Бегімтаев Әмірғалы Ілияшұлы
Декан
Ғылыми дәрежесі
саяси ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
ПМУ доценті
Білімі
1984 жылы Павлодар индустриалды институтын «Өндірістік жылу энергетикасы» мамандығы бойынша тәмамдаған.
Жұмыс тәжірибесі
18 жыл
Оқытатын пәндері
Менеджмент әлеуметтануы, Этноәлеуметтану, Қазіргі замаңғы девиацияны әлеуметтанулық талдау, Әлеуметтанулық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері
Ғылыми басылымдары
5 оқу-әдістемелік құрал және 50-ден астам мақалалар шығарған. 1. Саясат policy «Саяси реформалар - халықтың электроальді белсенділігін күшейту жолы» - 2010, № 10, С.39-42. 2. Научный журнал Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова, «Конституционно – правовые основы развития местного государственного управления в Республике Казахстан», Павлодар, 2010, с.88-95. 3. S.Kh.Almukhanov, G.K.Zhapekova, A.I.Begimtayev, M.S.Kulakhmetova, A.K.Shabambayeva «Existential foundations of the transcendental subject: “Defense potential of christianity”» Arts and Humanities; Social Sciences. Journal of Language and Literature, ISSN: 2078-0303, Vol. 6. No. 4. November, 2015. p 370-376 4. Синдром культурных перемен в ускоряющемся обществе // Вестник ПГУ им. С.Торайгырова. Гуманитарная серия. Социология. - 2017. -№ 2.
Ғылыми зерттеу саласы
саясат ғылымдары
Кабинет нөмірі, корпус
А-517
Жұмыс телефоні
1153