Пшембаев Мурат Асетович
оқытушы (ассистент)
Білімі
- жоғары, «Торайғыров университеті» КЕАҚ, «Психология» мамандығы, 2022 ж. - магистр академиялық дәрежесі, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, "Тіршілік қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау" мамандығы, 2012 ж. - докторантура, «Торайғыров университеті» КеАҚ, «Педагогика және психология» мамандығы, 2021 ж.
Жұмыс тәжірибесі
3 жыл
Оқытатын пәндері
Психология, Конфликтология, Коучинг, Дифференциальная психология
Ғылыми басылымдары
1 электронды оқу құралы, 10 жарияланым.
Ғылыми зерттеу саласы
Білім алушылардың көшбасшылық-кәсіпкерлік әлеуетін дамыту
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2018 ж. - Elsiever training for ScienceDirect and Scopus solutions, Iran 2019 ж. - "Межкультурные коммуникации и разрешение конфликтных ситуаций в академической среде" біліктілікті арттыру курсы, Павлодар 2019 ж. - Strategic Management, International Projects Management, Entreprepreneurship and Commercialization, Лондон 2019 ж. - "Педагогика және психология" мамандығына арнал,ан білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама, Могилев қ. 2021 ж. – «Современные тенденции инклюзивного образования» біліктілікті арттыру курсы, Павлодар қ. 2021 ж. – «Университеттегі ағылшын және қазақ тілдері сабақтарында тілдік емес мамандықтар студенттерінің көшбасшылық қабілеттерін дамыту» тақырыбындағы жобаның орындаушысы, ғылыми және ( немесе) іске асыру мерзімі 12 ай 2021-2023 жылдарға арналған ғылыми-техникалық жобалар (ҚР БҒМ). 2022 ж. - «Инновационные методологические подходы к научно-педагогическому исследованию» біліктілікті арттыру курсы, Павлодар қ.
Кабинет нөмірі, корпус
А-138
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 11-39)
Академиялық дәрежесі
магистр
E-mail
pshembaev_murat@bk.ru
ORCID
0000-0002-7256-7220