Научно-исследовательская работа

«Үштұғырлы тіл» кафедрасының

2022-2023 оқу жылына арналған

ғылыми-зерттеу жұмысының жоспары

Жұмыс түрлері

Орындалу мерзімі

Жауаптылар

1

2022-2023 оқу жылына арналған ғылыми-зерттеу жұмысының жоспарын әзірлеп бекіту

2023,

маусым

Кафедра меңгерушісі 

А. Ф. Зейнулина

С. Ж. Ерғалиева

2

Оқу-әдістемелік әдебиет пен монография шығару жоспарын бекіту

2023,

маусым

Кафедра меңгерушісі 

А. Ф. Зейнулина

Е. А. Новоселова

Б.Т.Куанышева

3

Ғылыми-әдістемелік семинардың жұмыс жоспарын  бекіту

2023,

маусым

Каф.меңг.

А.Ф. Зейнулина

С. Ж. Ерғалиева

4

ПОҚ-тың дайындығы мен біліктілігін арттыру жоспарын жасау және бекіту

2023,

маусым

Кафедра меңгерушісі 

А. Ф. Зейнулина

С. Ж. Ергалиева 

5

Студенттердің «Ғибрат» ғылыми-зерттеу үйірмесінің жоспарын бекіту

2023,

тамыз

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина 

С.Ж. Ергалиева

М.А. Уайханова 

6

ЖОО арасында ғылыми байланыс жүргізу:

-ғылым, білім бойынша халықаралық байланыс орнату (таяу және алыстағы шет ел мемлекеттерімен)

-Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

-Абай атындағы АлМУ

-ҚазҰҚПУ

- Қарағанды университеті

-Л.Гумилев атындағы ЕҰУ

- Ф.М.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті

- Алтай мемлекеттік педагогикалық университеті (Барнаул қаласы)

А.М. Герцен атындағы Ресей мемлекеттік педагогикалық университеті (Санкт-Петербург қаласы)

Түркия. Мұғлы университеті. Қазақ әдебиеті кафедрасы

Жыл бойы

Ғылым кандидаттары, оқытушылар

7

Облыс мектептерінде ғылыми жоба жасау ісіне кеңес беру жұмыстарын атқару

Жыл бойы

Ғылым кандидаттары

8

Ғылыми халықаралық байланыс:

Ф.М.Достоевский атындағы Омбы мемлекеттік университеті жанындағы «Қазақ тілі және мәдениеті» орталығымен байланыс орнату.Қазақ тілі курсын өткізу.

Жыл бойы

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

 

9

Кафедра оқытушыларының ғылыми іссапарға шығуын қамтамасыз ету

Жыл бойы кесте бойынша

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

 

10

Қаржыланатын инновациялық ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу

Жыл бойы

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

 

11

Ғылыми-әдістемелік семинар өткізу 

Ғылыми-әдістемелік семинарлардың жоспары бойынша

 

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

 

12

Университет ішілік, аймақтық, республикалық, халықаралық қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдері пәндерінен олимпиадаларғастуденттердің қатысуы

2022-2023 о.ж.

Б.Ә.Ысқақ

Д.С.Адильбаева

М.А. Уайханова

 

13

«Ғибрат» үйірмесінің ғылыми жұмысы бойынша студенттердің инновациялық, ғылыми мақалаларын талқылау және ғылыми конференцияларға ұсыну

Жыл бойы

 

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

Пән оқытушылары

14

Кафедра оқытушыларының түрлі ғылыми жобаларға, конкурс, гранттарға 

(«Жас ғалым», «Болашақ», «ЖОО Үздік оқытушысы», т.б.) қатысуы

Жыл бойы

 ҒД-ның жоспары бойынша

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

 

15

Университет ішілік аймақтық, республикалық, халықаралық конференцияларға оқытушылардың қатысуы

Жыл бойы

 

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж. Ергалиева

Ж.Б. Бектурова

16

Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жарыққа шығуы туралы бойынша есеп

2022,

 желтоқсан

Е. А. Новоселова

Б.Т.Куанышева

пән мұғалімдері

17

Дәріс конспектілеріне, жаттығулар жинағына, оқу-әдістемелік материалдарына, оқулық пен оқу құралдарына пікір беру

