Педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру туралы есеп

«Үштұғырлы тіл» кафедрасы профессор-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру жөніндегі есебі

 

Оқытушылардың аты – жөні

Ф.И.О преподавателей

Сертификат атауы мен өткен мерзімі

Название и дата прохождения сертификата

 

ҚАЗАҚ ТІЛІ 

ПӘНІ ОҚЫТУШЫЛАРЫ

 

1

Зейнулина Айман Файзулловна

«ҚАЗТЕСТ тапсырмаларының мазмұны: деңгейлердің қиындық дәрежесі» тақырыбында өткен республикалық онлайн курсқа қатысқанын растайтын сертификат. ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі.Ұлттық тестілеу орталығы. Астана қаласы.04.11.2022.

2

Ысқақ Бақыт Әмірханқызы

Мектептегі қазақ тілі: оқулық және оқу жайы 01.11-12.11.2022, 72сағ;

Қазақ тілін оқытудағы белсенді әдістер мен технологиялар практикумы 09.11-10.11.2022, 36сағ

3

Кожахметова Баян Рамазановна

1. «КАЗТЕСТ тапсырмаларының мазмұны: деңгейлердің қиындық дәрежесі» тақырыбындағы республикалық онлайн курсқа қатысқаны үшін берілген СЕРТИФИКАТ 4.11.2022ж. Нұр-Сұлтан қ.

2. «BRYCA – Орталық Азия жастарының онлайн ресурстар және әлеуметтік медиадағы өшпенділік тілі мен жалған ақпаратқа қарсылық білдіру қабілетін арттыру» жобасы аясында медиа және ақпарат сауаты компоненттері бар

үздік сабақ жоспары байқауына қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ 13/09/2022 – 13/10/2022 (Адиль Джалилов MediaNet ХЖО директоры)

1. 2023 ж. 09-20 қаңтар аралығында өткен «Білім берудегі менеджмент: Білім беру бағдарламалары бойынша «Жалпы білім беретін пәндер» циклінің оқыту нәтижелеріне қол жеткізудегі рөлі  Біліктілікті арттыру курсынан өткенін растайтын СЕРТИФИКАТ  (90 сағ.) Скиба М.»

2. Жоғары оқу орындарының оқытушыларына арналған «Еліктір, Зертте, Оқыт!» атты әдістемелік тренинг Сертификаты 38 сағ. 17 сәуір-06 мамыр 2023ж. 

3. «КАЗТЕСТ тапсырмаларының мазмұны: деңгейлердің қиындық дәрежесі» тақырыбындағы республикалық онлайн курсқа қатысқаны үшін берілген СЕРТИФИКАТ 4.11.2022ж. Нұр-Сұлтан қ.

4. «BRYCA – Орталық Азия жастарының онлайн ресурстар және әлеуметтік медиадағы өшпенділік тілі мен жалған ақпаратқа қарсылық білдіру қабілетін арттыру» жобасы аясында медиа және ақпарат сауаты компоненттері бар

үздік сабақ жоспары байқауына қатысқаны үшін СЕРТИФИКАТ 13/09/2022 - 13/10/2022 (Адиль Джалилов MediaNet ХЖО директоры)

5. Сертификат прохождения курса английского языка в период от 21.02.2022-30.06.2022, уровень «elementary».

6. Развитие предметных компетенций в  рамках обновленного содержания образования» по преподаваемым дисциплинам. 19.06.2023 – 30.06.2023. 72 ч. Сертификат.

4

Ташекова Айгерим Тарбиновна

- «Оқытушылардың тұлғалық потенциалын дамыту» атты көлемі 72 сағат біліктілікті арттыру курсын өткенін растайтын сертификат. ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі.Торайғыров университеті. Павлодар қаласы.09.01.2023 – 20.01.2023.

- «Қазақ тілі пәні бойынша жаңртылған мазмұндағы білім беру шеңберінде пәндік құзіреттіліктерді дамыту» атты көлемі 72 сағат біліктілікті арттыру курсын өткенін растайтын сертификат. ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі.Торайғыров университеті. Павлодар қаласы.09.01.2023 – 10.02.2023.

 

 

ОРЫС ТІЛІ

ПӘНІ ОҚЫТУШЫЛАРЫ

 

1

Кривенко Галина Анатольевна

- How to find collaboration for your research project, at Toraighyrov University,on Friday 11 November, 2022, Researcher Academy On Campus;

- "Русский язык и наука XXI века: проблемы, достижения, перспектив», Регистр.номер 028-335-3, 5.-16.11.2022,            Бишкек;

- Основы цифровой грамотности и работа в АИС Kundelik. Kz, в объеме 72 часов, 29.11.2022

29.11.2022 прошла онлайн-курсы повышения квалификации на тему «Основа цифровой грамотности и работа в АИС Kundelik.kz для учителей общеобразовательных школ РК» в объеме 72 часа.

