Жомартова Айсулу Далеловна
Қауымдастырылған профессор (доцент)
Ғылыми дәрежесі
6D010300 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша философия докторы (PhD)
Ғылыми атағы
Қауымдастырылған профессор (доцент), "Торайғыров Университет" КЕАҚ
Білімі
-жоғары, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандық – 03.01.05 «Педагогика және бастауыш білім берудің әдістемесі», 2012 ж; - магист академиялық дәрежесі, С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандық – «Педегогика», 2004 ж. - PhD докторы, "Торайғыров университеті" КЕАҚ, 6D010300 "Педагогика және психология" мамандығы, 2021 ж.
Жұмыс тәжірибесі
19 жыл
Оқытатын пәндері
Педагогика және психология, Неке және отбасы сұрақтары бойынша кеңес беру, Жалпы және әлеуметтік педагогика және психология, Психология, Педагогика
Ғылыми басылымдары
20-дан астам ғылыми басылымдар, олардың ішінде 1-і СКОПУС базасында индекстелінетін мақала және 2 оқу құралы.
Ғылыми зерттеу саласы
Ақпараттандырылған орта жағдайында инклюзивті білім беруге болашақ мұғалімдердің дайындығын қалыптастыру
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2004 ж. Халықаралық сертификат «Оқу және жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау» 2010 ж. «12 жылдық оқу жүйесіне көшу жағдайында балалардың мектептегі оқуға психологиялық дайындығының рөлін анықтау» 2011 ж. 10.02. мен 30.04 аралығында «Республикадағы білім беру жүйесін және жаңа парадигмаларды жаңарту жағдайларында жоғары оқу орнындағы білім беру үрдісін ақпараттық және ғылыми-әдістемелік қостау, мазмұнын әзірлеу және жаңарту (ЖОО-ның жас оқытушыларының педагогикалық шеберлігі мектебі)» курсы өтілді 2012 ж. қашықтықтан білім беру технологиялары «MOODLЕ» 2013 ж. БАИ «Өрлеу» курстары. 2019 ж. «Методы и технологии социальной работы с различными категориями населения» в объеме 72 часов с 11 сентября по 25 сентября 2019 года, ПГУ имени С. Торайгырова
Кабинет нөмірі, корпус
A-138
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 11-39)
E-mail
zhomartova_aisulu@mail.ru
ORCID
0000-0003-4433-0485