«Үштілділік» кафедрасының профессорлық-оқытушылық құрамының біліктілігін арттыру

План по повышению квалификации профессорско-преподавательского состава кафедры (2022-2023гг.)

 

Ф.И.О.

преподавателя

Оқытушының аты-жөні

Учёная степень, должность

Ғылыми дәрежесі, лауазымы

Специальность, преподаваемые дисциплины по специальности

Мамандығы, мамандық бойынша оқыту пәні

Место и год последнего повышения квалификации

Соңғы өткен білім жетілдіру орны, мезгілі 

Планирование

Цель повышения квалификации:

1) обновление знаний о специальности,

2) получение новых знаний и навыков (обосновать необходимость)

Білім жетілдіру мақсаты:

1)     Мамандық бойынша білімін жаңарту

2)     Жаңа білім мен дағдыға үйрену

Стоимость обучения

(лимит до 100,0 тыс. тг)

Оқу құны (100 мың тг. дейін)

Вид

повышения квалификации

білім жетілдіру түрі

Место

повышения квалификации

білім жетілдіру орны

Даты прохождения повышения квалификации

(указать месяц)

Білім жетілдіру мерзімі

1

 Ташекова А. Т.

Аға оқытушы

Қазақ  тілі, 

Кәсіби қазақ тілі.

1.«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020,

2 «Жаратылыстану– ғылыми пәндерін екі тілде оқытудың когнитивті – коммуникативтік технологиясы» атты біліктілікті арттыру курсы. Авторы- п.ғ.д., профессор К.Н.Булатбаева. 72сағат. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы. Нұр – Сұлтан қ. ППУ. Павлодар қ. 16.03.2022.- 08.04.2022. Тіркеу № 00001434.

 

курс

Павлодар, «Торайғыров университет» КеАҚ

 

 

 

 

 

апрель

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

100,0 тыс. тг

2

Нургожина Б. В.

Аға оқытушы

Орыс  тілі, 

Кәсіби орыс тілі.

«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020, Торайғыров университеті

курс

Павлодар, Нур-Сұлтан,Алматы

апрель

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

 

3

Куанышева Б. Т.

PhD докторы, қауым.

проф.

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

ПГУ имени С. Торайгырова, Цифровая трансформация в образовании: интерактивный контент и платформы обучения, 72 часов, 15-28.11.2021

курс

Павлодар, Нур-Сұлтан,Алматы

май

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

22000 тыс. тг

4

Новоселова Е.А.

PhD

докторы, қауым.

проф. 

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

ПГУ имени С. Торайгырова, Семинар «Критическое мышление для развития предметных компетенций по английскому языку», 2019 г.

курс

Павлодар, Нур-Сұлтан,Алматы

апрель

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

22000 тыс. тг

5

Сахариева А.А.

Аға оқытушы

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

«Teach English Now! Theories of Second Language Acquisition», Coursera, Arizona State University

курс

Павлодар, Нур-Сұлтан,Алматы

декабрь

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

22000 тыс. тг

6

Аипова А.К.

Аға оқытушы

Ағылшын тілі, 

Кәсіби ағылшын тілі.

«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020, Торайғыров университеті

курс

НАО «Торайғыров университеті»

апрель

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

 

7

Тілеуберді Г.Қ.

Аға оқытушы

Қазақ  тілі, 

Кәсіби қазақ тілі.

«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020, Торайғыров университеті

курс

НАО «Торайғыров университеті»

Февраль-март

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

 

8

Шаикова Г.К.

Аға оқытушы

Орыс  тілі, 

Кәсіби орыс тілі.

«Қазіргі білім берудегі аралас оқыту» курс-тренингі, 72 сағат, 29.06-17.07.2020, Торайғыров университеті

курс, семинар

НАО «Торайғыров университеті»

Март-апрель

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков

 

9

Адильбаева Д.С.

Аға оқытушы

Орыс  тілі, 

Кәсіби орыс тілі

«Актуальные проблемы преподавания русского языка и литературы в Казахстане» атты көлемі 72 сағат курсты 2021 жылдың 7-9  қазанға деиін өтті, М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Нур-Султан 

 

 «Преподавание русского языка как иностранного в аспекте лингвокультурологического подхода», Томский государственный университет, 72 часов, 29.10-29.11.2021

курс, семинар

72 ч

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлодар, Нур-Сұлтан,Алматы

Март-апрель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) обновление знаний о специальности

2) получение новых знаний и навыков