Жыл бойы

 

Ғылым кандидаттары

мен докторлар

18

«Ғибрат» үйірмесінің жоспарының есебі

2023,

 қаңтар

 

С.Ж. Ергалиева

 

19

Университеттің жетекші ғалымдарының көпшілікке арналған дәрістеріне қатысу

Жыл бойы

Кафедра оқытушылары

20

Шетел және отандық ЖОО-ның жетекші ғалымдарының көпшілікке арналған дәрістеріне қатысу

Жыл бойы

Кафедра оқытушылары

21

Докторлық, магистрлік диссертацияларға, дипломдық жұмыстар мен жобаларға пікір беру, оппонент болу

Жыл бойы

 

Ғылым кандидаттары мен докторлар

22

«Ғибрат» үйірмесінің ғылыми жұмысы бойынша студенттердің ғылыми мақалаларын талқылау және ғылыми конференцияларға оның ішінде «Торайғров оқулары» мен «Сәтбаев оқуларына»  ұсыну

2023,

наурыз

А.Ж.Сахариева,

Кафедра оқытушылары

23

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамының шетелдік, импак-фактор,  республикалық, университет Хабаршыларының басылымдарда мақалаларын жариялау

Жыл бойы

Кафедра оқытушылары

24

Әр мамандық бойынша қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдері пәндерінен университет ішілік олимпиада өткізу  

2023,

сәуір

Кафедра оқытушылары

Н.А.Нуркина

Г.К.Шаикова

А.Ж.Анесова

25

Шетел және ЖАК Ғылыми басылымдарға мақала беру сапасы мен жариялануы. Ғылыми әлеуетті жетілдіру саясаты

2023, 

мамыр

каф. меңгерушісі 

А.Ф.Зейнулина,

С.Ж.Ерғалиева

26

Кафедраның ПОҚ ғылыми әлеуетін жетілдіру: 

- 2 жоғары білім

PhD докторантураға түсу

- біліктілікті жетілдіру курсынан өту 

(1. Біліктілік деңгейін көтеру курсы;

2.КазТест тапсыру 

3. Шет тілін игеру курсы)

семинар, тренинг, т.б. қатысу

Жыл бойы

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина

С.Ж.Ерғалиева

27

Оқу-әдістемелік әдебиеттер мен монографиялардың шығарылуы туралы есеп

Жыл бойы

Кафедра меңгерушісі 

А.Ф. Зейнулина,

С.Ж.Ерғалиева

Б.Т.Куанышева

«Үштұғырлы тіл» кафедрасының ғылыми-әдістемелік семинарларының жоспары

(2022-2023 оқу жылы) 

 

Баяндамашының аты-жөні

Баяндаманың атауы

Өткізу мерзімі

Орындалуы туралы белгі

1

Зейнулина А.Ф.

М.Әуезовтің шығармаларының көркемдік табиғаты

Қазан

 

2022

 

 

2

Аипова А.К.

 

Формирование межкультурной коммуникативной компетентности студентов на уроках английского языка в вузе

3

Бектурова Ж.Б.

 

Методический аспект проблемы изучения неродного языка и литературы с позиции лингвокультурологии

4

Маняпова Т.К. 

Типологическое описание лингвистической интерференции

  Желтоқсан

2022

 

5

Ергалиева С.Ж.

Текст политического интернет-комментария как объект виртуальной культуры: лингвоаксиологический анализ

6

Анесова А.Ж.

Студенттердің интеллектуалды әлеуетін өркендету негізінде білімденудің инновациялық технологияларын ұтымды қолдану

7

Шаикова Г.К.

Гендерные стереотипы в русском и казахском языковом сознании

Ақпан

2023

 

8

Уайханова М.А.

Компетентностный подход в обучении английскому языку

9

Куанышева Б.Т. 

Using social media in ELL at university

10

Адильбаева Д.С.       

Формирование базовых компетенций студентов неязыковых специальностей на занятиях русского языка

Сәуір

2023

 

11.

Нургожина Б.В. 

