Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар

Қазіргі кезде кафедра диссертациялық және магистрлік жұмыстарды орындау мен мемлекеттік ғылыми-зерттеу бағыттары шеңберінде профессор-оқытушы құрамының бастама-іздену зерттеулерін жүзеге асыруда.

Инициативті–ізденушілік тақырыптардыңт атауы

Ғылыми жетекші

 1

Жылуэнергетикалық құралдарының жұмыс істеуінің энергетикалық нәтижелілігі мен сенімділігін көтеру

т.ғ.д., профессор Никифоров А.С.

Ғылыми-зерттеу жұмысы барлық оқытушылардың жеке жоспарларында жоспарланған.

Бастамашыл ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындаудың тиімділігі докторлық және магистрлік диссертацияларды сәтті қорғаумен; оқу құралдарын шығарумен, сондай-ақ әртүрлі деңгейдегі өңірлік және халықаралық конференцияларда баяндамалар жасаумен және Қазақстан Республикасының, сондай-ақ жақын және алыс шетелдердің ғылыми журналдарында мақалалар жариялаумен расталады.

"Жылу энергетикасы" кафедрасының ғалымдары ҚР БҒМ Ғылым комитетімен ғылыми зерттеулерді қаржыландыруға гранттар алды:

- Энергия тиімділігін арттыру мақсатында Шағын және орта өнімділіктегі қазандық агрегаттарының жылу жұмыс режимдерін зерттеу және әзірлеу (2013-2015 жылдар);

- Жаңартылатын органикалық материалдардан брикеттеу технологиясын әзірлеу және оларды шағын және орта қуатты қазандықтарда жағу процестерін зерттеу (2014-2016 жылдар);

- Жоғары температуралы қондырғылардың кең класын пайдаланудың энергетикалық тиімділігі мен сенімділігін арттыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу (2018-2020 жылдар);

- Футеровканың отқа төзімді материалдарының жылу-физикалық және беріктік қасиеттерін ескере отырып, тәуекелдерді және рұқсат етілген қалдық ресурсты бағалау арқылы Жоғары температуралы Жабдықтың сенімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар кешенін әзірлеу (2020 жыл);

- Органикалық және өнеркәсіптік қалдықтардан құрама отын брикеттерін алу технологиясын әзірлеу және оларды су жылыту қазандықтарында энергияны тиімді жағу процестерін зерттеу (2022-2024 жылдар).

Кафедра қызметкерлерінің ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелері Қазақстан Республикасының, жақын және алыс шетелдердің энергетикалық және өнеркәсіптік кәсіпорындарында енгізілді.

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы жыл сайын ЖОО ішіндегі, республикалық конкурстарға, көрмелерге, ғылыми конференцияларға қатысады.

Қызметкерлердің әлемторға басылып шыққан ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстары

- A Nikiforov, Е Prikhodko, А Kinzhibekova, Sh Nurkina. Modeling the influence of the characteristics of renewable organic materials on the energy performance of the boiler. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021 Vol. 1032. doi:10.1088/1757-899X/1032/1/012035

- E. V. Prikhod’ko. Analysis of methods for heating the lining of high-temperature units. Refractories and Industrial Ceramics. Vol. 62, No. 4, November, 2021. P. 463-466. DOI 10.1007/s11148-021-00625-1

- H. I. Beloev, A. S. Nikiforov,  I. K. Iliev, E. V. Prihodko,  M. S. Kucherbayev. Modeling the thermal operation of a petroleum coke-calcining unit. Bulgarian Chemical Communications, Volume 53, Special Issue B (pp. 26-33) 2021. Р. 26-33.

- Sh Nurkina, А Kinzhibekova, Е Prikhodko. Research and analysis of characteristics of fuel from organic and industrial waste. «EUREKA: Physics and Engineering», Number 5, (2022), рр. 12-23

- N. Rustamov, O. Meirbekova, А. Kibishov, Sh. Babakhan, А. Berguzinov. Creation of a hybrid power plant operating on the basis of a gas turbine engine. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2/8 (116), 2022, Q3 (WoS). p. 29-37.

- A. Kozlovskiy, M. Zdorovets I. Kenzhina, A. Berguzinov, D. Tishkevich, T. Zubar, A. Trukhanov. The study of the applicability of ionizing radiation to increase the photocatalytic activity of TiO 2 thin films. J Nanostruct Chem 10, 331–346 (2020). https://doi.org/10.1007/s40097-020-00353-x.

- Nikiforov, A.S., Prikhodko, E.V., Kinjibekova, A.K., Karmanov A.E. Comprehensive Assessment of the Residual Life of Refractory Materials of High-Temperature Units. Refractories and Industrial Ceramics. Vol. 62, No. 6, November, 2022. DOI 10.1007/s11148-022-00688-8

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмысы

Жылуэнергетика кафедра студенттері ғылыми-зерттеу қызметінде белсенді қатысады, және ішкі жоғары орындық, республикалық сайыстарға, көрмелерге, ғылыми конференцияларға жыл сайын қатысады, сонымен қатар конференция жинақтарында мақалалар жариялайды. Арнайы маманданған пәндер бойынша республикалық олимпиадаларда жүлделі орындар алады.