Оқу-зертханалық база

Кафедра келесі зертханаларды қамтиды:

кабинет А-119 - «Отын жағудың арнайы сұрақтары».

кабинет А-132 - «Гидрогазодинамика және бастырмалатқыштар»

кабинет А-337 – «Су химиялық режимдері мен процесстері».

кабинет А-338 – «Жылу масса алмасу процестері мен аппаратары».

кабинет А-434 – «Жылутехника және жылутехника өлшемдерінің негіздері»

«Техникалық термодинамика» және «Жылу масса алмасу процестері мен аппаратары» оқу лабораториялары – А-338. Ұсақ материялдар мен судың буы және судың термодинамикалық қасиеттерін зерттеуге және меңгеруге арналған қондырғылар және тақталармен жабдықталған.

 Оқу зертханасы «гидрогазодинамика және бастырмалатқыштар» — А-132. Зертхана ионалмасулы катиониттер мен аниониттерде сатылы тұзсыздандарумен суды тазалау үшін қондырғылармен жабдықталған.

Оқу зертханасы «Отын жағудың арнайы сұрақтары», «Энергияның қайнар көздері» - А-117. Отынның жылутехникалық сипаттамасын анықтау және жылулық жалындауды үлгілеу мақсаты үшін жабдықтармен және қондырғылармен жабдықталған.