Хабарлама

Уважаемые  коллеги!

            Доводим до Вашего сведения,  что согласно  Справке о государственной регистрации юридического лица от  07.07.2020 года № 17462-1945-АО РГП на ПХВ «Павлодарский государственный имени С. Торайгырова» Министерства образования и науки Республики Казахстан  реорганизовано в некоммерческое акционерное общество «Торайгыров университет» со стопроцентным участием государства в уставном капитале.  

           С этой даты  Университет  функционирует  с полным  наименованием:

 на государственном языке  «Торайгыров университеті»  коммерциялық емес  акционерлік  коғамы;

  на русском языке       некоммерческое акционерное  общество «Торайгыров  университет»;

на английском языке  non-profit limited company  «Toraighyrov University».

          БИН (бизнес-идентификационный  номер)  99 01 4000 46 54

           Уполномоченным лицом  Некоммерческого  акционерного  общества «Торайгыров университет» избран Бегентаев Мейрам  Мухаметрахимович.

До формирования  органов общества  НАО    вся документация направляется и подписывается уполномоченным лицом Бегентаевым М.М.

          Согласно ст.47 Трудового кодекса Республики Казахстан  «Трудовые отношения при изменении наименования, ведомственной принадлежности работодателя, смене собственника акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, реорганизации работодателя – юридического лица»

          В случаях изменения наименования, ведомственной принадлежности работодателя, смены собственника акций (долей участия в уставном капитале) юридического лица, реорганизации работодателя – юридического лица трудовые отношения с работниками продолжаются без изменений.

 

                                                                   С уважением  HR  служба

Толығырақ
2020-07-08
Хабарлама

ШЫҰУ бағдарламасы аясында Солтүстік-Қытай электр энергетикалық университеті "Энергетика" бағыты бойынша университетіміздің оқытушыларын «Жаңартылатын энергия көздері жүйесінің техникалық дайындығы 2020» атты тренигтен өтуге шақырады.

Оқудың басталуы: 11.10.2020-04.11.2020.

Орын саны- 2.

Тыңдаушылардың жасы: 55 жасқа дейін.

Өтініштер 2020 жылдың 18 тамызына дейін қабылданады.

Бағдарламаға қатысу үшін ағылшын тілін жоғары деңгейде білу міндетті, жақсы физикалық қалыпта болу керек.

Солтүстік-Қытай электрэнергетикалық университеті оқу, тұру, тамақтану, жергілікті көлік және жазатайым оқиғалардан сақтандыруды өз тарапынан қамтамасыз етеді.

Оқу бағдарламасын және толық ақпаратты сіз Қосымшадан1 көре аласыз.

Қажетті құжаттар: қатысуға өтінімді толтыру (Application form), фото 3*4, паспорт, резюме (CV), жұмыс берушіден ұсыныс хат. Құжаттардың скан нұсқасын mobilnost_psu@mail.ru электрондық поштасына жіберу қажет.

Толық ақпаратты  Академиялық ұтқырлық орталығынан (260 каб), mobilnost_psu@mail.ru электронды поштасы арқылы немесе тел.: +7-7182-67-36-65 (1205) біле аласыз.

Толығырақ
2020-06-23
Хабарлама

Құрметті білім алушылар! Порталда оқу процесінде босаған бакалавриат пен магистратураның бос гранттарын беруге өтініштерді онлайн-қабылдау жүргізілуде cos.psu.kz сілтеме бойынша: https://cos.psu.kz/authorization.php студенттерге қызмет көрсету орталығында 2020 жылдың 30 маусымына дейін.
Конкурсқа қатысу үшін шарт негізінде білім алушы келесі құжаттарды қоса беруі қажет::
* конкурсқа қатысу туралы ректордың атына өтініш;
* транскрипт өтініші;
• жеке куәліктің көшірмесі
Бос орындар тізімі университет порталында, "студенттерге" - "Stop сыбайлас жемқорлық" бөлімінде орналастырылған (сілтеме: https://tou.edu.kz/ru/component/content/article?layout=edit&id=7412&Itemid=798)
Конкурс аралық аттестаттау нәтижелері бойынша GPA үлгерімінің орташа балы негізінде өткізіледі. GPA үлгерімінің орташа балының көрсеткіштері бірдей болған жағдайда (Grade Point Average – Грейт Поинт Эверейдж) тек А, А- ("өте жақсы") бағалары , одан кейін – А, А- ("өте жақсы") - В+, В–, С+ ("жақсы") бағалары, одан әрі-оқудың барлық кезеңіндегі аралас бағалары бар білім алушылар басым құқыққа ие болады.
Үміткерлердің өтініштері білім беру бағдарламаларының топтары, оқу нысандары мен мерзімдері бойынша келіп түскен жылын ескере отырып қаралады және университеттің Ғылыми кеңесінің қарауына шығарылады. Білім беру бағдарламалары тобы бойынша үміткерлер болмаған жағдайда, бос білім беру гранттары дайындық бағыты немесе білім беру саласы ішінде қайта бөлінеді.

Толығырақ
2020-06-10
Хабарлама

Құрметті білім алушылар! Порталда оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер беруге өтініштерді онлайн-қабылдау жүргізіледі cos.psu.kz сілтеме бойынша: https://cos.psu.kz/authorization.php (студенттерге қызмет көрсету орталығы)
Құжаттар тізімі, оқу ақысын төлеу бойынша жеңілдіктер алу үшін қажетті

1. Өтініш
2. Транскрипт
3. Жеке куәліктің көшірмесі
4. Ата-анасының қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі, қорғаншылық туралы шешім, ата-ана құқығынан айыру туралы шешім (жетім балаларға));
5. Мүгедектігі туралы анықтама (мүгедектерге));
6. Туу туралы куәліктің көшірмесі, ата-анасының біреуінің қайтыс болуы туралы куәліктің көшірмесі немесе анасының сөзінен әкесінің жазбасы туралы АХАЖ бөлімінен анықтама, ата-анасының біреуінің ата-ана құқықтарынан айыру туралы шешім (бір ата-анасы бар білім алушыларға))
7. Ата-анасының мүгедектігі туралы анықтаманың көшірмесі, студенттің туу туралы куәлігінің көшірмесі (мүгедек ата-анасы бар білім алушыларға));
8. Отбасының құрамы туралы тұрғылықты жерінен анықтама (көп балалы);
9. С. Торайғыров атындағы ПМУ-да барлық білім алушылардың жеке куәліктерінің көшірмелері, оқу орнынан анықтама, отбасы құрамы туралы тұрғылықты жерінен анықтама (ақылы негізде оқитын бір отбасынан шыққан студенттерге (барлық оқу түрі, 22 жасқа дейінгі), ата-анасының асырауындағы);
10. Университет кадрлар бөлімінен анықтама (университет қызметкерлері ата-аналары бар студенттерге).
Барлық аталған құжаттар порталда GPEG форматында тіркеледі.

Толығырақ
2020-06-09
Бағдарламаны іздеу