Ушакова Наталья Михайловна
Профессор
Ғылыми дәрежесі
Педагогика ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
қауымдастырылған профессор (доцент)
Білімі
- жоғары, Павлодар педагогикалық институты, мамандық – «Орыс тілі және әдебиет», 1978; - Педагогика ғылымдарының кандидаты дәрежесі, В.И.Ленин атындағы Мәскеу мемлекеттік педагогикалық институты, мамандық – 13.00.02 «Орыс тілін оқыту әдістемесі», 1988.
Жұмыс тәжірибесі
50 жыл
Оқытатын пәндері
Педагогика и психология, Образование для устойчивого развития, Академическое письмо, Методика преподавания педагогических и психологических дисциплин в высшей школе
Ғылыми басылымдары
160-тан астам ғылыми басылым, 2 монография, 9 оқу құралы, оның ішінде білім беру мазмұны таксономиялық категория: монография (2015), дидактиканың принциптері мен әдістері: монография (2016), педагогикалық зерттеулердің әдістемесі мен әдістері: оқу құралы (2018), академиялық жазу: оқу құралы (2022)
Ғылыми зерттеу саласы
"Қазіргі білім беру және әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі білім беру мазмұны"; 2007 ж. - 2011 ж. "Тұлғаға бағытталған білім" (Қазақ мемлекеттік ғылыми-техникалық ақпарат институты 0107рк00361 нөмірімен, қорытынды есептің түгендеу нөмірі 0210рк01476); екі PhD докторын дайындады ( 2019, 2021)
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- Алтай мемлекеттік университеті. «Создание электронного учебно-методического комплекса» бағдарламасы бойынша біліктілікті жоғарлату курсы; - Алтай мемлекеттік университеті. «Становление компетентности преподавателя высшей школы: гуманитарный подход» бағдарламасы бойынша біліктілікті жоғарлату курсы; - «Новые походы в преподавании и обучении» бағдарламасы бойынша біліктілікті жоғарлату курсы; - «Модели дуальной технологии обучения и особенности их внедрения в учебный процесс» тақырыбында дәріс курсы; - 2018 ж. – «С. Торайғыровтың 125 жылдығы» мерейтойлық медальмен марапатталды; - 2019 ж. - «Халықтың түрлі категорияларымен әлеуметтік жұмыс әдістері мен технологиялары» біліктілігін арттыру курсынан өтті.
Кабинет нөмірі, корпус
A-138
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 11-39)
E-mail
kafedrapip@mail.ru
ORCID
0000-0001-9968-0154