Білім беру бағдарламалары

8D07101 МАШИНА ЖАСАУ

Бітірушінің біліктілігі

"Машина жасау" білім беру бағдарламасының (ғылыми және педагогикалық) түлегіне 8D07101 - Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша "философия докторы (PhD)" дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы:

Бітірушінің кәсіби қызметінің саласы машина жасау өндірісімен байланысты ғылым мен техника саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: машина жасау кәсіпорындар, машина жасау кәсіпорындары; кез келген үлгідегі ғылыми-зерттеу ұйымдары, машина жасау саласында кадрларды даярлау мен қайта даярлауды жүзеге асыратын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіби қызмет пәндері технологиялылығы болып табылады: машина бөлшектерін механикалық өңдеудің және құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; конструкторлық: технологиялық жабдықтарды, кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық жабдықтарды, стандартты емес жабдықтарды жобалау; пайдалану: машина жасау зауыттарының жабдықтарын пайдалану және жөндеу; ғылыми-зерттеу: технологиялық процестердің сапасын, жабдықтардың технологиялық сипаттамаларын, өңдеудің прогрессивті әдістерін, жабдықтардың перспективалық түрлерін және т.б. зерттеу; ұйымдастыру-басқару: өндірістік процестерді ұйымдастыру және басқару; ақпараттық-компьютерлік: инженерлік еңбектік бағдарламалық қамтамасыз етуді құру.

Кәсіби қызмет түрлері: өндірістік-технологиялық, ұйымдастыру-басқару, жобалау-конструкторлық, ғылыми-зерттеу және ақпараттық-компьютерлік.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының бітірушісі:

Білу және түсіну:

- Машина жасаудағы инженерлік қызметтің негізгі түсініктерін, заңдары мен әдістерін білу;

- машина жасау өндірісінің негізгі технологиялық процестерін, олардың аппаратуралық қамтамасыз етілуін және автоматтандыру деңгейін, олардың экологияға және адамның тіршілік әрекетіне әсерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік апаттылық), өндірістің экономикалық аспектілерін білу.

Білім мен түсініктерің қолдану:

- Ақпараттық технологиялар арқылы физиканың, химияның, математиканың негізгі ережелерін қолдана отырып инженерлік есептерді орындау;

- өндірістік міндеттерді шешу үшін, күнделікті жағдайларда өндірісті технологиялық дайындау үшін технологиялық процестер мен материалдарды зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін қолдану.

Пікірлерді қалыптастыру:

- инженерлік есептеулер мен технологиялық процестер мен материалдарды зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытынды жасау, одан әрі шешімдердің нұсқаларын табу, орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер жасау.

Коммуникативтік қабілеттер:

- командада жұмыс істеу;

- кәсіби және кәсіби емес аудитория үшін баяндамалар мен есептер түрінде шешім нәтижелерін ұсыну.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- технологиялық процестерді дамыту және жаңа машиналар мен агрегаттарды құрастыру, Технологиялық процестер мен материалдарды зерттеу әдістері мәселелері бойынша жаңа ақпаратты өз бетімен игеру және талдау.

 

Ғылыми және оқу ұйымдарымен, бизнес-серіктестермен, әлеуметтік серіктестермен және ұйымдармен ынтымақтастық

2021 жылы техникалық реттеу, стандарттау, өлшем бірлігін қамтамасыз ету мәселелері бойынша РМК "Қазстандарт" Павлодар филиалы мен  НАҚ "Торайғыров университеті"  бірлескен қызметінің меморандумы мен жоспары жасалды.

Бірнеше жыл бойы кафедра келесі оқу ұйымдарымен тығыз жұмыс істейді: Қарағанды техникалық университеті, Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті, Д. Серікбаев атындағы Шығыс-Қазақстан техникалық университеті, Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті (диссертацияларды алдын ала қорғау, еңбектерді бірлесіп шығару, ғылыми семинарлар, олимпиадалар, академиялық ұтқырлық, ғылыми стажировкада және т.б.).

Бірнеше жыл бойы кафедра шетелдік жоғары оқу орындарымен Чех техникалық университеті, Люблин политехникалық университеті (Польша), Н.Э. Бауман атындағы Мәскеу мемлекеттік техникалық университеті (Мәскеу қ.), Ю.А. Гагарин атындағы Саратов мемлекеттік техникалық университеті, И. Н. Ульянов атындағы Чуваш мемлекеттік университеті, Братск мемлекеттік университеті, Рига техникалық университеті (бірлескен еңбектер басылымы, академиялық ұтқырлық, ғылыми стажировка және т. б.) тығыз байланыста.

