Буркитбаева Улжан Дуйсенбаевна
Оқу ісі жөніндегі деканның орынбасары
Ғылыми дәрежесі
PhD докторы
Ғылыми атағы
қауымдастырылғын профессор (доцент)
Білімі
- І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемелекеттік университеті, «Биология» мамандығы бойынша, (бакалавр); - Аль-Фараби атындағы ҚазҰҰ, «Экология» мамандығы бойыншы магистратура; - С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті, «Биология» мамандығы бойынша докторантура.
Жұмыс тәжірибесі
18 жыл
Оқытатын пәндері
Экологиялық менеджмент, Экологиялық монитринг, Биогеохимия, Адам экологиясы, Табиғатты пайдалану негіздері, Экологияға кіріспе және экологиялық зерттеулер негіздері, Радиациялық экология негіздері және т.б.
Ғылыми басылымдары
50-ден астам ғылыми және оқу-әдістемелік еңбектер жарық көрді: 1. Каман Улыкпан, Жумадина Ш. М., Буркитбаева У. Д., Жантлесова Ш. М. Биологическое разнообразие мезапедобионтов и дендрохронологическая характеристика некоторых лесообразующих пород горных районов Казахстанского Алтая: монография Павлодар: Кереку, 2017. – 168 с. 2. Badamdorj B., Burkitbayeva U., Tojoo Enkhbayar. Lichenophilous species of Epidamaeus and Spatiodamaeus from high mountains of Mongolia, with remarks on their ontogeny (Acari: Oribatida). – Zootaxa. – 2016. - Vol. 4097. – Iss 3. – P. 451–474. 3. Badamdorj Bayartogtokh, Kaman Ulykpan, Burkitbayeva U., Erdenechuluun. Otgonjargal and Asyltan Karim. The distribution pattern of soil macrofauna at the forest-steppe ecotone of the southernmost boreal forest (Eastern Kazakhstan) / Soil Organisms. – 2016. – Vol. 88 – Iss 1. – P. 43-54. 4. Қаман Ұлықпан, Буркитбаева У. Топырақ омыртқасыз жануарларын зерттеу әдістері: зоолог, энтомолог, эколог, топырақтану мамандықтарына арналған оқу құралы. / Павлодар: Кереку, 2013. 5. Markus Hauck, Choimaa Dulamsuren, Badamdorj Bayartogtokh, Kaman Ulykpan, Burkitbayeva U., Erdenechuluun Otgonjargal, Sergei V. Titov, Tojoo Enkhbayar, Agadil K. Sundetpaev, Christoph Leuschner. Relationships between the diversity patterns of vascular plants, lichens and invertebrates in the Central Asian forest-steppe ecotone // Biodiversity and Conservation. – 2015. – Vol. 23. – Iss 5. – P. 1105-1117. 6. Буркитбаева У.Д., Толеутаев С. Қазақстан Алтайының стафилиндерінің (Coleoptera, Staphylinidae) сандық және сапалық көрсеткіштері. Биологические науки Казахстана. Павлодар, 2012. – № 4. – С. 21-29. 7. Буркитбаева У.Д., Каман Улыкпан. Некоторые итоги изучения фаунистического состава и структуры жизненных форм жужелиц (Coleoptera, Carabidae) в основных биотопах Казахстанского Алтая. Биологические науки Казахстана. Павлодар, 2012. – № 4. – С. 13-21.
Ғылыми зерттеу саласы
Энтомология, экология
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
- Тәуелсіз Қазақстан Республикасының рухани және әлеуметтік дамуы жолында қолжеткізген табыстары мен білім беру саласына қоскан үлесі үшін Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым министрлігінің құрмет грамотасы (2016 ж.). - Сертификаты: Онлайн-семинар Web of knowledge – базы данных Thomson Reuters; «Методологические аспекты охраны окружающей среды»; «Modern problems of Biology and Ecology» (курс лекций доктора И.Э. Туфа (Чехия, Прага)); онлайн-семинары по ресурсам Web of knowledge – расширенные возможности – базы данных Thomson Reuters; онлайн-семинары по ресурсам Web of knowledge – базовые возможности – базы данных Thomson Reuters; «Применение дистанционных образовательных технологий в учебном процессе»; Развитие профессиональной компетентности преподавателя в условиях инклюзивного образования (Павлодар, 2020 г.); Практическое применение норм законодательства и программного обеспечения в области ООС в РК (семинар, 2020).
Кабинет нөмірі, корпус
А-509, корпус А
Жұмыс телефоні
67-36-68
E-mail
Ulzhan_1280@mail.ru