Современные подходы в преподавании русского языка в группах с государственным языком обучения

                                                

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары


 

Жұмыс түрлері

Жауаптылар

Орындалу мерзімі

1

Университет ішілік, аймақтық, республикалық, халықаралық конференцияларға студенттердіңқатысуы («Торайғыров оқулары»,«Сәтбаев оқулары» және т.б.)

Кафедра оқытушылары

Жыл бойы

2

Университет ішілік, аймақтық, республикалық, халықаралық қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдері пәндерінен олимпиадаларға студенттердіңқатысуы 

Кафедра оқытушылары

Жыл бойы

3

Студенттердің «Ғибрат» ғылыми-зерттеу үйірмесінің жұмысы

Кафедра оқытушылары

Жыл бойы

4

Әр мамандық бойынша қазақ, орыс, ағылшын және неміс тілдері пәндерінен университет ішілік олимпиада өткізу  

Кафедра оқытушылары

Н.А.Нуркина

Г.К.Шаикова

Г. А. Кабжанова

2023,

сәуір

 

XVI. Ғылыми-зерттеу жұмыстары / Научно-исследовательская работа

а) НИР ППС 2022 – 2023 оқу жылы

 

р/с

Ғылыми-зерттеу тақырыбының атауы
Наименование
 научно-исследовательской темы

Тақырып
басшысы
Руководитель
темы

Орындалу мерзімі
Срок исполнения

Басталуы
Начало

Бітуі
Окончание

1

Развитие лидерских способностей у студентов неязыковых специальностей на уроках английского и казахского языков 

в вузе

Зейнулина Айман Файзоллақызы

Уайханова Меруерт Асетовна

05.2022

12.2023

2

Қазақ тіл білімі және ғылыми синкретизм

Ысқақ Бақыт Әмірханқызы

09.2022

06.2023

3

Қазіргі қазақ тіліндегі діни дискурстың қалыптасуы

Шаһарман Әйгерім Пішенбайқызы

09.2022

12.2023

4

Шешендік өнер табиғаты

Қожахметова Баян Рамазановна

09.2022

12.2023

5

Көркем әдебиеттегі жанр сипаты

Нуркина Назгүл Амантаевна

09.2022

12.2023

6

Развитие лидерских способностей у студентов неязыковых специальностей на уроках английского и казахского языков 

в вузе

Уайханова Меруерт Асетовна

05.2022

12.2023

7

Онимическое пространство северо – восточного полиэтнического региона Казахстана (проект)

Бектурова Жанна Базарбаевна

09.2022

05.2023

8

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Ерғалиева Самал Жанатовна

09.2022

12.2022

9

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Анесова Альбина Женісқызы

09.2022

12.2023

10

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Уайханова Меруерт Асетовна

09.2022

12.2022

11

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства (на материале казахстанского обыденного политического дискурса)

Айгүл Жұмагелдиновна

Сахариева

09.2022

12.2022

12

Қазақ лингвомәдениетінің аксиологиялық доминанттары: дәстүр және жаңашылдық (күнделікті виртуалды қарым-қатынас материалдары негізінде)

Ерғалиева Самал Жанатовна

03.2023

12.2024

 

 

Монография шығару жоспары

 

п/п

Атауы

Автор 

аты-жөні

Парақ саны

Тара

лымы 

Басылым тілі

Басылым мерзімі

Жауапты 

1

Проблема формирования ценностной национальной картины мира в условиях модернизации общества и государства

Ергалиева С.Ж., Анесова А.Ж., Уайханова М.М., Сахариева А.Ж., Оленев С.В., Асанбаева Е.Б.

120

300

орысша

Қазан

2022

Ергалиева С.Ж.

 

Ғылыми-зерттеу бағыты бойынша басылымдар жоспары

 

р/с

Басылым түрі

Саны 

  1.  

Қазақстанның мерзімдік басылымдарындағы мақалалар саны: 

6

- оның ішінде ҚР БҒМ комитетінің ғылыми басылымдарына:

6

  1.  

Шет елдік мерзімдік басылымдарда: 

 

- импакт-фактор журналдарында:

3

  1.  

Шет елдік конференциялардағы баяндама,  тезистерге: 

7

  1.  

Съезд, конференциядағы тезис, баяндама:

 

- халықаралық:

10

- республикалық:

10

- аймақтық:

5

  1.  

-монографиялар:

1