Техника ғылымдарының докторы, профессор Янюшкин А. С., И. Н. Ульянов атындағы Чуваш мемлекеттік университеті, докторлық диссертациялардың шетелдік жетекшісі болып табылады.

Кафедра " ERG Service "АҚ, "KSP Steеl" ЖШС ПФ, "Казхром" ТҰК" АҚ филиалы - Ақсу ферроқорытпа зауыты,  "Алюминий Казахстана" АҚ,  "Қазақстан электролиз зауыты" АҚ, «Дафа» ЖШС, "ҚазСтИн" РМК ПФ, "Павлодар металл конструкциялары зауыты" ЖШС кәсіпорындарымен тығыз жұмыс істейді - Имсталькон" ЖШС, "Павлодар бақылау және диагностика орталығы" ЖШС, "Өңірлік ғылыми-практикалық орталығы"  "Жүйе" ЖШС, (кәсіби практикаларды өткізу, түлектерді жұмысқа орналастыру, Syllabus келісімдеу, кәсіпорын қызметкерлерінің модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеуге және келісуге қатысуы, ПОҚ біліктілігін арттырудан өтуі, және т.б.).

6В07102 - МАШИНА ЖАСАУ

Бітірушінің біліктілігі

«Машина жасау» білім беру бағдарламасының түлегіне 6В07102 – Машина жасау білім беру бағдарламасы бойынша «техника және технология бакалавры» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы бітірушінің біліктілік сипаттамасы

Бітірушінің кәсіби қызметінің саласы машина жасау өндірісімен байланысты ғылым мен техника саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: машина жасау кәсіпорындар, машина жасау кәсіпорындары; кез келген үлгідегі ғылыми-зерттеу ұйымдары, машина жасау саласында кадрларды даярлау мен қайта даярлауды жүзеге асыратын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіптік қызмет заттары технологиялық: машина бөлшектерін механикалық өңдеу және құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; конструкторлық: технологиялық жабдықтарды жобалау, кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық жабдықтарды, стандартты емес жабдықтарды жобалау; пайдалану: машина жасау зауыттарының жабдықтарын пайдалану және жөндеу; ғылыми-зерттеу: технологиялық процестердің сапасын, жабдықтардың технологиялық сипаттамаларын, өңдеудің прогрессивті әдістерін, жабдықтардың перспективалық түрлерін және т. б. зерттеу; ұйымдастыру-басқару: өндірістік процестерді ұйымдастыру және басқару; ақпараттық-компьютерлік: инженерлік еңбекті бағдарламалық қамтамасыз етуді құру.

Кәсіби қызмет түрлері: өндірістік-технологиялық; ұйымдастыру-басқарушылық; жобалау-конструкторлық, ғылыми-зерттеу және ақпараттық-компьютерлік..

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының бітірушісі:

Білу және түсіну:

- машина жасаудағы инженерлік қызметтің негізгі түсініктерін, заңдары мен әдістерін білу;

- машина жасау өндірістің негізгі технологиялық үрдістерін, олардың аппараттық қамтамасыз етуін және автоматтандыру деңгейін, олардың экологияға және адамның тіршілік әрекетіне әсерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік апаттылық), өндірістің экономикалық аспектілерін білу;

Білім мен түсініктерің қолдану

- ақпараттық технологиялар арқылы физиканың, химияның, математиканың негізгі ережелерін қолдана отырып инженерлік есептерді орындау;

- өндірістік міндеттерді шешу, күнделікті жағдайларда өндірісті технологиялық дайындау үшін технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін қолдану.

Пікірлерді қалыптастыру:

- инженерлік есептерінің және зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытынды жасау, одан әрі шешімдердің нұсқаларын табу, орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер жасау.

Коммуникативтік қабілеттер:

- командада жұмыс істеу;

- кәсіби және кәсіби емес аудитория үшін баяндамалар мен есептер түрінде шешім нәтижелерін ұсыну.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- жаңа машиналар мен агрегаттарды құрастыру, технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеу әдістері мәселелері бойынша жаңа ақпаратты өз бетімен игеру және талдау.

6В07501 – СТАНДАРТТАУ, СЕРТИФИКАТТАУ ЖӘНЕ МЕТРОЛОГИЯ (САЛАЛАР БОЙЫНША)

Бітірушінің біліктілігі

«Стандарттау, сертификаттау және метрология» білім беру бағдарламасының түлегіне 6В07501 –"Стандарттау, сертификаттау және метрология" (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша «техника және технология бакалавры» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы бітірушінің біліктілік сипаттамасы

Бітірушінің кәсіби қызметінің саласы-өнімге (қызметке), процесс пен жүйеге қойылатын нормалардың, ережелердің және талаптардың орындалуын анықтау, іске асыру және бақылау; оларды әзірлеу, өндіру, қолдану және метрологиялық қамтамасыз ету, өнімдер мен қызметтердің жоғары сапасы мен қауіпсіздігіне, өндіруші мен тұтынушы үшін жоғары экономикалық тиімділікке бағытталған.

