Материалдық техникалық базасы

Осы кафедраның лабараториясы әмбебап және арнайы технологиялық жабдықпен қамтамасыз етілген, барлығы 30 бірлік, соның ішінде сандық бағдарлама басқаруы бар станоктар саны - 7, пісіру аппараты ТДМ-305, СПБ бойынша станоктардың оқытылу класстары,TEKRI металкескіш станогының эскпериментальдық зерттеулерінің виртуалды оқыту зертханасы .Әдістемелік сипаттағы мәселелерді шешу үшін кафедра компьютерлермен қамтамасыз етілген.

Кафедраның зертханалары құрамында «Метрология мен сынаулар», «Әмбебап станоктар зертханасы», «Мамандандырылған және әмбебап станоктар зертханасы», «СББ станоктары», «СББ станоктары. Оқу шеберханалары», «Сандық бағдарламалы басқаруы бар станоктар», сонымен бірге арнайы кабинеттер бар; «Машинажасау технологының кабинеті», профессор Дудак Николай Степанович атындағы металл кескіш құралдардың аудиториясы (аудитория 2017ж. қыркүйек айында ашылды) «Өндірісті технологиялық дайындау кабинеті». "Проммашкомплект"ЖШС шығаратын өніммен жабдықталуымен, жол картасына сәйкес "Проммашкомплект" ЖШС кәсіпорнымен ынтымақтастық шеңберінде осы кәсіпорынның қаражаты есебінен Б-210 аудиториясына жөндеу жүргізілді – "Проммашкомплект "ЖШС және" R. W. S. Wheelset "ЖШС (аудиторияның ашылуы 2018 жылдың қыркүйек айында өтті).

Әмбебап және сандық бағдарламалы басқарылатын білдектердің оқу шеберханасы

фото – «Тетік бетінің кедір-бұдырлығын анықтау» зертханалық жұмыс, Б-107В «Метрология және сынаулар» зертханасы.

Фото – Сандық басқару бағдарламасы бар станоктармен жабдықталған оқу классы.Бұрғылау - фрезерлеу станогы СББ.

Фото – Сандық басқару бағдарламасы бар станоктармен жабдықталған оқу классы. Токарлық станогы СББ.

Фото – Дудак Николай Степановичтің атындағы «Металл кескіш аспаптарының» аудиториясы

Ақпараттық-әдістемелік және кітапханалық қамтамасыз ету   

5В071200 – Машина жасау және 5В073200 – Стандарттау және сертификаттау 6М071200 – Машина жасау, 6М075000 - Метрология мамандығының барлық пәндері бойынша мемлекеттік және орыс тілдерінде кітапханалық секілді, кафедралық әдебиетпен де 100 пайыздық қамсыздандыруы бар.

Жиналған 50 жылдық кафедраның тәжірибиесі кадрларды дайындауда, әдістемелік көмек беруде, кадр потенциалы инженерлі мамандықты дайындауды қамтамасыз етеді.Оқу процессін ұйымдастыруда кафедра екі басты объективті әрекет ететін фактордан бастайды: ғылыми-техникалық прогресс және дамып келе жатқан нарық қатынасы.

Бұл факторлар маманның қазіргі кезгі моделін құруға бағытталған, ол оның идеологиялық ғылыми-педагогикалық қызметіне бағыттайды.

Кафедраның ғылыми жұмысының негізгі бағыттары болып табылады:

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Энергияның балама көздері.

5. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

Ғылыми – әдістемелік және ғылыми – зерттеу семинарлары,кафедраның оқытушыларымен қосылып орындалған. «Жел күшін» зерттеу бағытында қарастырылған дипломдық жобалар осы бағыт бойынша, металлкескіш станоктардың ауытқуларвн қайта өндіріске келтіру

Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

2003 жылы 04 сәуірден ректор бұйрығына сәйкес машина жасау және энергетика бойынша тәлімгерлердің «Машина жасау жэәне стандарттау» кафедрасында конструкторлық бюро қызмет жасайды. СКБда келесі бағыттар бойынша тәжірбие-конструкторлы жұмыстар орындалады :

- Энергия көзін тудыру негізінде электірлі энергияны алу көзінің дәстүрлі емес технологиясы.

Машина жасау және энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюрода Жел энергетикалық қондырғылардың жобалары әзірленді және қолданыстағы модельдері әзірленді:

- өнімділігі 4 л/мин жел көтеру қондырғысы;

- қуаты 120 Вт Жел энергетикалық қондырғы;

- айналу жиілігі мен қуаттың моментінің жел шоғырының конструктивтік параметрлерінен тәуелділігіне Тәжірибелік зерттеулер жүргізілді;

- сәттің, айналу жиілігінің және қуаттың ең жоғары мәнін қамтамасыз ететін жел доңғалағының конструктивтік параметрлері анықталды;

- орташа қуатты жел агрегаттарының техникалық және жұмыс жобалары орындалды;

- жел агрегаты бөлшектерінің бір бөлігі жасалды;

- электр станциясы режимінде Жел агрегатының жұмысын тексеру үшін қуаты 0,12 кВт жел энергетикалық қондырғысының жобасы орындалды және моделі жасалды:

– жел көтеру агрегаттарының екі түрінің техникалық жобаларын әзірлеу жүргізілді (техникалық жобаны орындау пайызы-100%). 2017-2018 оқу жылында аталған жобаны әзірлеуге Мж-402 тобының студенттері Айдарханов Д. А. және Жакенов М. К. қатысты. Дипломдық жобалауда (нақты жобалар).

