Пшембаева Эльмира Сабировна
Аға оқытушысы
Білімі
- жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Шетел филологиясы» мамандығы, 2014 ж. - магистр академиялық дәрежесі, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Педагогика және психология» мамандығы, 2015 ж. – докторантура, «Торайғыров университеті» КЕАҚ, 8D01101 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасы, 2019-2022 жж.
Жұмыс тәжірибесі
7 жыл
Оқытатын пәндері
Психология, Общая и социальная педагогика и психология, Общая психология, Actual problems of educational psychology
Ғылыми басылымдары
25-дан астам ғылыми жарияланымдар, 1 монография, 2 оқу құралы.
Ғылыми зерттеу саласы
Үздіксіз кәсіби білім беру үдерісінде білім алушылардың мансаптық әлеуетін дамыту
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2017 ж. - «Білім сапасының ғылыми-практикалық негізі» курсы, Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының президенті, педагогика ғылымдарының докторы, профессор А.К.Кусаиновтың халықаралық ғылыми-тәжірибелік семинары. 2019 ж. – «Методы и технологии социальной работы с различными категориями населения» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2019 ж. – «Критическое мышление для развития предметных компетенций по педагогике и психологии» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2019 ж. - «Усиление образовательных программ по специальности "Социальная работа". Инновационные технологии в социальной работе» біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), "Кәсіби әлеуметтік қызметкерлердің ұлттық альянсы" Республикалық қоғамдық бірлестігінің Павлодар облысы бойынша филиалы, Павлодар қ. 2020 ж. - «Научно-методические основы преподавания предмета "Самопознание" біліктілікті арттыру курсы (72 сағат), С. Торайғыров атындағы ПМУ, Павлодар қ. 2020 ж. - "Смешанное обучение в современном образовании" біліктілікті арттыру курс-тренингі (72 сағат), Торайғыров университеті, Павлодар қ. 2021 ж. – Плеханов атындағы Ресей экономикалық университетінде «Развитие карьерного потенциала обучающихся в процессе непрерывного профессионального образования» тақырыбында ғылыми тағылымдамадан өту, Мәскеу, Ресей Федерациясы. 2021 жыл – Плеханов атындағы Ресей экономикалық университетінде «Педагогический дизайн цифровой образовательной среды» тақырыбында біліктілікті арттыру, Мәскеу, Ресей Федерациясы. 2022 жыл – А.А.Кулешов атындағы Могилев мемлекеттік университетінде «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «ҮРазвитие карьерного потенциала обучающихся в процессе непрерывного профессионального образования» білім беру бағдарламасы бойынша ғылыми тағылымдама, Могилев қ., Беларусь Республикасы. 2022 ж. - «Инновационные методологические подходы к научно-педагогическому исследованию» біліктілікті арттыру курсы, Павлодар қ. 2022 ж. – 2022-2024 жылдарға арналған ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық жобаларды гранттық қаржыландыру жобасының (ҚР БҒМ) «Жалпы орта білім беру жүйесінде білім алушылардың ерте кәсіби өзін-өзі анықтауын психологиялық-педагогикалық қолдау» тақырыбы бойынша кіші ғылыми қызметкері.
Кабинет нөмірі, корпус
А-138
Жұмыс телефоні
8 (7182) 673685 (ішкі 11-39)
Академиялық дәрежесі
«Педагогика және психология» мамандығы бойынша білім магистрі
E-mail
elmira_1992@mail.ru
ORCID
0000-0002-8282-7911