​​​​​​​Біздің жетістіктер

Біздің жетістіктеріміз

- Студенттер мен магистранттарды оқытудың кредиттік-модульдік технологиясы енгізілді, білім берудің құзыреттілік тәсіліне көшуге дайындық жүзеге асырылды.

- Қазіргі еңбек нарығының қажеттіліктеріне байланысты оқу процесіне инновациялық оқу білім беру бағдарламалары әзірленіп, енгізілді, практика базаларымен белсенді ынтымақтастық жүзеге асырылды.

- Академиялық ұтқырлық аясында 2022 жылы Торайғыров университеті 18 университетпен (Беларусь, Ресей, Германия, АҚШ, Түркия, Чехия, Польша, Болгария, Ұлыбритания) ынтымақтастық туралы шарттарға қол қойды. Факультетте халықаралық ынтымақтастық туралы барлығы 24 шарт бар.

2023 жылы гуманитарлық және әлеуметтік ғылымдар факультетіне "ҚР жоғары оқу орындарына оқытушылық қызмет үшін шетелдік мамандарды тарту" ҚР ҒЖБМ бағдарламасы есебінен 3 шетелдік ғалым тартылды : Түркия (1), Чехия (1).

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың ғылыми тағылымдамадан өтуі. 2022 жылы жоғары оқу орнынан кейінгі 48 білім алушы