Ризагуль Муслимовна Дюсова
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
техника ғылымдарының кандидаты
Ғылыми атағы
қауымдастырылған профессор
Білімі
Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті. Қ. Сәтбаева, мамандығы-Мұнай-газ дело, 2016 ж. Томск политехникалық ұлттық зерттеу университеті, бағыты-химиялық технология, 2020 ж
Жұмыс тәжірибесі
6 жыл
Оқытатын пәндері
Материалтану, Мұнай-химия саласындағы машиналар мен аппараттар, Теориялық механика және т. б.
Ғылыми басылымдары
30-дан астам ғылыми жұмыстар, 2 оқулық жарияланды, 7 авторлық куәлік алынды, 1 патент: 1. Reduction of the quality reserve with the use of predictive models in the motor fuel production (Снижение резерва качества с использованием прогнозных моделей в производстве моторного топлива) / Petroleum and Coal, 60 (3), pp. 422-428. (2018); 2. Industrial operation analysis of pt-re reforming catalyst at the industrial unit by predictive modelling method. Petroleum and Coal. 2018. Т. 60. № 3. P. 416-421. 3. Increase in resource efficiency of motor gasoline production with the help of mathematical models. Petroleum and Coal. 2019. Т. 61(1). P. 58-63. 4. Mathematical modeling of the process catalytic isomerization of light Naphtha. Petroleum and Coal, 61 (2), pp. 413-417. 2019. 5. Machines and apparatuses of oil and gas processing. Association of higher educational institutions of Kazakhstan. Approved by the Ministry of Education and Science. – Almaty, 2016. – 331 p. 6. Математическое моделирование процессов нефтепереработки. Павлодар: Toraighyrov University, 2020. ISBN: 978-601-345-098-8. УДК: 665.81:519.876.5. ББК: 65.304.13. М34. 7. Авторское свидетельство №4227. Компьютерная программа расчета процесса изомеризации по технологии «за проход». 8. Авторское свидетельство №4214. Компьютерная программа расчета процесса изомеризации по технологии с рециклом по н-пентану и н-гексану. 9. Авторское свидетельство №4215. Компьютерная программа расчета процесса каталитического риформинга. 10. Авторское свидетельство №12201. Моделирующая компьютерная программа с учетом дезактивации катализатора процесса каталитического крекинга.
Ғылыми зерттеу саласы
Жоғары октанды заттардың химиялық технологиясы
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
Біліктілікті арттыру және тілді білу бойынша сертификаттар алынды: 1. Диплом 2 степени Молодой ученый 2018; 2. Курс-тренинг повышения квалификации "Смешанное обучение в современном образовании" - 2020 г.; 3. Курс-тренинг "Hi-tech менеджмент". - 2020 г.; 4. Ielts - 6.0.
Кабинет нөмірі, корпус
Б-209
E-mail
ilchubayeva.r@teachers.tou.edu.kz