Кәсіби қызметінің объектілері: Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері болып өнімдер (қызметтер), процестер мен жүйелер; кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтары; өлшеу, сынау және бақылау әдістері мен құралдары, Стандарттау, сертификаттау және сапа менеджменті жүйесінің нормативтік құжаттамасы; ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз ету табылады.

Кәсіптік қызмет заттары нормативтік және нормативтік-техникалық құжаттама, өлшеу, сынау және бақылау құралдары, метрологиялық қамтамасыз ету болып табылады

Кәсіби қызмет түрлері: ұйымдастыру-басқару; өндірістік-технологиялық; есептеу-жобалау; эксперименталды-зерттеу; инспекциялық; білім беру (педагогикалық).

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының бітірушісі:

Білу және түсіну:

- техникалық реттеудің инженерлік қызметінің негізгі түсініктерін, заңдары мен әдістерін білу;

- машина жасау өндірісін техникалық реттеудің негізгі процестерін, олардың аппаратуралық қамтамасыз етілуін және автоматтандыру деңгейін, олардың экологияға және адамның тіршілік әрекетіне әсерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік апаттылық), өндірістің экономикалық аспектілерін білу.

Білім мен түсініктерің қолдану

- ақпараттық технологиялар арқылы физиканың, химияның, математиканың негізгі ережелерін қолдана отырып инженерлік есептерді орындау;

- өндірістік міндеттерді шешу, күнделікті жағдайларда өндірісті технологиялық дайындау үшін технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін қолдану.

Пікірлерді қалыптастыру:

- инженерлік есептерінің және зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытынды жасау, одан әрі шешімдердің нұсқаларын табу, орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер жасау.

Коммуникативтік қабілеттер:

- командада жұмыс істеу;

- кәсіби және кәсіби емес аудитория үшін баяндамалар мен есептер түрінде шешім нәтижелерін ұсыну.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- жаңа машиналар мен агрегаттарды құрастыру, технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеу әдістері мәселелері бойынша жаңа ақпаратты өз бетімен игеру және талдау.

7M07103 - МАШИНА ЖАСАУ

Бітірушінің біліктілігі

«Машина жасау» білім беру бағдарламасының түлегіне 7М07103 – Машина жасау (ғылыми және педагогикалық) білім беру бағдарламасы бойынша «техника ғылымдарының магистрі» дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы бітірушінің біліктілік сипаттамасы:

Бітірушінің кәсіби қызметінің саласы машина жасау өндірісімен байланысты ғылым мен техника саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: машина жасау кәсіпорындар, машина жасау кәсіпорындары; кез келген үлгідегі ғылыми-зерттеу ұйымдары, машина жасау саласында кадрларды даярлау мен қайта даярлауды жүзеге асыратын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіптік қызмет заттары технологиялық: машина бөлшектерін механикалық өңдеу және құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; конструкторлық: технологиялық жабдықтарды жобалау, кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық жабдықтарды, стандартты емес жабдықтарды жобалау; пайдалану: машина жасау зауыттарының жабдықтарын пайдалану және жөндеу; ғылыми-зерттеу: технологиялық процестердің сапасын, жабдықтардың технологиялық сипаттамаларын, өңдеудің прогрессивті әдістерін, жабдықтардың перспективалық түрлерін және т. б. зерттеу; ұйымдастыру-басқару: өндірістік процестерді ұйымдастыру және басқару; ақпараттық-компьютерлік: инженерлік еңбекті бағдарламалық қамтамасыз етуді құру.

Кәсіби қызмет түрлері: өндірістік-технологиялық; ұйымдастыру-басқарушылық; жобалау-конструкторлық, ғылыми-зерттеу және ақпараттық-компьютерлік.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының бітірушісі:

Білу және түсіну:

- машина жасаудағы инженерлік қызметтің негізгі түсініктерін, заңдары мен әдістерін білу;

- машина жасау өндірістің негізгі технологиялық үрдістерін, олардың аппараттық қамтамасыз етуін және автоматтандыру деңгейін, олардың экологияға және адамның тіршілік әрекетіне әсерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік апаттылық), өндірістің экономикалық аспектілерін білу.

