Шаймардан Аруан Бауржанұлы
оқытушы (ассистент)
Ғылыми дәрежесі
Техника ғылымының магистрі
Білімі
С.Торайғыров атындағы Павлодар Мемлекеттік Университеті
Жұмыс тәжірибесі
1-жыл
Оқытатын пәндері
Мұнай-газ ісі негіздері, Введение в инженерию и основы научных исследований, Термодинамика және жылуалмасу, Детали машин и грузоподъемные механизмы, Проект 1, Машина құрастыру негіздері
Кабинет нөмірі, корпус
215-кабинет
E-mail
aruan.shaimardan97@mail.ru