Қабылқайыр Дәурен Нұрланұлы
Аға оқытушысы
Ғылыми дәрежесі
Техникалық ғылымдарының магистрі
Білімі
Қ.И.Сатпаев атындағы Қазақ Ұлттық Техникалық Зерттеу Университеті.
Жұмыс тәжірибесі
5 жыл
Оқытатын пәндері
Мұнайгазқұбырларының және мұнайгазқоймаларының техникалық күтуі және жөндеу, Техническое обслуживание и ремонт газонефтепроводов и газонефтехранилищ, Мұнайхимия өндірісінің машиналары мен аппараттарының техникалық қызметі және жөндеуі, Техническое обслуживание и ремонт машин и аппаратов нефтехимических производств, Организация системы технического обслуживания и ремонта, Машины и аппараты нефтехимических производств, Мұнай өндірудің технологиясы мен техникасы, Технология и техника добычи нефти, Машина бөлшектері және жүк көтергіш механизмдер, Жұқа қабырғалы қабыршақтардың беріктік есептері.
Ғылыми басылымдары
«Прогнозирование остаточного ресурса оборудования по изменению параметров его технического состояния при эксплуатации», «Мұнайдың күйіне коллоидті –дисперсті әсер ету есебінен дистиляторлардың шығыуының ұлғайуы», «Тазарту қондырғыларында мұнайды бастпаұы өңдеу әдісі кезіндегі ашық мұнай өнімдерінің шығ арылымын ұлғайту әдісі», «Оптимизация колонны дегизогексанизатора»,Оценка технического состояния и прогнозирования ресурса нефтеперекачивающих насосов по результатом вибрационных диагностики, Сорап пен компрессорлық станцияларды жобалау және пайдалану. Оқу- әдістемелік құралы, Тампонажный снаряд для доставки сухих тампонажных материалов в скважину, OPTIMIZATION OF THE PROCESS OF PREPARING MOTOR FUELS AT REFINERIES, УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ МЕТОДОМ СНИЖЕНИЙ ВИБРАЦИЙ.
Ғылыми зерттеу саласы
Батыс Сібір және Қазақстан мұнайын экологиялық таза бензиндерге, дизель және авиациялық отындарға өңдеудің зияткерлік технологиясын әзірлеу
E-mail
kabylkair.d@teachers.tou.edu.kz