Ғылыми-зерттеулік жұмыстар

1) қауымдастырылған профессор В.А. Камкин және аға оқытушы Б. А. Шалабаевпен 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобалар бойынша гранттық қаржыландыруға арналған конкурсқа 12 ай іске асыру мерзімімен (ҚР БҒМ) өтінім дайындалды : Қазақстанның солтүстік-шығысындағы дәрілік өсімдіктердің интродукциялық әлеуетін зерттеу. Өтінім Ұлттық тестілеу орталығында ресми тексеру сатысында.
2) Камкин В. А. 2020 жылғы 12 қазандағы № 091/3 ҒЗЖ "БГНПП дәрілік өсімдіктерін түгендеу"тақырыбы бойынша ғылыми жетекшілік жасады.
3) В.А. Камкин 2020 жылдың 19 қарашасынан бастап 2020 жылдың 25 желтоқсанына дейін аға ғылыми қызметкер лауазымында "Торайғыров университеті" КЕАҚ мен Павлодар облысының спорт және туризм басқармасы арасында "Павлодар облысында жыл бойғы туризмді дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеу" тақырыбына № 59 ҒЗЖ Х/ж бойынша жұмыс тобының құрамына кіреді.
4) Камкин В.А. Павлодар облысының экологиялық кеңесінің құрамына кіреді және Павлодар қаласын көгалдандыру бағдарламасын әзірлеуге қатысады.
5) Алтыбаева А.К., Шалабаев Б.А. және Мұстафаева Н. Б. ERASMUS+ IMPROVeE бағдарламасы бойынша "ағылшын тілінде оқыту арқылы ауыл шаруашылығы саласындағы магистрлік бағдарламалардың Интернализациясы"тақырыбындағы жұмыс тобының құрамына кіреді.
6) Асқаров С.У., Какежанова з. е., Алтыбаева А. К. "ASTALAGRO "ЖШС-де ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесін ғылыми сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету"тақырыбы бойынша шаруашылық келісімшарт ҒЗЖ орындайды.
7) Какежанова з.е. "биогумус негізінде топырақ қоспаларын әзірлеу және олардың ауыл шаруашылығы дақылдарының шығымдылығына әсері"тақырыбында 12 айға ҚР БҒМ ПЦФ ҒЗЖ бойынша зерттеу тобының мүшесі болып табылады.
8) МАгр-12н гр магистранты Лещинский М. "гүл дүкені"стартап жобаларын несиелеу конкурсына қатысты.

Конференцияларға қатысу:
Кафедраның ПОҚ, студенттері мен магистранттары үш конференцияны ұйымдастыруға және өткізуге қатысты:
1) университеттің 60 жылдығына арналған "XII Торайғыров оқулары" атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференция.
2) "ХХ Сәтпаев оқулары" Жас ғалымдар, магистранттар, студенттер мен оқушылардың халықаралық ғылыми конференциясы
3) Мустафаев Б. А., Мустафаева Н. Б., Какежанова з. е. Қазақстан Республикасы Павлодар облысының құрғақ далалы аймағында биогумусты пайдалану кезінде топырақтың агрохимиялық қасиеттерінің және дәнді дақылдардың өнімділігінің Өзгеру ерекшеліктері / / "Аграрлық ландшафттар, олардың тұрақтылығы мен даму ерекшеліктері" халықаралық ғылыми экологиялық конференциясы – Краснодар : КубГАУ. – 475-481 бет.

Оқу құралдарын шығару:
"Орман фитопатологиясы" және "Павлодар облысының дәрілік өсімдіктері" оқу құралдарын қазақ тілінде қайта басып шығару бойынша жұмыс басталды.

Мақалалар Web of Science базасына кіретін журналдарда жарияланды
1) Serik Abeuov, Yuri Ermokhin, Olzhas Shoykin, Viktor Kamkin Diagnosis of Potatoes’s Requirements for Nitrogen Fertilizers on Chestnut Soils of Northern Kazakhstan / Proceedings of the International Scientific Conference The Fifth Technological Order: Prospects for the Development and Modernization of the Russian Agro-Industrial Sector (TFTS 2019). - p. 450-453.

