Ғылыми-зерттеу жұмысы

Кафедраның ғылыми жұмысының негізгі бағыттары:

1. Өнеркәсіптік өндіріс өнімдерінің сапасын бақылау мен басқарудың жаңа әдістерін зерттеу және әзірлеу.

2. Өндірісті Стандарттау, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз ету қызметінің тиімділігін арттыру.

3. Ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдардың бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу.

4. Жаңартылатын энергия көздеріне негізделген электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

5. Машина бөлшектерінің технологиялық сенімділігін қамтамасыз ету.

Кафедрада кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы өткізетін ғылыми-әдістемелік және ғылыми-зерттеу семинарлары ұйымдастырылды. Қарастырылған тақырыптар: "жел энергетикасы" бағыты бойынша дипломдық жобалардың тақырыптарын негіздеу, металл кесетін станоктарда өңдеу қателігінің қалыптасуын бағалау және басқалар.

Біліктілікті арттыру мақсатында кафедраның барлық оқытушылары Қазақстанда және таяу шет елдерде өткізілетін курстарға, семинарларға үнемі қатысады.

Кафедрада ғылыми гранттық жобалардың тақырыптары бойынша зерттеулер жүргізіледі:

-Ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарды зерттеу және жобалау (2021 – 2023ж.) - грант сомасы 45,2 млн тг

Жетекшісі Касенов А. Ж. Орындаушылар: Таскарина А. Ж.; Маздубай А. В.; Мұқанов А. В.; Тусупова С. О.; Искакова Д. А.; Луб Т. Л.

-Процесті модельдеу және кесу режимдерін оңтайландыру арқылы өңдеу қиын материалдарды жоғары жылдамдықпен фрезерлеу сапасын зерттеу және арттыру (2023-2025ж.) - грант сомасы 20,48 млн тг

Жетекшісі: Түсіпова С. О., ғылыми кеңесші: Шеров к. т.

- Ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдардың триботехникалық сипаттамаларын зерттеу (2023-2025ж.) – грант сомасы 97,96 млн тг

Жетекшісі: Касенов А. Ж.; Орындаушылар: Әбішев К. К.; Маздубай А. В., Мусина Ж. К., Итыбаева Г. Т., Таскарина А. Ж., Мұқанов Р. Б., Искакова Д. А., Луб Т. Л

Кафедра жанынан ректордың 2003 жылғы 04 сәуірдегі бұйрығына сәйкес құрылған машина жасау және энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюро жұмыс істейді. СКБ-да келесі бағыттар бойынша тәжірибелік-конструкторлық жұмыстар орындалады:

1 жаңартылатын энергия көздеріне негізделген электр энергиясын алудың дәстүрлі емес технологиялары.

2 ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдардың бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу

Сурет - Әмбебап жел қондырғысының моделі, жел дөңгелегінің параметрлерін зерттеу

Сурет - ҚР Білім министріне" әмбебап ЖЭУ " жобасын ұсыну А. Б. Сәрінжіпов (ғылыми жетекшісі профессор И. А. Шумейко, магистр С. М. Нұркімбаев)

Сурет - профессор, т. ғ. к., Машина жасау және энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюроның басшысы И. А. Шумейко

Бағыт бойынша: ресурстық-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдардың бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеуге зав қатысады. кафедра меңгерушісі Итыбаева г. Т., профессорлар Мусина Ж. К., Касенов А. Ж., докторанттар Луб Т. Л., Искакова Д. А.

Мақсаты: металл кесетін құралдарды өңдеудің жаңа тәсілдері мен конструкцияларын әзірлей отырып, машина бөлшектерінің беттерін өңдеудің жоғары сапасын қамтамасыз ететін ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарды әзірлеу.

Тапсырмалар:

1. Машина бөлшектерінің сыртқы және ішкі беттерін өңдеудің қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарының жаңа конструкцияларын негіздеу және әзірлеу;

3. Машина бөлшектерінің сыртқы және ішкі беттерін жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарымен өңдеуге арналған ұсынымдар әзірлеу.

Атқарылған жұмыстың қорытындысы бойынша нәтижелер алынды:

-жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарымен өңдеу процесінің конструкциялары, кинематикасы және динамикасы;

- эксперименттік зерттеулер негізінде технологиялық факторлардың машина бөлшектерінің беттерін жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарымен өңдеу сапасына әсері анықталды;

- жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарын жобалау әдістемесі.

Сурет - Кафедраның ғылыми әзірлемелері (a - көлденең жиегі жоқ екі ұшты спиральды бұрғылар; b-зенкер - тарту; c - шыңсыз тістері бар кескіш сыпыру; d-сыпыру-тарту)

Практикалық маңыздылығы мынада: өңдеу сапасын жақсартуды, кесудің қолайлы жағдайларын жасауды, құрал-сайман материалын азайтуды қамтамасыз ететін жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін Металл кесетін құралдарының конструкциялары әзірленді, бұл ресурстар мен энергия шығындарының төмендеуіне, демек, құрал мен бөлшектерді өндірудің өзіндік құнының төмендеуіне әкелді.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндіріске және оқу процесіне енгізе отырып, 40-тан астам алдын ала патенттер мен инновациялық патенттер алынды.

2020 жылдың желтоқсанында 6D071200 – Машина жасау мамандығы бойынша философия докторы (PhD) диссертациясын қорғады және постдокторантурада зерттеу грантын алды (2023-2025жж.). 

2022 жылдың маусым айында философия докторы (PhD) – Р. В. Сапинов диссертациясын қорғады..

ҒЗЖ коммерцияландыруға зав қатысады. кафедра меңгерушісі Итыбаева г. Т., профессорлар Касенов А. Ж., Мусина Ж. К., аға оқытушылар докторант Сапинов Р. В., магистр Ткачук А. А.

Кафедра оқытушылары мен білім алушылары ғылыми журналдарда, халықаралық дәйексөзді журналдарда (Web of Science базасында, Scopus базасында), отандық және шетелдік конференция материалдарында жарияланады.

ПОҚ-ның бес жылдық кезеңдегі ең маңызды жарияланымдарының зияткерлік багажы:

Мусина Ж. К. - ККСОН-11 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 14;

Касенов А. Ж. - ККСОН -30 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 24;

Итыбаева  Г. Т. – ККСОН-8 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 14;

Шумейко И. А. – ККСОН-2 ұсынған журналдардағы мақалалар;

Сапинов Р. В. – ККСОН-4 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) – 6;

Түсіпова С. О. – ККСОН-6 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 10;

Деревягин С. и. – ККСОН-3 ұсынған журналдардағы мақалалар;

Искакова Д. А. - ККСОН-2 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардағы мақалалар(Scopus / Web of Science) - 3;

Луб Т. Л. – ККСОН-1 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 3;

Базенов г. м. - ККСОН-2 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 1;

Кусаинов Р. б. – ККСОН-1 ұсынған журналдардағы мақалалар;

Ткачук А. А. - ККСОН – 2 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) - 2;

Миллер С. А. - нөлдік емес импакт-факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus / Web of Science) - 1;

Янюшкин А. С. - ККСОН – 21 ұсынған журналдардағы мақалалар, нөлдік емес импакт - факторы бар журналдардағы мақалалар (Scopus/Web of Science) – 20;