Абишев Кайратолла Кайроллинович
Декан
Ғылыми дәрежесі
техника ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
1. Жоғары, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы: 2801 - «Автомобиль және трактор жасау», 1999 ж. 2. Магистратура, С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, мамандығы: 6N0713 - «Көлік, көлік техникасы және технологиялары», 2007 ж. 3. Техника ғылымдарының кандидаты, ғылыми мамандығы: 05.05.04-«Жол, құрылыс және көтерме-тасымалдау машиналары», 2010 ж.
Жұмыс тәжірибесі
18 жыл
Оқытатын пәндері
Деятельность преподавателя в высшей школе, Management of innovative projects in transportation, Эксперименттерді жоспарлау
Ғылыми басылымдары
барлығы – 100 ден астам, соның ішінде 17 авторлық куәлік және патент, 9 оқу-әдістемелік құрал, 1 монография 1. Абишев К.К., Гумаров Г.С. және басқалар. Автокөліктердің техникалық күтімі мен жөндеу жұмыстарына арналған ұтқыр шеберхананың конструкциясын жетілдіру / Вестник ЕНУ им. Л.Н.Гумилева. Серия естественно-технических наук. Часть I.– №2 (111) – 2016.– с. 336-340. 2. Абишев К.К. К вопросу надежности водителя автотранспортного средства. / Вестник государственного университета имени Шакарима города Семей – № 2(70) – 2015. – С. 3-6. 3. Abishev K., Mukanov R. and others. An Issue of Intelligent Road Transport in Kazakhstan / Acta Polytechnica – Vol 12 (2017), Р. 1-4. 4. Абишев К.К., Гумаров Г.С. және басқалар. Автомобильдер газбаллонды жабдығының құрылысы және пайдаланылуы: Оқу құралы. – Павлодар: «Кереку», 2017. – 104 б. 5. Абишев К.К. Повышение проходимости транспортных средств со сменным движителем. Монография – Павлодар: Изд-во «Кереку», 2018. – 120 с.
Ғылыми зерттеу саласы
Көлік машиналырының динамикасы, көлік қозғалысының қауіпсіздігі.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
1. 2008-2010 жылдары жас талантты ғалымдарға арналған Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің мемлекеттік стипендиясы иегері. 2. «Еңбек жолындағы тиімділігі үшін» медалі (18 қаңтар 2013 ж.) 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық машина жасау және көлік ғылым академиясының корреспондент-мүшесі (11.04.2013 ж.) 4. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне арналған С.Торайғыров атындағы ПМУ ректорының алғыс хаты (16 желтоқсан 2013 ж.) 5. Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті-Елбасының қоры грантының иегері (қазан 2014 ж.)