Машина жасау және энергетика бойынша АКТБ «Орта қуатты жел агрегатының тәжірибелік-өнеркәсіптік үлгісінің жобасы» тақырыбы бойынша № 29/1961 ҒЗЖ м/б бойынша жұмыстар орындалды. Мемлекеттік бюджеттік ҒЗЖ ҚР БҒМ гранты бойынша 2012 жылдың қазан айынан 2014 жылдың желтоқсан айына дейін жалпы сомасы 4 млн.200 мың теңгеге орындалды. Тұрақты магниттердегі синхронды генераторды пайдалана отырып, қуаты 10 кВт жел энергетикалық қондырғысы және өнімділігі 3м3 сағатқа дейін жел көтеру қондырғысы әзірленді.

 

Фото – профессор, т.ғ.к.,машина жасау мен энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросының жетекшісі Шумейко И.А. күш басының жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп жатыр

Ғылыми жетекшісі проф. Шумейко И. А., студент Айдарханов Д., топ Мж-402, студенттер арасында "Үздік инновациялық жоба" республикалық байқауына қатысты.

«Электр энергиясын өндіру және су көтеру мүмкіндігімен отандық, ұтқыр, жеңіл монтаждалатын Жел энергетикалық қондырғысын әзірлеу» атты баяндамамен профессор Шумейко И. А. AKSU ECONOMIC FORUM форумына қатысты, 25.04.2018 ж.

"Менің Арманым" республикалық жобасына қатысу, топ студенттері Мж-402, Айдарханов Д., жоба тақырыбы агрегат негізінде сорғыға жетекті орналастыра отырып желкөтергіш агрегатты әзірлеу және ведомстволық біліктің корпусын өндіруді технологиялық дайындау; студенті гр. Мс-402, Жакенов М., жоба тақырыбы су көтеру үшін жел қондырғысының өндірісін конструкторлы-технологиялық дайындау, жетекті күш бастиегіндегі сорғыға орналастырумен, 2018 ж. қаңтар, ғылыми жетекші проф. Шумейко И. А.

Қауым. проф. (доц.) Итыбаева Г. Т., Мусина Ж. К. Ғылыми зерттеулерге арналған Clarivate Analytics ресурстары бойынша онлайн – семинарға қатысты, 25.10-02.11.2017 ж., 11 сағат көлемінде; оқытушы Исабек З. Р., 7 сағат, қатысушы сертификаты бар.

Бағыты: бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдары Дудак Н.С. профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) қатысу Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Қасенов А.Ж., дәрігер PhD Таскарина А.Ж.

Мақсаты: жаңа өңдеу әдістері мен құралдарын кесу конструкцияларын дамуымен машина бөлшектері жоғары сапалы бетінің емдеумен қамтамасыз ету ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды дамыту.

Міндеттері:

1. Машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін өңдеу қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа конструкцияларын және жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдарын дамыту;

3. Машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін емдеу ресурстық-энергия үнемдейтін жаңа буын Металл кескіш аспаптарды үшін ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:

- Жаңа буын жобалау, кинематика және динамика өңдеу ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды;

- Эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи ресурстардың энерготиімді жаңа буын Металл кескіш аспаптарды машина бөлшектерін беттік емдеу сапасына технологиялық факторлардың әсерін құрылған;

- Жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдарды жобалау әдістемесі.

Фото – Спиральды екітөбелі көлденең жиегі жоқ бұрғышы

Фото – Тартпажонғыш үңгілегіші

Фото – Тартпажонғыш ұңғылағышы

Фото – Төбесіз тістерімен кескіш ұңғылағыш

Практикалық маңыздылығы өндірістік құралдар құнын төмендету үшін, демек, жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдар құрылыстар, өңдеу сапасын жақсартады табылатындығында ресурстар мен энергия төмендеуіне әкелді құралы материалды, азайту, кесу үшін қолайлы жағдай жасау, және егжей.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндірістік және оқу үрдісіне енгізу бар 35-дан астам алдын ала патент және инновациялық патент.

2017-2018, 2018-2019 оқу жылдары 6М071200-Машина жасау, білім беру бағдарламасы - "Машина жасаудың инновациялық технологиялары", 6М075000 - Метрология - "метрологиядағы Инновациялық технологиялар" мамандықтары бойынша START - UP бағыты бойынша магистратурада білім алуда. проф. (доц.(Ғылыми жетекшісі профессор Шумейко И. А.), Каирбаев Р. (ғылыми жетекшісі қауым. проф. (доц.) Деревягин С. И.), Мұстафа С. (қауым. ғылыми жетекшісі проф. (доц. Ғылыми жетекшісі: Мусина Ж. К.).