Хаймулдина Анара Юрьевна
Аға оқытушысы
Білімі
- жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» мамандығы, 2014 ж. - жоғары, «Торайғыров университеті» КЕАҚ, «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы, 2023 ж. - магистр академиялық дәрежесі, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» мамандығы, 2015 ж. - докторантура, «Торайғыров университеті» КеАҚ, 8D01101 «Педагогика және психология» білім беру бағдарламасы, 2022 ж.
Жұмыс тәжірибесі
8 жыл
Оқытатын пәндері
Психология, Теория социальной работы, Психология религии, Социальная работа в здравоохранении
Ғылыми басылымдары
20 ғылыми басылым, 1 монография, 1 оқу құралы, 1 әдістемелік құрал.
Ғылыми зерттеу саласы
Педагогикалық дайындық үдерісінде магистранттардың жобалық қызметінің мәдениетін қалыптастыру
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2017 ж. - «Білім сапасының ғылыми-практикалық негізі» курсы, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының президенті, педагогика ғылымдарының докторы, профессор А.К.Кусаиновтың халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинары. 2019 ж. – «Методы и технологии социальной работы с различными категориями населения» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2019 ж. – «Критическое мышление для развития предметных компетенций по педагогике и психологии» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2019 ж. - «Усиление образовательных программ по специальности "Социальная работа". Инновационные технологии в социальной работе» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), "Кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы" Республикалық қоғамдық бірлестігінің Павлодар облысы бойынша филиалы, Павлодар қ. 2020 ж. - «Научно-методические основы преподавания предмета "Самопознание" біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2020 ж. - "Смешанное обучение в современном образовании" біліктілікті арттыру курс-тренингі (72 сағат), Торайғыров университеті, Павлодар қ. 2021 ж. – «Формирование культуры проектной деятельности магистрантов в процессе педагогической подготовки» тақырыбы бойынша «Г. В. Плеханов атындағы Ресей экономикалық университеті» ФМБЖББМ ғылыми тағылымдамадан өтуі. 2022 ж. – «Современные тенденции инклюзивного образования» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), Торайғыров университеті, Павлодар қ. 2022 ж. – «Формирование культуры проектной деятельности магистрантов в процессе педагогической подготовки» тақырыбы бойынша А. А. Кулешов атындағы Могилев мемлекеттік университетінде ғылыми тағылымдамадан өтуі. 2022 ж. - «Инновационные методологические подходы к научно-педагогическому исследованию» біліктілікті арттыру курсы, Павлодар қ. 2022 ж. – 2022-2024 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру шеңберінде «Психолого-педагогическое сопровождение раннего профессионального самоопределения обучающихся в системе основного среднего образования» жобасының кіші ғылыми қызметкері. 2023 ж. – "Менеджмент в образовании: роль цикла "Общеобразовательные дисциплины" в достижении результатов обучения по образовательным программам" біліктілікті арттыру курсы (90 сағат), Торайғыров университеті, Павлодар қ. 2023 ж. – "Инновационные подходы к преподаванию психологических и социально-педагогических дисциплин в ОВПО" біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті, Көкшетау қ. 2023 ж. – Қазақ психологиялық қоғамы " республикалық қоғамдық бірлестігінің мүшесі.
Кабинет нөмірі, корпус
А-138
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 11-39)
Академиялық дәрежесі
Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі
E-mail
anara.haymuldina@mail.ru
ORCID
0000-0001-8683-2358