Білім мен түсініктерің қолдану

- ақпараттық технологиялар арқылы физиканың, химияның, математиканың негізгі ережелерін қолдана отырып инженерлік есептерді орындау;

- өндірістік міндеттерді шешу, күнделікті жағдайларда өндірісті технологиялық дайындау үшін технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін қолдану.

Пікірлерді қалыптастыру:

- инженерлік есептерінің және зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытынды жасау, одан әрі шешімдердің нұсқаларын табу, орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер жасау.

Коммуникативтік қабілеттер:

- командада жұмыс істеу;

- кәсіби және кәсіби емес аудитория үшін баяндамалар мен есептер түрінде шешім нәтижелерін ұсыну.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- жаңа машиналар мен агрегаттарды құрастыру, технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеу әдістері мәселелері бойынша жаңа ақпаратты өз бетімен игеру және талдау.

 

7M07153 - МАШИНА ЖАСАУ

Бітірушінің біліктілігі

"Машина жасау" білім беру бағдарламасының түлегіне 7М07153 - Машина жасау (профильді) білім беру бағдарламасы бойынша "техника және технология магистрі" дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы бітірушінің біліктілік сипаттамасы:

Бітірушінің кәсіби қызметінің саласы машина жасау өндірісімен байланысты ғылым мен техника саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: машина жасау кәсіпорындар, машина жасау кәсіпорындары; кез келген үлгідегі ғылыми-зерттеу ұйымдары, машина жасау саласында кадрларды даярлау мен қайта даярлауды жүзеге асыратын техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары.

Кәсіптік қызмет заттары технологиялық: машина бөлшектерін механикалық өңдеу және құрастырудың технологиялық процестерін әзірлеу; конструкторлық: технологиялық жабдықтарды жобалау, кескіш құралдарды, технологиялық және аспаптық жабдықтарды, стандартты емес жабдықтарды жобалау; пайдалану: машина жасау зауыттарының жабдықтарын пайдалану және жөндеу; ғылыми-зерттеу: технологиялық процестердің сапасын, жабдықтардың технологиялық сипаттамаларын, өңдеудің прогрессивті әдістерін, жабдықтардың перспективалық түрлерін және т. б. зерттеу; ұйымдастыру-басқару: өндірістік процестерді ұйымдастыру және басқару; ақпараттық-компьютерлік: инженерлік еңбекті бағдарламалық қамтамасыз етуді құру.

Кәсіби қызмет түрлері: өндірістік-технологиялық; ұйымдастыру-басқарушылық; жобалау-конструкторлық, ғылыми-зерттеу және ақпараттық-компьютерлік.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының бітірушісі:

Білу және түсіну:

- машина жасаудағы инженерлік қызметтің негізгі түсініктерін, заңдары мен әдістерін білу;

- машина жасау өндірістің негізгі технологиялық үрдістерін, олардың аппараттық қамтамасыз етуін және автоматтандыру деңгейін, олардың экологияға және адамның тіршілік әрекетіне әсерін (еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік апаттылық), өндірістің экономикалық аспектілерін білу.

Білім мен түсініктерің қолдану

- ақпараттық технологиялар арқылы физиканың, химияның, математиканың негізгі ережелерін қолдана отырып инженерлік есептерді орындау;

- өндірістік міндеттерді шешу, күнделікті жағдайларда өндірісті технологиялық дайындау үшін технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеудің негізгі ұғымдарын, заңдары мен әдістерін қолдану.

Пікірлерді қалыптастыру:

- инженерлік есептерінің және зерттеу нәтижелері бойынша орындалған жұмыстардың сапасы туралы қорытынды жасау, одан әрі шешімдердің нұсқаларын табу, орындалған жұмыстардың нәтижелері бойынша есептер жасау.

Коммуникативтік қабілеттер:

- командада жұмыс істеу;

- кәсіби және кәсіби емес аудитория үшін баяндамалар мен есептер түрінде шешім нәтижелерін ұсыну.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- жаңа машиналар мен агрегаттарды құрастыру, технологиялық машиналар мен жабдықтарды зерттеу әдістері мәселелері бойынша жаңа ақпаратты өз бетімен игеру және талдау.

7М07502 - МЕТРОЛОГИЯ

Бітірушінің біліктілігі

"Метрология" (ғылыми және педагогикалық) білім беру бағдарламасының түлегіне 7М07502 - Метрология білім беру бағдарламасы бойынша " техника ғылымдарының магистрі" дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы:

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы ғылым және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: мемлекеттік басқару органдары, жоғары оқу орындары және ғылыми-зерттеу мекемелері, өнімге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтарына, өлшеу әдістері мен құралдарына, сынаулар мен бақылауға, нормативтік құжаттарға, сапа менеджменті жүйесіне, ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз етуге, өлшеу техникасын жобалауға, жасауға және пайдалануға тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі мекемелер.

