Жобаның атауы: Project Erasmus+ №609563-EPP-1-2019-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP
Internationalising Master Programmes in Agriculture via English Medium Instruction (IMPROvE _AGRO)
_______________________________________________________________________
 Ағылшын тілінде оқыту арқылы ауыл шаруашылығындағы магистрлік бағдарламаларды интернационализациялау
 
Грант мөлшері997 611 евро.

 
Жоба мерзімі – 3 жыл (36 ай), 2020 жылдың 15 қаңтарынан 2023 жылдың 15 қаңтарына дейін.

Эразмус+ жобасының түрі Capacity Building for Higher Education: Бірлескен жоба (JP) оқу жоспарын жасау (Curriculum Development)
 
Еуропалық серіктестер:
Freiburg University of Education                                         Германия
Aston University                                                                   Ұлыбритания
Aristotelio Panepistimio Thessalonikis                                 Греция
 

Еуропалық емес серіктестер:
Tyumen State University                                                      Ресей
Altai State Agricultural University                                       Ресей
Krasnoyarsk  State Agricultural University                          Ресей
Kazakh National Agrarian University                                  Қазақстан
Toraighyrov University                                                         Қазақстан
Mongolian University of Life Sciences                                Монголия
National University of Mongolia                                          Монголия
LLC “Centre for Molecular and Cellular Bioengineering”   Ресей
Tobolsk Complex Scientific Station                                     Ресей
 
Жобаның үйлестірушілері: Фрайбург педагогикалық университеті (Германия) және Тюмень мемлекеттік университеті (РФ).


Жобаның мақсаттары:
• магистрлік бағдарламаларды ЕО сапа стандарттарына жақындату, ағылшын тілін оқыту тілі ретінде енгізу (English Medium Instruction -EMI) және аралас оқыту форматын енгізу арқылы Қазақстан, Моңғолия және Ресейдегі қоғамдардың модернизациясы мен интернационализациясына ықпал ету (Blended learning);
• ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы үшін мамандар даярлайтын Азия және Еуропа университеттері арасында студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын арттыру;
• жоғары білімге, әсіресе осал топтар үшін қол жетімділікті арттыру;
• бірлескен деңгейлердің дамуына ықпал ету (екі/көп дәрежелі дипломдар).
 
Жобада қабылданған негізгі тәсіл барлық еуропалық емес серіктестер үшін жалпы аймақтық басымдық болып табылатын ауыл шаруашылығы және орман шаруашылығы үшін мамандар даярлау бағытындағы білім беру пәндері шеңберіндегі негізгі модульдерді жаңарту және дамыту болып табылады. Осылайша, жоба Қазақстан, Моңғолия және Ресей арасындағы аймақтық ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ осы елдер мен ЕО арасындағы халықаралық ынтымақтастықтың жаңа перспективаларын жасауға бағытталған, бұл өз кезегінде ұлттық жоғары білім беру жүйесін реформалауға ықпал етеді.
 
Жобаның міндеттері:
 
1. Магистрлік бағдарламаларды интернационализациялаудың жаңа моделін жасау.
2. Кадрларды қайта даярлау және білім беру ресурстарын жаңарту арқылы жоғары оқу орындарында оқыту мүмкіндіктерін кеңейту.
3. Магистранттарға халықаралық деңгейде білім беру ресурстарына қол жетімділікті жақсарту үшін көптілді электронды оқытуға мүмкіндік жасау.
4. ЕО серіктес елдерінің университеттерінің магистрлік оқу бағдарламаларына жаңа модульдерді енгізу, оларды ағылшын тілінде (EMI) аралас оқыту түрінде және ЕО сапа стандарттарына сәйкес оқыту.
5. Халықаралық академиялық ұтқырлықтың артуы арқылы интернационализация әлеуетін құру.