Кафедра тарихы

Экономика кафедрасы 1991 жылы құрылған, ол университеттің алғашқы экономикалық кафедрасы болды.

Қазіргі уақытта кафедрада 38 оқытушы жұмыс істейді, оның ішінде 30 штаттық оқытушы және 8 сырттай жұмыс істейді. Оның ішінде 8 профессор, 10 қауымдастырылған профессор, 10 аға оқытушы, 2 оқытушы (ассистент) бар.

Кафедра құрылған сәттен бастап оқытушылар экономика және басқару саласындағы түрлі конкурстарға, жобаларға, бағдарламаларға, экономика және басқару саласындағы бірқатар ғылыми-практикалық жобаларды әзірлеуге белсенді қатысады, оқытудың заманауи әдістері мен нысандарын: кейс және тест технологияларын, іскерлік және рөлдік ойындарды, презентациялар мен модерацияларды, баспасөз конференцияларын және даулар және Интернет-технологиялар және басқалар.

Кафедра" Торайғыров университеті "КЕАҚ" Экономика және құқық " факультетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.