Камкин Виктор Александрович
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
биология ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ қауымдастырылған профессор (доценті)
Білімі
жоғары: 2003 жылы С.Торайғыров атындағы ПМУ-дың биология-химия факультетін бітірді және университеттің генетика және биотехнология кафедрасына аға оқытушылық жұмысына қалдырылды. 2006 жылы аспирантураны бітіріп, 2009 жылы «Павлодар облысы шекарасындағы Ертіс өзені аңғарларында өсімдіктердің орналасу құрылыстарының заңдылықтары» тақырыпта кандидаттық диссертация қорғады.
Жұмыс тәжірибесі
14 жыл
Оқытатын пәндері
Общая фитопатология, Основы флористики, Управление лесными ресурсами, Ландшафтный дизайн, Интродукция декоративных растений, Лесозащита, Дендрология, Плодоводство, Газоноведение, Лекарственные растения леса.
Ғылыми басылымдары
70 аса жарияланған жұмыстары, соның ішінде 5 оқу құралы және 4 монографиясы бар. 1. Riparian zones. Characteristic, Management Practices and Ecological Impact / Nova Science Publisher, Inc., 2016. – New York. – P. 211-231. (в соавторстве) 2. Effect of Environmental Water Release on the State of Flora and Vegetation of the Steppe Plain Segment of the Irtysh River Floodplain / Oxidation Communications. – Bulgaria, 39, No. 1-1, 1-7 (2016). - P. 357-367. (в соавторстве) 3. Recreational Use of Urban and Suburban Forests Affects plant diversity in a Western Siberian City / Urban Forestry & Urban Greening 17 (2016) 92-103. - P. 92-103. (в соавторстве) 4. Lithophane Furcifera (Hufnagel, 1766) in Northeastern Kazakhstan (Lepidoptera, Noctuidae) / Biological Bulletin of Bogdan Chmelnitskiy Melitopol State Pedagogical University. ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2016. №1 – P. 409-415 (в соавторстве) 5. К понятию информационной технологии: трактовка с точки зрения становления экономики знаний / ПМУ хабаршысы. Педагогикалық сериясы. - №2, 2016. (в соавторстве) 6. Современное состояние и устойчивое развитие Баянаульского государственного национального природного парка. – в 2 томах. – Павлодар, 2012. – 296 с. (в соавторстве)
Ғылыми зерттеу саласы
Геоботаника және ботаникалық ресурс шаруашылығы
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- «Қазақстан ғылымына еңбегі сіңгені үшін» белгі, 2016 ж. - ҚР ғылым және білім министірлігінен алғыс хат; - «ЖОО үздік оқытушы» атты диплом; - «Қазақстанның орман шаруашылығының даму жағдайлары мен жетістіктері» жөнінде сертификат; - Өндірістік жүйедегі ғылыми зерттеу институттары мен тау –кең өндірісін өңдеуге, тау металлургиялық, өндірістерге заманауи лабараториялық және өлшеуіш құрылғыларды шығару жөнінде сертификат; - «Молекулалы – генетикалық әдістер мен биологиялық әртүрлілікті сақтау» сертификаты; - Қазақ тілі курсын жалғастырушылар жөнінде курс сертификаты; - ҚОТ бойынша халықаралық үлгідегі сертификат.
Кабинет нөмірі, корпус
A1-113
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 1295)
E-mail
vikkamkin@gmail.com