09.01.2023 – 20.01.2023 прошла курсы повышения квалификации «Менеджмент в образовании: роль цикла ООД в достижении результатов обучения по ОП» в объёме 90 часов.

2

Шаймарданова Светлана Кабиденовна

"Когнитивно-коммуникативная технология двуязычного обучения естественнонаучных дисциплин" по авторской методике доктора педагогических наук Национальной академии им. И. Алтынсарина Булатбаевой К.Н. (72 часа) – с 16.03. 2022 г. по 08.04. 2022 г. Сертификат имеется.

3

Шаикова Гульвира Кимовна

- Русский язык в мире, международный форум по преподаванию русского языка как иностранного, Стамбул 2022, Обрсоюз;

За отчетный период приняла участие в международном форуме «Русский язык в мире», посвященном актуальным вопросам преподавания русского языка как иностранного для профессионального сообщества педагогов, преподающих русский язык за рубежом, объемом 7 часов 05 ноября 2022 года (получен сертификат). 

Приняла участие в курсах повышения квалификации «Менеджмент в образовании: роль цикла "Общеобразовательные дисциплины" в достижении результатов обучения по образовательным программам» (09.01.2023-20.01.2023 г., получен сертификат, объем 90 часов).

4

Маняпова Тима Кабылкасымовна

Курсы ПК по программе "Мектепті басқарудағы инновациялық менеджмент" (орта білім беру ұйымдары басшыларының біліктілін арттыру білім беру бағдарламасы бойынша). Центр педагогического мастерства «Назарбаев Интеллектуальные школы». Объем - 72 часа. Период обучения: 06-17 сентября 2021 года; Дата ресертификации - 18 августа 2022 г.

5

Нургожина Бахыт Валерьевна

- "Русский язык и наука XXI века: проблемы, достижения, перспектив», Регистр.номер 028-335-3, 5.-16.11.2022,            Бишкек;

- Школа по технике речи и постановке голоса «Четко! Ясно! Понятно!» онлайн курс, Алматы 2022

- Менеджмент в образовании: роль цикла «Общеобразовательные дисциплины» в достижении результатов обучения по образовательным программам. 09.01.2023 – 20.01.2023г. Сертификат № 10195. Количество часов – 90.

- 17.01.2023 – сдан стандартизированный тест по академическому английскому языку TOEFL iBT.

6

Жумабекова Баян Болатовна

- 14.07.2022г. – сдан Казтест на уровень владения государственным языком граждан Республики Казахстан. Оценка – 180 балл, уровень – В2;

- "Русский язык и наука XXI века: проблемы, достижения, перспектив», Регистр.номер 028-335-3, 5.-16.11.2022,            Бишкек

7

Адильбаева Даметкен Сартаевна

- "Методические приемы и технологии обучения за рубежом", 36 часов (удостоверение), 23.05-05.06.2022 г.,      МИРЭА-Российский технологический университет. Россия;

- "Культурно-просветительский навигатор в мире русского слова», 21 ч., 07.10-21.10.2022, Российско-Армянский университет. Россия;

- Участник Междунаролного форума"Русский язык в мире", 8 ч., 05.11-07.11.2022, Стамбул (Турция);

- "Организация курсового обучения русскому языку как иностранному за рубежом», 27 ч., 13.10-10.11.2022, Петербург. Россия;

- "Русский язык и наука XXI века: проблемы, достижения, перспектив», Регистр.номер 028-335-3, 5.-16.11.2022,            Бишкек

 

ШЕТЕЛ ТІЛІ

ПӘНІ ОҚЫТУШЫЛАРЫ

 

1

Аипова Айнаш Камзиновна

Участие в вебинаре «Как подготовить статью для публикации в журнале», 25.05.2023

2

Куанышева Бахыт Таупыковна

- «Лучший преподаватель вуза 2022», МНВО РК

3

Анесова Альбина Женисовна

АО НЦПК "Өрлеу" «10-11 сыныптар үшін оқу бағдарламасынның күрделі тақырыптарын меңгеру аясында ағылшын тілі пәні мұғалімдерінің пәндік құзыреттіліктерін дамыту» 19.09-30.09.2022 ж. Ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған 80 сағат біліктілікті арттыру курстары.

4

Уайханова Меруерт Асетовна

- Приняла участие в серии специализированных вебинаров для редакторов журналов: «Основные критерии оценки журналов для базы данных Web of Science Core Collection», «Наукометрические инструменты Web of Science Core Collection для редакторов научных журналов», «Качественный научный международный журнал: тематики и индикаторы»,  с 07.09.2022 г. по 09.09.2022 г., Clarivate, онлайн.