Кәсіби қызмет пәндері метрология және метрологиялық қамтамасыз ету саласында эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және жүзеге асыру; метрологиядағы инновациялық, кәсіпкерлік, кешенді инженерлік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру (нарық қажеттілігін зерттеу, оларды қанағаттандыру үшін мүмкіндіктерді іздеу, өндірісті жоспарлау, жобалық менеджмент); өндірісті және аралас салаларды басқару және ұйымдастыру болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері: ғылыми-зерттеу; педагогикалық, жобалау-іздестіру, жобалау-технологиялық, ұйымдастыру-басқару

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының түлегі ие болады:

Білім және түсіну

- жаңа білім мен инновацияларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін ғылым, басқару психологиясы, менеджмент, метрология, ақпараттық технологиялар әдіснамасы саласында интеграцияланған білімді меңгеру.

Білім мен түсінуді қолдану:

- метрология және сабақтас салаларда күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми үдерістер мен кәсіпкерліктің тиімділігін арттыру және дамыту үшін жобалау қызметінде кәсіби және зерттеу дағдыларын қолдану.

Пікір қалыптастыру:

- өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін талдау, одан әрі зерттеу нұсқаларын табу, орындалған зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп құру.

Коммуникативтік қабілеттер:

- кәсіби ортада идеяларды талқылау, қорытындыларды дәлелдеу.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алуға дайын.

7М07552  - МЕТРОЛОГИЯ

Бітірушінің біліктілігі

"Метрология" (профильді) білім беру бағдарламасының түлегіне 7М07552 - Метрология білім беру бағдарламасы бойынша "техника және технология магистрі" дәрежесі беріледі.

Білім беру бағдарламасы түлектерінің біліктілік сипаттамасы:

Бітірушінің кәсіби қызмет саласы ғылым және өндірісті метрологиялық қамтамасыз ету саласы болып табылады.

Кәсіби қызметінің объектілері: мемлекеттік басқару органдары, жоғары оқу орындары және ғылыми-зерттеу мекемелері, өнімге (қызметтерге), процестерге (жұмыстарға), кәсіпорындар мен сынақ зертханаларының (орталықтарының) жабдықтарына, өлшеу әдістері мен құралдарына, сынаулар мен бақылауға, нормативтік құжаттарға, сапа менеджменті жүйесіне, ғылыми, өндірістік, әлеуметтік және экологиялық қызметті метрологиялық қамтамасыз етуге, өлшеу техникасын жобалауға, жасауға және пайдалануға тікелей қатысы бар мемлекеттік және мемлекеттік емес бейіндегі мекемелер.

Кәсіби қызмет пәндері метрология және метрологиялық қамтамасыз ету саласында эксперименттік зерттеулерді жоспарлау және жүзеге асыру; метрологиядағы инновациялық, кәсіпкерлік, кешенді инженерлік қызметті жоспарлау және жүзеге асыру (нарық қажеттілігін зерттеу, оларды қанағаттандыру үшін мүмкіндіктерді іздеу, өндірісті жоспарлау, жобалық менеджмент); өндірісті және аралас салаларды басқару және ұйымдастыру болып табылады.

Кәсіби қызмет түрлері: зерттеу; жобалау-іздестіру, жобалау-технологиялық, ұйымдастыру-басқару.

Білім беру бағдарламасы бойынша оқу нәтижелері

Осы білім беру бағдарламасының түлегі ие болады:

Білім және түсіну

- жаңа білім мен инновацияларды сыни талдау, бағалау және синтездеу үшін ғылым, басқару психологиясы, менеджмент, метрология, ақпараттық технологиялар әдіснамасы саласында интеграцияланған білімді меңгеру.

Білім мен түсінуді қолдану:

- метрология және сабақтас салаларда күрделі әлеуметтік, өндірістік, ғылыми үдерістер мен кәсіпкерліктің тиімділігін арттыру және дамыту үшін жобалау қызметінде кәсіби және зерттеу дағдыларын қолдану.

Пікір қалыптастыру:

- өндірісті метрологиялық қамтамасыз етудің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін талдау, одан әрі зерттеу нұсқаларын табу, орындалған зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша есеп құру.

Коммуникативтік қабілеттер:

- кәсіби ортада идеяларды талқылау, қорытындыларды дәлелдеу.

Оқыту дағдылары немесе оқуға қабілеттілік:

- кәсіби қызметке қажетті жаңа білім алуға дайын.