БҒСБК және РҒДИ журналдарында мақалалар жарияланды
1) Абеуов С.К., Ермакова О. А., Камкин В. А. Торайғыров университетінің агротехнология кафедрасында қос дипломды білім беруді енгізу тәжірибесі // ПМУ Хабаршысы. Педагогикалық Серия. - №3, 2020.
2) Ж.г.Берденов, Е. х. Мендыбаев, Н. Маханова, А. Т. Бекетова, Камкин В. А. ЖҚЗ өңдеудің және талдаудың заманауи әдістері (Павлодар облысы Аққулы ауданы мысалында) / Қазақстан ғылымының жаңалықтары. № 1 (143). 2020. - Б.12-24.
3) Какежанова з. е., Кукушева а. Н., Аскаров С. У., Алтыбаева А. К. сары жоңышқаның Солтүстік-Шығыс Қазақстан даласы жағдайында Оңтүстік қара топырақтың құнарлылығына паросанимациялық мәдениет ретінде әсері // Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университетінің Вестигі. Техникалық, биологиялық, ауылшаруашылық, ветеринарлық, тарихи, экономикалық ғылымдар. - № 2(90)2020. -Бет-269-274. - ISSN 1607-2774
4) Кукушева а. Н., Какежанова з. е. және т. б. шабудың әртүрлі режимдерінде және тыңайтқыштарды қолдануда гибридті қымыздықты қолданудың тиімділігі // Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің хабаршысы. Техникалық, биологиялық, ауылшаруашылық, ветеринарлық, тарихи, экономикалық ғылымдар. - №4(92)2020. - ISSN 1607-2774
5) Алтыбаева А.К., Жаркова С. В. жаздық жұмсақ бидай сорттарының вегетациялық кезеңі, оның ізашарына және өсіру аймағына байланысты // Алтай мемлекеттік аграрлық университетінің хабаршысы - № 11 (193) – 2020. – 5-10 бет.

Әдістемелік және ғылыми семинарларға қатысу
Кафедра қызметкерлері ZOOM платформасында келесі тақырыптар бойынша әдістемелік семинарлар мен вебинарларға үнемі қатысты:
- Қорытынды бақылау мен аттестаттауды онлайн режимінде өткізу қағидалары;
- Электрондық ПОӘК талаптары
- Плагиатқа қарсы тексеру және авторлық құқықты қорғау ережелері;
- Білім беру үдерісінде цифрландырудың заманауи әдістері.
Қауымдастырылған профессор В.А. Камкин "Баянауыл МҰТП дәрілік өсімдіктерін түгендеу" тақырыбында шаруашылық келісімшарт негізінде "Баянауыл ауданында дәрілік өсімдік шаруашылығының перспективалары"тақырыбында Баянауыл МҰТП қызметкерлеріне арналған ZOOM платформасында ғылыми-әдістемелік семинар өткізді.
Апта сайын В.А. Камкин облыс әкімдігі өкілдерінің қатысуымен "Павлодар облысында 2025 жылға дейін жыл бойы туризмді дамыту тұжырымдамасын әзірлеу" бағдарламасы бойынша жұмыс тобының әдістемелік кеңесіне қатысады.

Біліктілікті арттыру:
Какежанова з.е. тілді С1 деңгейінде меңгергендігін растаумен Қазтест сәтті өтті.
Кафедраның ПОҚ (Абеуов С.К., Бейсекеева А.К., Мустафаева Н. Б., Касанова Ж. Б., Какежанова з. е., Альмишева Т. У., Шалабаев Б. А., Ермулатов А. А., Ермекова О. А.) "Hi-Tech менеджмент" бағдарламасы бойынша 72 сағат көлемінде біліктілігін арттырды.

ҒЗЖ нәтижелерін енгізу
"Талапкер ШҚ – да ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесін ғылыми сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету" тақырыбы бойынша шаруашылық келісімшарт ҒЗЖ нәтижелері (орындаушылар С.У. Аскаров, з. е. Какежанова, А. К. Алтыбаева) Қазақстанның солтүстік-шығысындағы қуаң аймақ жағдайында топырақ құнарлылығын және ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін арттыру үшін егіншілікті биологизациялау элементтерімен (сидеральды дақылдармен-донник, рапс, аралық дақылдармен қамтылған булар) ауыспалы егістің бейімделген жүйесі түрінде Талапкер ШҚ енгізілді.
 Іске асыру мақсаты: ауыспалы егіске топырақ профилінің қосылуына және топырақ тығыздығына, оның құнарлылығын арттыруға, агрофизикалық және биологиялық қасиеттерге, сондай-ақ өсірілетін дақылдардың өнімділігіне жағымды әсер ететін дақылдарды енгізу арқылы топырақты өңдеу санын азайту.Пайдаланылатын минералды тыңайтқыштар санын азайту немесе оларды ауыспалы егіске сортаң топырақтарға және қолайсыз топырақ-климаттық жағдайларға неғұрлым төзімді сидеральды, аралық дақылдарды енгізу есебінен өсімдік қоректену элементтеріне ауыстыру тиімділігі. Егістің фитосанитарлық жағдайын жақсарту, күздік қара бидай мен аралық, сидеральды дақылдарды ауыспалы егіске енгізу арқылы олардың ластануын азайту, химиялық қорғаныс құралдарын қолданудың төмендеуіне әкелетін ауылшаруашылық дақылдарының төзімді сорттарын таңдау.

