Ғылыми-зерттеу жұмысы

1. Өнеркәсіптік өнімнің сапасын бақылау және басқару әдістерін зерттеу және жасау.

2. Өндірістің стандарттауы, сертификаттау және метрологиялық қамтамасыз етуінің тиімділігін жоғарлату.

3. Машина тетіктерінің беттік-пластикалық беріктендіру әдістерімен машинажасау өнімінің сапасын жоғарлатуын зерттеу.

4. Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

5. Кесу құралдарының жаңа құрылымдарын жасап шығару.

Ғылыми – әдістемелік және ғылыми – зерттеу семинарлары,кафедраның оқытушыларымен қосылып орындалған. «Жел күшін» зерттеу бағытында қарастырылған дипломдық жобалар осы бағыт бойынша, металлкескіш станоктардың ауытқуларвн қайта өндіріске келтіру

 Біліктілікті жоғарлату мақсатында барлық оқытушылар әрдайым Қазақстан және жақын шетелдегі елдерде өткізілетін курстар, семинарларға қатысады.

2003 жылы 04 сәуірден ректор бұйрығына сәйкес машина жасау және энергетика бойынша тәлімгерлердің «Машина жасау жэәне стандарттау» кафедрасында конструкторлық бюро қызмет жасайды. СКБда келесі бағыттар бойынша тәжірбие-конструкторлы жұмыстар орындалады :

1 Энергия көзін тудыру негізінде электірлі энергияны алу көзінің дәстүрлі емес технологиясы.

2 Металл кескіш аспаптардың ресурсты-энергоүнемдеуші бәсекелес крнструкцияларды жасау.

СКБ-да машина жасау және энергетика орындалынады, сонымен қатар ҒЗЖ м/б 150/1961 жұмыстары да орындалынады, тақырыбы «Проект опытно-промышленного образца ветроэнергетической установки средней мощности» онда тәлімгерлер мен магистранттар қатысады.

mmit_10

Фото - желэнергетикалық қондырғысының әмбебап моделі, ВК параметрлерін зерттеу

mmit_11

Фото - "Универсальной ВЭУ" жобасын ҚР білім министріне Саринжиповқа А.Б. көрсетуі (ғылыми жетекші профессор Шумейко И.А., магистр Нуркимбаев С.М.)

mmit_12

Фото - профессор, т.ғ.к.,машина жасау мен энергетика бойынша студенттік конструкторлық бюросының жетекшісі Шумейко И.А. күш басының жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп жатыр

Профессор Шумейко И.А. 21.10.2016 ж С.Торайғыров атындағы ПМУ жиналысында «Жоғары эффективті және өндірістік прототиптік жел күшінің құрылымы мен құрастырылуы,зерттелуі» атты докладың қорғады. 

Бағыты: бәсекеге қабілетті конструкцияларын әзірлеу ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдары Дудак Н.С. профессор, қауымдастырылған профессор (доцент) қатысу Итыбаева Г.Т., Мусина Ж.К., Қасенов А.Ж., дәрігер PhD Таскарина А.Ж.

Мақсаты: жаңа өңдеу әдістері мен құралдарын кесу конструкцияларын дамуымен машина бөлшектері жоғары сапалы бетінің емдеумен қамтамасыз ету ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды дамыту.

Міндеттері:

1. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін өңдеу қолданыстағы әдістерін талдау;

2. Жаңа конструкцияларын және жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесу құралдарын дамыту 2. негіздеу;

3. 3. машина бөлшектері сыртқы және ішкі беттерін емдеу ресурстық-энергия үнемдейтін жаңа буын Металл кескіш аспаптарды үшін ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу нәтижелері:

Осы жұмыстың нәтижесінде нәтиже:

- Жаңа буын жобалау, кинематика және динамика өңдеу ресурс-энергия үнемдейтін Металл кескіш аспаптарды;

- Эксперименттік зерттеулер негізінде табиғи ресурстардың энерготиімді жаңа буын Металл кескіш аспаптарды машина бөлшектерін беттік емдеу сапасына технологиялық факторлардың әсерін құрылған;

- Жаңа буын ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдарды жобалау әдістемесі.

mmit_13

Фото – Спиральды екітөбелі көлденең жиегі жоқ бұрғышы

mmit_14

Фото – Тартпажонғыш үңгілегіші

mmit_13

Фото – Тартпажонғыш ұңғылағышы

mmit_14

Фото – Төбесіз тістерімен кескіш ұңғылағыш

Практикалық маңыздылығы өндірістік құралдар құнын төмендету үшін, демек, жаңа буынның ресурс-энергия үнемдейтін кесетін құралдар құрылыстар, өңдеу сапасын жақсартады табылатындығында ресурстар мен энергия төмендеуіне әкелді құралы материалды, азайту, кесу үшін қолайлы жағдай жасау, және егжей.

Зияткерлік меншікті қорғау: өндірістік және оқу үрдісіне енгізу бар 35-дан астам алдын ала патент және инновациялық патент.

2016-2018 оқу жылында 6М071200- Машина жасау мамандығы бойынша START-UP бағытымен, магистратурада оқу бағдарламасы- «Машинажасаудың инновациялық технологиялары» магистрант Мұратханұлы Б. (ғылыми жетекшісі қауым. профессор (доц.) Мусина Ж.К.) оқытылады.

6М071200 - Машина жасау мамандығы бойынша магистратураға белсенді қабылдау жүргізіліп жатыр. (ИИБ-2 МБ мемлекттік бағыт бойынша) мынадай мекемелердің мәселелерін зерттеу барысында: ПФ ЖШС «KSP Steel», ЖШС «Проммашкомплект»,АҚ «Алюминий Қазақстан»,Павлодар машинажасау зауыты- филиал АҚ  «ERG Service»