРОНДЫҚ ПОШТАҒА жіберілген мақалалар ҚАБЫЛДАНБАЙДЫ!

Өткізу орны: Торайғыров университетінің бас оқу корпусы, А-5 аудиториясы

Өткізу форматы: офлайн/онлайн.

Конференция бағдарламасы:

9:30-10:00 – қатысушыларды тіркеу;

10:00-12.00 – пленарлық отырыс өткізу;

12:00-13.00 – түскі ас;

13:00-16:00 – секциялық отырыстар өткізу;

16:00-17:00 – экскурсиялық бағдарлама.

Конференцияның ғылыми секцияларымен ақпараттық хат және Торайғыров университетінің ғылыми конференциялар сайт арқылы www.sci-conf.tou.edu.kz танысуға болады.

| 401
1. Информ письмо Конференция Химия 16.05.2023 ҚАЗ.pdf
2. Информ письмо Конференция Химия 16.05.2023 РУС.pdf
1. Мақаланы жіберу жөніндегі нұсқаулық.pdf
2. Инструкция по подаче статьи.pdf
Толығырақ
2023-04-03

«Торайғыров университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 14000, Павлодар қаласы, Ломов көшесі 64, Экономика және қаржы департаменті директорының бос лауазымына орналасуға конкурс жариялайды.

Қызметтің мәні шаруашылық-қаржылық қызметтің қаржылық және бухгалтерлік есебін ұйымдастыру және материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының үнемді пайдаланылуын бақылау болып табылады.

 

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:

- жоғары кәсіптік немесе жоғары оқу орнынан кейінгі экономикалық, қаржылық-экономикалық білім;

-басшы лауазымдардағы қаржы-бухгалтерлік (қаржы-экономикалық) жұмыс өтілі 5 жылдан кем емес;

- білім беру саласындағы ҚР қолданыстағы заңнамасын білу, «Торайғыров университеті» КЕАҚ-ның қолданыстағы ішкі нормативтік құжаттарын білу.

 

Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар:

1) жеке куәлігінің көшірмесі;

2) соңғы жұмыс орнынан кадр қызметі куәландырған кадрларды есепке алу жөніндегі жеке іс парағы;

3) автобиография;

4) жоғары білімі, академиялық және ғылыми дәрежесі туралы дипломдардың, ғылыми атағы туралы құжаттардың көшірмелері мен салыстыру үшін олардың түпнұсқалары;

5) қайта даярлау және біліктілікті арттыру сертификаттарының (бар болған жағдайда) көшірмелері мен салыстыру үшін олардың түпнұсқалары;

6) № 075/у нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы медициналық анықтама (дәрігерлік кәсіби-кеңестік қорытынды);

7) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген психоневрологиялық ұйымнан анықтама;

8) мемлекеттік қызметтер туралы заңнамаға сәйкес құжаттар ұсынылатын күнге дейін бір жылдан аспайтын уақытта берілген наркологиялық ұйымнан анықтама;

9) Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті беретін тұлғаның қылмыстық құқық бұзушылық жасағаны туралы есепке алудың болуы не болмауы туралы анықтама.

10) конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби деңгейіне қатысты қосымша ақпарат беруге құқылы;

11) сыбайлас жемқорлық қылмыс жасағаны туралы мәліметтердің болуы не болмауы туралы анықтама;

12) конкурсқа қатысушы Департаментті дамытудың 3 жылға арналған перспективалық жоспарын ұсынуы тиіс.

Конкурсқа қатысу үшін құжаттарды қабылдау хабарландыру жарияланған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Конкурстың өтетін күні мен орны қосымша хабарланатын болады. Жоғарыда көрсетілген құжаттарды белгіленген мерзімде университеттің  HR-қызметіне (226 каб.) тапсыру қажет, телефоны: 8 (7182) 67-36-65, 87002476207.

| 398
Толығырақ
2023-04-03

Оқытушыларға арналған Erasmus + !

 

International Office 2022-2023 оқу жылының көктемгі семестрінде Кастилия-Ла-Манча университетінде дәріс оқу үшін (құрылыс, гуманитарлық ғылымдар, экономика) Erasmus + бағдарламасы бойынша конкурс жариялайды.

Конкурсқа қатысу үшін ағылшын тілінде CV, ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын сертификат (кемінде B2), факультет деканынан және/немесе кафедра меңгерушісінен ұсыным хат, дәрістер жоспарын ұсыну қажет.

Шығындар Erasmus + бағдарламасымен жабылады.

 

Барлық сұрақтар бойынша International Office (251 каб.), эл.пошта dmspsu@mail.ru немесе тел.: +7-7182-67-36-25 (12-92).

| 397
Толығырақ
2023-03-30

Оқытушыларға арналған Erasmus +!

 

International Office Польшаның Конин қаласындағы Қолданбалы ғылымдар академиясында 2022-2023 оқу жылының көктемгі семестрінде Erasmus + бағдарламасы бойынша дәріс оқу (шет тілдері, гуманитарлық ғылымдар, экономика) үшін конкурс жариялайды.

 

Конкурсқа қатысу үшін ағылшын тілін меңгеру деңгейін растайтын сертификат (кемінде B2), факультет деканынан және/немесе кафедра меңгерушісінен ұсыным хат ұсыну қажет.

 

Шығындар Erasmus + бағдарламасымен жабылады.

 

Құжаттар пакетін International Office (251 каб.) 2023 жылғы 4 сәуірге дейін тапсыру керек.

Барлық сұрақтар бойынша International Office (251 каб.), эл.пошта dmspsu@mail.ru немесе тел.: +7-7182-67-36-25 (12-92).

| 396
Толығырақ
2023-03-30

-

| 395
Толығырақ
2023-03-28

-

| 394
Толығырақ
2023-03-13

                                                  Тренингтерге қатысуға өтінімдер қабылдау жарияланды!!!

Халықаралық білім беру жөніндегі американдық Кеңес Өзбекстанның Ташкент және Самарқанд қалаларында екі тренингке қатысуға өтінімдер қабылдау туралы хабарлайды. Тренинг туралы мәліметтерді төменде хатта таба аласыз.

Сізден мынаны ескеруіңізді сұраймын:

2023 жылғы 27-28 сәуірде Ташкент қаласында өткен Тренинг жоғары рейтингі бар шетелдік журналдарда жариялау тәжірибесі бар профессорлар мен ғылыми қызметкерлер үшін есептелген.

Самарқанд қаласындағы Тренинг 2023 жылғы 1-2 мамырда кіші ғылыми қызметкерлер мен өз мансабын бастаушы оқытушылар/профессорлар үшін есептелген.


Екі іс-шара да ағылшын тілінде болады, аударма берілмейді. B2-C1 (Upper Intermediate – Advance) деңгейінде ағылшын тілін білу міндетті.


Өтінімдер төмендегі сілтемелер бойынша онлайн қабылданады.

Ташкент қаласындағы тренинг сілтеме 2023 жылғы 19 наурызға дейінгі мерзім.

Самарқанд қаласындағы тренинг сілтеме 2023 жылдың 25 наурызына дейін

| 393
Толығырақ
2023-03-10