Оқу-әдістемелік жұмыстар

Барлық білім беру бағдарламалары бойынша оқу-әдістемелік кешендер пәндері әзірленген. Кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М., Жунусов А.К.,  профессор Шумейко И.А., ассоц. проф. доц. Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Касенов А.Ж., аға оқытушы Маркова С.Ю. әзірлеуге қатысты. Оқытушылармен жүргізілетін мамандықтардың барлық пәндерінен оқу-әдістемелік кешендер жасалды, солардың ішінде жұмыс бағдарламалары, дәріс конспектілері, тестік тапсырмалар, тәжірибелік сабақтарға, зертханалық жұмыстарға арналған әдістемелік нұсқаулар.

Кейбір пәндерден кафедра оқытушалармен басылымға шығарылған және «Технологиялық құрал-сайманды жобалау», «Мамандыққа кіріспе» «Металл кескіш білдектер», «Бағдарламалы басқару жүйелері», «Сапа менеджментінің жүйелері» пәндерінен оқу-әдістемелік құрал басылымға дайындалып жатыр. «Металл кескіш құралдарды жобалау және жасау», «Квалиметрия», «Өндірістерді метрологиялық қамтамасыз ету».

2013-2018 оқу жылдары аралығында «Кереку», ЖШС «Эверо», ТОО «Дом печати» баспасы арқылы кафедра меңгерушісі Ықсан Ж.М. профессорлар Денчик А.И., , Шумейко И.А., Дудак Н.С., Олжабаев Р.О.,  қауым. проф. (доц.)  Итыбаева Г.Т., Касенов А.Ж., Мусина Ж.К., аға оқытушы  Маркова С.Ю., Каржубаевой Р.У., Ткачук А.А.,  көлемі 27 данадан тұратын оқу құралдары және 3 монография басылып шығарылды.

Фото – Кафедраның профессорлік-оқытушылық құрамы басып шығарған оқулықтар, оқу-әдістемелік құралы, өнертапқыштықтарға авторлық куәліктер