СҒЗЖ ұйымдастыру және басқару
Кафедраның СҒЗЖ бакалавриаттың бітіру жұмыстарын және магистрлік диссертацияларды жазу шеңберінде жүзеге асырылады. Жұмыстардың тақырыптары мен бағыттары, сондай-ақ ғылыми басшылық бұйрықпен бекітілген және білім беру порталында жарияланған. https://tou.edu.kz/arm/?menu=14&mod=dip_them

1.    Авторлық куәлік:"Практикум по плодоводству Северного Казахстана" ЭЕМ-ге арналған бағдарлама авторлық куәлік " 10 " наурыз 2021 жыл № 15801; авторлары: Какежанова з. е., Кукушева а. Н


2.    Коксон мақаласы
Атауы Автор басылым, том, шығарылым, беттер жыл файлы
1) З. Е. Какежанова" Солтүстік-Шығыс Қазақстанның даласы жағдайында Оңтүстік қара топырақтың құнарлылығына сары жоңышқаның әсер етуі".
А. н. Кукушева, С. У. Аскаров, А. К. Алтыбаева Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 2 (90) 2020ж 2020 № 2(90) 2020 (1).pdf

2) шабудың әртүрлі режимдерінде гибридті қымыздықты пайдалану және тыңайтқыштарды қолдану А. Н. Кукушева, з. е. Какежанова Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің Хабаршысы, № 4 (92) 2020 2020 № 4(92) 2020 КОКСОН.pdf

 

3.    Халықаралық конф-дағы Жарияланымдар
1) Қазақстан Республикасы Павлодар облысының құрғақ дала аймағы жағдайында биогумусты пайдалану кезінде топырақтың агрохимиялық қасиеттерінің және дәнді дақылдардың өнімділігінің Өзгеру ерекшеліктері Б. А. Мұстафаев, Н.Б. Мұстафаева, з.е. Какежанова Аграрлық ландшафттар, олардың тұрақтылығы мен даму ерекшеліктері : ғылыми жинақ. тр. халықаралық материалдар бойынша. ғылыми. экол. конф. / сост. Л.с. Новопольцева; ред. и. с. Белюченко. - Краснодар: КубГАУ, 2020 – 575-581 бастап 2020 краснодар 2020 журнал және конф.pdf

2) топырақ құнарлылығын арттырудың биологиялық факторларын пайдалану Какежанова з. е., Мустафаев Б.А., Мустафаева Н. Б. Аграрлық ландшафттар, олардың тұрақтылығы мен даму ерекшеліктері : ғылыми жинақ. тр. халықаралық материалдар бойынша. ғылыми. экол. конф. / сост. Л.с. Новопольцева; ред. и. с. Белюченко. - Краснодар: КубГАУ, 2020, бет 63 2020 conf2020.pdf

 

4.    Шығарылған оқулықтар мен оқу құралдарының тізімі

Атауы Көзі Бірлескен Авторлар Баспа
Солтүстік Қазақстанның жеміс шаруашылығы бойынша ПРАКТИКУМ электрондық оқу құралы ЭЕМ-ге арналған электрондық оқу құралы, 2021 жыл А. Н. Кукушева оқу құралы 2021

 

5.    2020 жылғы 5 мамырдағы № 11 шаруашылық келісімшарт бойынша "АSTAL AGRO"ЖШС-де ауыл шаруашылығын жүргізу жүйесін ғылыми сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету тақырыбы бойынша


6.    Ғылыми-техникалық әзірлемелерді енгізу актісі:
Әзірлеушілер: Асқаров С. У., Какежанова З. Е., Кукушева А. Н., Алтыбаева А. К.