Базенов Габит Максутович
Аға оқытушысы
Білімі
Жалпы өтілі 17 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі 2 жыл ПМУ Торайғыров атындағы "Автоматтандыру және басқару" кафедрасында жұмыс істеді.
Жұмыс тәжірибесі
Жалпы өтілі 17 жыл, ғылыми-педагогикалық өтілі 2 жыл ПМУ Торайғыров атындағы "Автоматтандыру және басқару" кафедрасында жұмыс істеді.
Оқытатын пәндері
Компьютерлік модельдеу және инженерлік графика, Машина жасау өндірісінің технологиялық процестері, 3D модельдеу және 3D сканерлеу, Автоматизиро-ванные системы управления предприятием, Кәсіпорынды басқарудың автоматтандырылған жүйелері, Еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік, Охрана труда и промышленная безопасность
Ғылыми басылымдары
1. "СУ АҒЫНЫ ШЫНЫ КЕСУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ", СТИН. Ай сайынғы ғылыми-техникалық журнал – 2022 - №8-17-21 ББ. 2. Тегіс әйнектің процесі, Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ хабаршысы. Техникалық ғылымдар және технологиялар сериясы. 2022 - № 1(138) - C. 34-43
Ғылыми зерттеу саласы
Дәлдікті зерттеу және су абразивті өңдеу өнімділігін арттыру.
Марапаттаулар, грамоталар, сертификаттар
2022 жылғы 22-23 қыркүйек аралығынды "Ғылыми жобаларды коммерциализациялау – Еуропалық тәжірибе" атты семинарға қатысқаны үшін сертификат берілді.
Кабинет нөмірі, корпус
Б-214
Жұмыс телефоні
87182673633, ішкі 1-201
Академиялық дәрежесі
Техника ғылымдарының магистрі
E-mail
777.pv@mail.ru